Заседания

Решения

№ 410-МИ / 31.10.2019

ОТНОСНО : Поправка на явна техническа грешка в решение № 365-МИ/29.10.2019г. на ОИК - Перник;

№ 409-МИ / 31.10.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в кметство Ярджиловци, община Перник, област Перник

№ 408-МИ / 31.10.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в кметство Витановци, община Перник, област Перник

№ 407-МИ / 31.10.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в гр. Перник, община Перник, област Перник.

№ 406-МИ / 31.10.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в кметство Кладница, община Перник, област Перник

№ 405-МИ / 31.10.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в кметство Кралев дол, община Перник, област Перник

№ 404-МИ / 31.10.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в кметство Изток, община Перник, област Перник

№ 403-МИ / 31.10.2019

ОТНОСНО : : промяна в състава на СИК в кметство Студена, община Перник, област Перник

№ 402-МИ / 31.10.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в кметство Изток, община Перник, област Перник

№ 401-МИ / 31.10.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в гр.Перник, община Перник, област Перник

№ 400-МИ / 31.10.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в кметство кв. Изток, община Перник, област Перник

№ 399-МИ / 31.10.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в кметство Рударци, община Перник, област Перник

№ 398-МИ / 31.10.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в кметство кв. Изток, община Перник, област Перник.

№ 397-МИ / 31.10.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в гр. Перник, община Перник, област Перник.

№ 396-МИ / 31.10.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в кметство Богданов дол, община Перник, област Перник

№ 395-МИ / 31.10.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в град Перник, община Перник, област Перник

№ 394-МИ / 31.10.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в кметство Църква, община Перник, област Перник

№ 393-МИ / 31.10.2019

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в кметство Изток, община Перник, област Перник

№ 392-МИ / 31.10.2019

ОТНОСНО : Определяне броя, функциите и персоналния състав на специалистите за подпомагане работата на ОИК Перник при произвеждане на втори тур на изборите за кмет на Община и кметове на кметства на 03 ноември 2019 г.

№ 391-МИ / 31.10.2019

ОТНОСНО : Вземане на решение за одобряване на графичния файл на предпечатния образец на бюлетината за гласуване за кмет на кметство Ярджиловци в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. за втори тур, насрочен на 03.11.2019г., както и за одобряване на тиража на бюлетината.

№ 390-МИ / 31.10.2019

ОТНОСНО : Вземане на решение за одобряване на графичния файл на предпечатния образец на бюлетината за гласуване за кмет на кметство кв. Църква в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. за втори тур, насрочен на 03.11.2019г., както и за одобряване на тиража на бюлетината.

№ 389-МИ / 31.10.2019

ОТНОСНО : Вземане на решение за одобряване на графичния файл на предпечатния образец на бюлетината за гласуване за кмет на кметство Студена в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. за втори тур, насрочен на 03.11.2019г., както и за одобряване на тиража на бюлетината.

№ 388-МИ / 31.10.2019

ОТНОСНО : Вземане на решение за одобряване на графичния файл на предпечатния образец на бюлетината за гласуване за кмет на кметство Люлин в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. за втори тур, насрочен на 03.11.2019г., както и за одобряване на тиража на бюлетината.

№ 387-МИ / 31.10.2019

ОТНОСНО : Вземане на решение за одобряване на графичния файл на предпечатния образец на бюлетината за гласуване за кмет на кметство кв.Изток в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. за втори тур, насрочен на 03.11.2019г., както и за одобряване на тиража на бюлетината.

№ 386-МИ / 31.10.2019

ОТНОСНО : Вземане на решение за одобряване на графичния файл на предпечатния образец на бюлетината за гласуване за кмет на кметство Дивотино в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. за втори тур, насрочен на 03.11.2019г., както и за одобряване на тиража на бюлетината.

№ 385-МИ / 31.10.2019

ОТНОСНО : Вземане на решение за одобряване на графичния файл на предпечатния образец на бюлетината за гласуване за кмет на кметство Батановци в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. за втори тур, насрочен на 03.11.2019г., както и за одобряване на тиража на бюлетината.

Календар

Решения

  • № 466 / 11.07.2022

    относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

  • № 465 / 11.07.2022

    относно: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет и уведомява ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет

  • № 464-МИ / 11.12.2019

    относно: прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник и обявяване следващия в листата на общински съветници на ПП „ГЕРБ“

всички решения