Общинска избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 465
Перник, 11.07.2022

ОТНОСНО: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет и уведомява ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет

В ОИК - Перник на 08.07.2022г., с вх.№ 209/08.07.2022г.са получени документи - писмо от Председателя на Общинския съвет – гр. Перник с приложено към същото заявление от Анета Вангелова Арсова, че желае да й бъдат прекратени правомощията на законно избран кмет на кметство с. Богданов дол, общ. Перник. Получените документи удостоверят настъпили факти и обстоятелства, на основание на които по закон (ex lege) предсрочно са прекратeни пълномощията на кмета на кметство Богданов дол – Анета Вангелова Арсова - основание по чл. 42, ал. 1, т. 3  от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

 

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 463 от Изборния кодекс и чл. 42, ал. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1,  т. 3 от ЗМСМА

 

Р Е Ш И:

 

Констатира и обявява предсрочното прекратяване на пълномощията на Анета Вангелова Арсова – кмет на кметство Богданов дол.

Уведомява Централната избирателна комисия, като изпраща копие от това решение, заедно с документите, установяващи основанието за предсрочното прекратяване.

Решението на основание чл. 42, ал. 5 ЗМСМА не подлежи на оспорване.

 

Председател: Надя Димитрова Боянова

За секретар: Николай Николаев Добрев

* Публикувано на 11.07.2022 в 18:20 часа

Календар

Решения

  • № 466 / 11.07.2022

    относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

  • № 465 / 11.07.2022

    относно: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет и уведомява ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет

  • № 464-МИ / 11.12.2019

    относно: прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник и обявяване следващия в листата на общински съветници на ПП „ГЕРБ“

всички решения