Общинска избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 392-МИ
Перник, 31.10.2019

ОТНОСНО: Определяне броя, функциите и персоналния състав на специалистите за подпомагане работата на ОИК Перник при произвеждане на втори тур на изборите за кмет на Община и кметове на кметства на 03 ноември 2019 г.

На основание  чл.87, ал.1, т.1 от ИК и Решение № 616/ 15.08.2019 г. на ЦИК   Общинска избирателна комисия - Перник

Р Е Ш И:

За подпомагане работата на ОИК Перник, при произвеждане на втори тур на изборите за кмет на Община  и кметове на кметства на 03 ноември 2019 г.да бъде сключен граждански договор от кмета на Община Перник с  :

 

1 /един/  специалист-технически сътрудници към ОИК - Перник, който ще подпомага ОИК – Перник в периода на подготовка за предаване на изборните книжа и материали от ОИК на СИК на 02.11.2019г., както  и при получаване на книжата и материалите от СИК след изборния ден и при подготовка за предаване на книжата на  ЦИК.

За специалист-технически сътрудник ОИК определя :

  1. ЕВЕЛИНА ВАЛЕНТИНОВА РАДЕНКОВА   

 

          Срокът на договора да бъде от 02.11.2019г. до 04.11.2019г.  включително, като възнаграждението е еднократно в размер на 100,00 /сто/ лева.

Копие от настоящото решение да се изпрати на кмета на Община Перник и ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Надя Димитрова Боянова

Секретар: Станка Йорданова Рударска-Хинова

* Публикувано на 31.10.2019 в 23:07 часа

Календар

Решения

  • № 466 / 11.07.2022

    относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

  • № 465 / 11.07.2022

    относно: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет и уведомява ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет

  • № 464-МИ / 11.12.2019

    относно: прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник и обявяване следващия в листата на общински съветници на ПП „ГЕРБ“

всички решения