Общинска избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 404-МИ
Перник, 31.10.2019

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в кметство Изток, община Перник, област Перник

Постъпило е заявление с вх. № 165/31.10.2019г. от Кирил Мирчев – упълномощен представител на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ  за община Перник, за промяна в състава на   СИК на територията кметство Изток ,  община Перник, област Перник.                    

                    На основание чл. 87, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс, във вр. с  Решение 126 – МИ от 30.09.2019г. на ОИК - Перник Общинската избирателна комисия - Перник

 

Р Е Ш И:

                  ОСВОБОЖДАВА  МИЛЧО ГЕРАСИМОВ СТОИЧКОВ   като ЧЛЕН  на  СИК 143200006, кметство Изток , община Перник, област Перник    и анулира издаденото  удостоверение.

                  ОСВОБОЖДАВА  ИВАНКА ПЕТРОВА ВУЧКОВА  като ЧЛЕН  на  СИК 143200007, кметство Изток , община Перник, област Перник    и анулира издаденото  удостоверение.

                  ОСВОБОЖДАВА  ЕМИЛ РЕМЕНОВ ВАСИЛЕВ  като ПРЕДСЕДАТЕЛ  на  СИК 143200008, кметство Изток , община Перник, област Перник    и анулира издаденото  удостоверение.

                  ОСВОБОЖДАВА  ЕЛИЦА СТОЯНОВА ХРИСТОВА  като ПРЕДСЕДАТЕЛ  на  СИК 143200017, кметство Изток , община Перник, област Перник    и анулира издаденото  удостоверение.

                  ОСВОБОЖДАВА  ИЛИЯ ИВАНОВ ИЛИЕВ  като ПРЕДСЕДАТЕЛ  на  СИК 143200020, кметство Изток , община Перник, област Перник    и анулира издаденото  удостоверение.

                  ОСВОБОЖДАВА  НЕЛИ ХРИСТОВА ЦВЕТКОВА  като СЕКРЕТАР  на  СИК 143200024, кметство Изток , община Перник, област Перник    и анулира издаденото  удостоверение.

                  ОСВОБОЖДАВА  ДАНИЕЛА ПЕТРОВА СТЕФАНОВА  като ЧЛЕН  на  СИК 143200029, кметство Изток , община Перник, област Перник    и анулира издаденото  удостоверение.

                  ОСВОБОЖДАВА  КАРИНА РУМЕНОВА ИЛИЕВА  като ЧЛЕН  на  СИК 143200032, кметство Изток , община Перник, област Перник    и анулира издаденото  удостоверение.

                  ОСВОБОЖДАВА  АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ХРИСТОВ  като ЧЛЕН  на  СИК 143200032, кметство Изток , община Перник, област Перник    и анулира издаденото  удостоверение.

                  ОСВОБОЖДАВА  СВЕТЛИНА РОСЕНОВА ХРИСТОВА  като ЧЛЕН  на  СИК 143200034, кметство Изток , община Перник, област Перник    и анулира издаденото  удостоверение.

                  НАЗНАЧАВА ТАНЯ МЕТОДИЕВА СТОЯНОВА   като ЧЛЕН на  СИК 143200006, кметство Изток, община Перник, област Перник .

                  НАЗНАЧАВА ТИНКА БОРИСОВА ХРИСТОВА   като ЧЛЕН на  СИК 143200007, кметство Изток, община Перник, област Перник .

                  НАЗНАЧАВА ИВАНКА ПЕТРОВА ВУЧКОВА   като ПРЕДСЕДАТЕЛ на  СИК 143200008, кметство Изток, община Перник, област Перник    .

                  НАЗНАЧАВА БОРИСЛАВА БОРИСОВА СТАВРЕВА   като ПРЕДСЕДАТЕЛ на  СИК 143200017, кметство Изток, община Перник, област Перник    .

                  НАЗНАЧАВА КАТЯ ЕВТИМВА ХРИСТОВА   като ПРЕДСЕДАТЕЛ на  СИК 143200020, кметство Изток, община Перник, област Перник    .

                  НАЗНАЧАВА ЕЛИЗАБЕТА ОЛЕГОВА ЙОРДАНОВА   като СЕКРЕТАР на  СИК 143200024, кметство Изток, община Перник, област Перник    .

                  НАЗНАЧАВА НЕЛИ СИМЕОНОВА ХРИСТОВА   като ЧЛЕН на  СИК 143200029, кметство Изток, община Перник, област Перник    .

                  НАЗНАЧАВА ВАЛЕНТИНА ЕВЛОГИЕВА СЛАВЧЕВА - ИЛИЕВА   като ЧЛЕН на  СИК 143200032, кметство Изток, община Перник, област Перник    .

                  НАЗНАЧАВА СТЕФАН СИМЧЕВ МАРТИНОВ   като ЧЛЕН на  СИК 143200032, кметство Изток, община Перник, област Перник    .

                  НАЗНАЧАВА СОНЯ ВИКТОРОВА ИЛИЕВА    като ЧЛЕН на  СИК 143200034, кметство Изток, община Перник, област Перник    .

 

           

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Надя Димитрова Боянова

Секретар: Станка Йорданова Рударска-Хинова

* Публикувано на 31.10.2019 в 23:38 часа

Календар

Решения

  • № 466 / 11.07.2022

    относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

  • № 465 / 11.07.2022

    относно: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет и уведомява ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет

  • № 464-МИ / 11.12.2019

    относно: прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник и обявяване следващия в листата на общински съветници на ПП „ГЕРБ“

всички решения