Общинска избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 401-МИ
Перник, 31.10.2019

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в гр.Перник, община Перник, област Перник

                    Постъпило е заявление с вх. № 167-МИ/31.10.2019г. от Наталия Петрова  – упълномощен представител на ПП ВОЛЯ за община Перник, за промяна в състава на   СИК на територията  гр.Перник,  община Перник, област Перник.                    

                    На основание чл. 87, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс, във вр. с  Решение 135 – МИ от 30.09.2019г. на ОИК - Перник Общинската избирателна комисия - Перник

Р Е Ш И:

                     

                    ОСВОБОЖДАВА ЕМИЛИЯ ВЕНКОВА САВОВА  като СЕКРЕТАР  на  СИК 143200105,  гр.Перник, община Перник, област Перник и анулира издаденото  удостоверение.

                                         

                     НАЗНАЧАВА  МОНИКА ПЛАМЕНОВА ИЛИЕВА  като СЕКРЕТАР на  СИК 143200105,  гр.Перник,  община Перник, област  Перник.

                       

                                      Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Надя Димитрова Боянова

Секретар: Станка Йорданова Рударска-Хинова

* Публикувано на 31.10.2019 в 23:28 часа

Календар

Решения

  • № 466 / 11.07.2022

    относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

  • № 465 / 11.07.2022

    относно: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет и уведомява ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет

  • № 464-МИ / 11.12.2019

    относно: прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник и обявяване следващия в листата на общински съветници на ПП „ГЕРБ“

всички решения