Общинска избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 407-МИ
Перник, 31.10.2019

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в гр. Перник, община Перник, област Перник.

Постъпило е заявление с вх. № 165/31.10.2019г. от Кирил Мирчев – упълномощен представител на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ  за община Перник, за промяна в състава на   СИК на територията на гр. Перник ,  община Перник, област Перник.                    

                    На основание чл. 87, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс, във вр. с  Решение 135 – МИ от 30.09.2019г. на ОИК - Перник Общинската избирателна комисия - Перник

 

Р Е Ш И:

                  ОСВОБОЖДАВА МАРГАРИТА ХРИСТОФОРОВА ЦВЕТКОВА   като СЕКРЕТАР  на  СИК 143200056,  гр. Перник , община Перник, област Перник    и анулира издаденото  удостоверение.

                   ОСВОБОЖДАВА ВЕНЕТА СТОЙЧЕВА ЙОРДАНОВА  като ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ  на  СИК 143200058, гр. Перник, община Перник, област Перник    и анулира издаденото  удостоверение.

                    ОСВОБОЖДАВА ТАНЯ ИВАНОВА КИРОВА  като ЧЛЕН  на  СИК 143200066, гр. Перник, община Перник, област Перник    и анулира издаденото  удостоверение.

                   ОСВОБОЖДАВА КРИСТИНА АСЕНОВА ТРАЯНОВА  като ЧЛЕН на  СИК 143200072, гр. Перник, община Перник, област Перник    и анулира издаденото  удостоверение.

                    ОСВОБОЖДАВА ТАНЯ АСЕНОВА АСЕНОВА  като ЧЛЕН на  СИК 143200072, гр. Перник, община Перник, област Перник    и анулира издаденото  удостоверение.

                    ОСВОБОЖДАВА ПАВЛИНКА БОРИСОВА МАЛИНОВА   като ЧЛЕН на  СИК 143200099, гр. Перник, община Перник, област Перник    и анулира издаденото  удостоверение.

                    НАЗНАЧАВА МАРИЯ ИЛИЕВА ПЕТКОВА   като СЕКРЕТАР на  СИК 143200056, гр. Перник, община Перник, област Перник.

                   НАЗНАЧАВА РАЛИЦА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА   като ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ на  СИК 143200058, гр. Перник, община Перник, област Перник.

                   НАЗНАЧАВА ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ ИВАНОВ   като ЧЛЕН на  СИК 143200066, гр. Перник, община Перник, област Перник.

                   НАЗНАЧАВА АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ХРИСТОВ   като ЧЛЕН на  СИК 143200072, гр. Перник, община Перник, област Перник.

                   НАЗНАЧАВА СВЕТЛИНА РОСЕНОВА ХРИСТОВА   като ЧЛЕН на  СИК 143200072, гр. Перник, община Перник, област Перник.

                   НАЗНАЧАВА СНЕЖАНА КИРИЛОВА СТЕФАНОВА   като ЧЛЕН на  СИК 143200099, гр. Перник, община Перник, област Перник.           

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Надя Димитрова Боянова

Секретар: Станка Йорданова Рударска-Хинова

* Публикувано на 31.10.2019 в 23:45 часа

Календар

Решения

  • № 466 / 11.07.2022

    относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

  • № 465 / 11.07.2022

    относно: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет и уведомява ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет

  • № 464-МИ / 11.12.2019

    относно: прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник и обявяване следващия в листата на общински съветници на ПП „ГЕРБ“

всички решения