Общинска избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 466
Перник, 11.07.2022

ОТНОСНО: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

В ОИК - на 11.07.2022г., с вх.№ 210/11.07.2022г.са получени документи - писмо от Председателя на Общинския съвет – гр. Перник с приложено към същото заявление от Мартин Георгиев Илиев, че желае да му бъдат прекратенипредсрочно пълномощията му като общински съветник. Получените документи удостоверяват настъпили факти и обстоятелства, на основание на които по закон (ex lege) предсрочно са прекратeни пълномощията на общински съветник – основание по чл. 30, ал. 4, т. 3, от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

 

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 24 , във връзка с чл. 458 от Изборния кодекс и чл. 30, ал. 7 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА

 

Р Е Ш И:

 

Констатира предсрочно прекратяване пълномощията на Мартин Георгиев Илиев – общински съветник.

Обявява за избран за общински съветник Константин Васков Иванов, следващ в листата на местна коалиция ВМРО-БНД (ОЗ,ЗНС,ОБТ БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ) кандидат.

На обявения за избран общински съветник да се издаде удостоверение. 

Копие от настоящото решение да се изпрати за сведение на Председател на общински съвет – гр. Перник и на ЦИК.

Решението на основание чл. 30, ал. 8 ЗМСМА не подлежи на оспорване.

Председател: Надя Димитрова Боянова

За секретар: Николай Николаев Добрев

* Публикувано на 11.07.2022 в 18:22 часа

Календар

Решения

  • № 466 / 11.07.2022

    относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

  • № 465 / 11.07.2022

    относно: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет и уведомява ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет

  • № 464-МИ / 11.12.2019

    относно: прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник и обявяване следващия в листата на общински съветници на ПП „ГЕРБ“

всички решения