Общинска избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 397-МИ
Перник, 31.10.2019

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в гр. Перник, община Перник, област Перник.

Постъпило е заявление с вх. № 160-МИ/30.10.2019г. от Митко Йорданов – упълномощен представител на коалиция ОП  за община Перник, за промяна в състава на   СИК на територията на гр. Перник ,  община Перник, област Перник.                    

                    На основание чл. 87, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс, във вр. с  Решение 135 – МИ от 30.09.2019г. на ОИК - Перник Общинската избирателна комисия - Перник

 

Р Е Ш И:

                  ОСВОБОЖДАВА БИСТРА НИКОЛОВА СОКОЛОВА  като ПРЕДСЕДАТЕЛ  на  СИК 143200078,  гр. Перник , община Перник, област Перник    и анулира издаденото  удостоверение.

                  

                 НАЗНАЧАВА ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА МЛАДЕНОВА , като ПРЕДСЕДАТЕЛ на   СИК 143200078,  гр. Перник, община Перник, област Перник    и анулира издаденото  удостоверение .

                  

                  

           

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Надя Димитрова Боянова

Секретар: Станка Йорданова Рударска-Хинова

* Публикувано на 31.10.2019 в 23:26 часа

Календар

Решения

  • № 466 / 11.07.2022

    относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

  • № 465 / 11.07.2022

    относно: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет и уведомява ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет

  • № 464-МИ / 11.12.2019

    относно: прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник и обявяване следващия в листата на общински съветници на ПП „ГЕРБ“

всички решения