Общинска избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 409-МИ
Перник, 31.10.2019

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в кметство Ярджиловци, община Перник, област Перник

                    Постъпило е заявление с вх. № 165/31.10.2019г. от Кирил Мирчев – упълномощен представител на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ  за община Перник, за промяна в състава на   СИК на територията кметство Ярджиловци ,  община Перник, област Перник.                    

                    На основание чл. 87, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс, във вр. с  Решение 257 – МИ от 16.10.2019г. на ОИК - Перник Общинската избирателна комисия - Перник

 

Р Е Ш И:

                  ОСВОБОЖДАВА  СТЕФАН МИТКОВ РАЙЧЕВ  като ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ  на  ПСИК 143200140, кметство Ярджиловци , община Перник, област Перник    и анулира издаденото  удостоверение.

 

                   НАЗНАЧАВА  РАЛИЦА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА   като ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ на  ПСИК 143200140, кметство Ярджиловци, община Перник, област Перник.

 

           

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Надя Димитрова Боянова

Секретар: Станка Йорданова Рударска-Хинова

* Публикувано на 31.10.2019 в 23:46 часа

Календар

Решения

  • № 466 / 11.07.2022

    относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

  • № 465 / 11.07.2022

    относно: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет и уведомява ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет

  • № 464-МИ / 11.12.2019

    относно: прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник и обявяване следващия в листата на общински съветници на ПП „ГЕРБ“

всички решения