Заседания

Решения

№ 364-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : анулиране на приемо - предавателна разписка № 143200012031 за секционна избирателна комисия. В избирателна секция № 14-32-00-90 за избиране на общински съветници на 27.10.2019 г. населено място гр. Перник, община Перник.

№ 363-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : анулиране на приемо - предавателна разписка № 143200015079 за секционна избирателна комисия. В избирателна секция № 14-32-00-113 за избиране на общински съветници на 27.10.2019 г. населено място гр. Перник, община Перник.

№ 362-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : анулиране на приемо - предавателна разписка № 143200014029 за секционна избирателна комисия. В избирателна секция № 14-32-00-77 за избиране на общински съветници на 27.10.2019 г. населено място гр. Перник, община Перник.

№ 361-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : анулиране на приемо - предавателна разписка № 143200014037 за секционна избирателна комисия. В избирателна секция № 14-32-00-90 за избиране на кмет община на 27.10.2019 г. населено място гр. Перник, община Перник.

№ 360-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : анулиране на приемо - предавателна разписка № 143200010001 за секционна избирателна комисия. В избирателна секция № 14-32-00-95 за избиране на общински съветници на 27.10.2019 г. населено място гр. Перник, община Перник.

№ 359-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : анулиране на приемо - предавателна разписка № 143200010001 за секционна избирателна комисия. В избирателна секция № 14-32-00-95 за избиране на кмет на община на 27.10.2019 г. населено място гр. Перник, община Перник.

№ 358-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : анулиране на приемо - предавателна разписка № 143200004001 за секционна избирателна комисия. В избирателна секция № 14-32-00-139 за избиране на кмет на община на 27.10.2019 г. населено място гр. Перник, община Перник.

№ 357-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : анулиране на приемо - предавателна разписка № 143200004004 за секционна избирателна комисия. В избирателна секция № 14-32-00-139 за избиране на общински съветници на 27.10.2019 г. населено място гр. Перник, община Перник.

№ 356-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : анулиране на приемо - предавателна разписка № 143200012008 за секционна избирателна комисия. В избирателна секция № 14-32-00-104 за избиране на кмет на община на 27.10.2019 г. населено място гр. Перник, община Перник.

№ 355-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : анулиране на приемо - предавателна разписка № 143200008008 за секционна избирателна комисия. В избирателна секция № 14-32-00-138 за избиране на кмет на община на 27.10.2019 г. населено място гр. Перник, община Перник.

№ 354-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : анулиране на приемо - предавателна разписка № 143200012012 за секционна избирателна комисия. В избирателна секция № 14-32-00-138 за избиране на общински съветници на 27.10.2019 г. населено място гр. Перник, община Перник.

№ 353-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : отваряне на чувалите и СИК 143200120

№ 352-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : отваряне на чувалите и СИК 143200136

№ 351-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : отваряне на чувалите и СИК 143200072

№ 350-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : : отваряне на чувалите и СИК 143200032

№ 349-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : отваряне на чувалите и СИК 143200131

№ 348-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : отваряне на чувалите и СИК 143200130

№ 347-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : отваряне на чувалите и СИК 143200119

№ 346-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : отваряне на чувалите и СИК 143200088

№ 345-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : отваряне на чувалите и СИК 143200066

№ 344-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : отваряне на чувалите и СИК 143200127

№ 343-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : отваряне на чувалите и СИК 143200135

№ 342-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : отваряне на чувалите и СИК 143200113

№ 341-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : отваряне на чувалите и СИК 143200090

№ 340-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : отваряне на чувалите и СИК 143200077

Календар

Решения

  • № 466 / 11.07.2022

    относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

  • № 465 / 11.07.2022

    относно: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет и уведомява ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет

  • № 464-МИ / 11.12.2019

    относно: прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник и обявяване следващия в листата на общински съветници на ПП „ГЕРБ“

всички решения