Общинска избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 356-МИ
Перник, 28.10.2019

ОТНОСНО: анулиране на приемо - предавателна разписка № 143200012008 за секционна избирателна комисия. В избирателна секция № 14-32-00-104 за избиране на кмет на община на 27.10.2019 г. населено място гр. Перник, община Перник.

                Приемо – предавателната от 28.10.2019г.23,46 часа, ОИК Перник е приел протокол за резултатите за избиране на общински съветници на  27.10.2019г. СИК 143200104, населено място гр. Перник, община Перник. От  приетия секционен протокол № 1432000104 за избиране на общински съветници е видно, че в Част I, данни от избирателни списъци , в т. 1, е изписано числото 259. В т.1,  б.а) ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – част I е отразен резултат 526 /петстотин двадесет и шест/. След направена проверка на брой избиратели според избирателния списък при предаването му на СИК, ОИК – Перник установи, че  броят на избирателите по избирателен списък е сгрешен.

                  От така извършената констатация ОИК – Перник възприема, че следва да бъде отразено вярното число на броя на избирателите, които фигурират в част първа на избирателния списък на СИК 143200104.  

                Предвид горното и на основание чл.87, ал.1,  от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия Перник

РЕШИ:

             АНУЛИРА  приемо - предавателна разписка № 143200012008/28.10.2019г.,  относно приет  протокол за резултатите за избиране на общински съветници на 27.10.2019г. на СИК 143200104, населено община Перник, град Перник, област Перник

Председател: Надя Димитрова Боянова

Секретар: Станка Йорданова Рударска-Хинова

* Публикувано на 01.11.2019 в 13:42 часа

Календар

Решения

  • № 466 / 11.07.2022

    относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

  • № 465 / 11.07.2022

    относно: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет и уведомява ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет

  • № 464-МИ / 11.12.2019

    относно: прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник и обявяване следващия в листата на общински съветници на ПП „ГЕРБ“

всички решения