Общинска избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 355-МИ
Перник, 28.10.2019

ОТНОСНО: анулиране на приемо - предавателна разписка № 143200008008 за секционна избирателна комисия. В избирателна секция № 14-32-00-138 за избиране на кмет на община на 27.10.2019 г. населено място гр. Перник, община Перник.

                Приемо – предавателната от 28.10.2019г. 00,31 часа, ОИК Перник е приел протокол за резултатите за избиране на кмет на община на 27.10.2019г. СИК 143200138, населено място гр. Перник, община Перник. От  приетия секционен протокол № 1432000138 за  избиране на кмет на община е видно, че в Част I, ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ , В Т. 1,  б.а) ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – част I е отразен резултат 0 /нула/. След направена проверка на брой избиратели според избирателния списък ОИК – Перник установи, че в същия са вписани 14 избиратели.

                  От така извършената констатация ОИК – Перник възприема, че следва да бъде отразено вярното число на броя на избирателите, които фигурират в част първа на избирателния списък на СИК 143200138, а именно – 14 избиратели.  

                Предвид горното и на основание чл.87, ал.1,  от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия Перник

РЕШИ:

             АНУЛИРА  приемо - предавателна разписка № 143200008008/28.10.2019г.,  относно приет  протокол за резултатите за избиране на кмет на община на  27.10.2019г. на СИК 143200138, населено община Перник, град Перник, област Перник

              Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Надя Димитрова Боянова

Секретар: Станка Йорданова Рударска-Хинова

* Публикувано на 01.11.2019 в 13:27 часа

Календар

Решения

  • № 466 / 11.07.2022

    относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

  • № 465 / 11.07.2022

    относно: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет и уведомява ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет

  • № 464-МИ / 11.12.2019

    относно: прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник и обявяване следващия в листата на общински съветници на ПП „ГЕРБ“

всички решения