Общинска избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 361-МИ
Перник, 28.10.2019

ОТНОСНО: анулиране на приемо - предавателна разписка № 143200014037 за секционна избирателна комисия. В избирателна секция № 14-32-00-90 за избиране на кмет община на 27.10.2019 г. населено място гр. Перник, община Перник.

Приемо – предавателната от 28.10.2019г.04,47 часа, ОИК Перник е приел протокол за резултатите за избиране на кмет община на  27.10.2019г. СИК 143200090, населено място гр. Перник, община Перник. От  приетия секционен протокол № 1432000090  за избиране на кмет община е видно, че е допусната техническа грешка. 

 

                Предвид горното и на основание чл.87, ал.1,  от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия Перник

РЕШИ:

             АНУЛИРА  приемо - предавателна разписка № 143200014037/28.10.2019г.,  относно приет  протокол за резултатите за избиране на кмет община на 27.10.2019г. на СИК 143200090, населено община Перник, град Перник, област Перник

 

     Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Надя Димитрова Боянова

Секретар: Станка Йорданова Рударска-Хинова

* Публикувано на 01.11.2019 в 14:00 часа

Календар

Решения

  • № 466 / 11.07.2022

    относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

  • № 465 / 11.07.2022

    относно: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет и уведомява ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет

  • № 464-МИ / 11.12.2019

    относно: прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник и обявяване следващия в листата на общински съветници на ПП „ГЕРБ“

всички решения