29.10.2015

Съобщение от ЦИК от 29.10.2015

29.10.2015

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с постъпили жалби и сигнали в Централната избирателна комисия относно неотразяване на преференциалния вот, неправилно преброяване на бюлетините, неправилно попълване на секционните протоколи и постъпили искания за повторно преброяване и отчитане на изборните резултати, Ви уведомяваме следното:

След обявяване на изборните резултати от общинските избирателни комисии не е допустимо повторно преброяване на бюлетините от ОИК и от ЦИК.

Решенията на общинските избирателни комисии за определяне на резултатите от изборите подлежат на обжалване пред съответния административен съд в 7-дневен срок от обявяването на решенията.

Право да обжалват тези решения имат всички кандидати за общински съветници или кметове, партиите, коалициите и лицата, които представляват инициативните комитети, регистрирали кандидати за съответния вид избор. Редът за обжалване на изборните резултати и последиците от обжалването са уредени в раздел ХІ, чл. 459 и сл. на Изборния кодекс.

29.10.2015

Съобщение

ДО ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

ДО

ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

 

ОИК ПЕРНИК указва на всички  политически партии и коалиции , които   по чието предложение ОИК Перник е назначил членове на  секционни избирателни комисии, че задължително следва да осигурят участието на назначените членове на СИК   на 31.10.2015г. за получаване на изборните книжа и материали , както и на 01.11.2015г. за произвеждане на втори тур на местни избори 2015г., НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПОЛТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ И КОАЛИЦИЯ имат участници във втори тур за местни избори 2015г.

ОИК Перник указва на членовете на секционни избирателни комисии че същите   задължително следва да се явят в секционните избирателни комисии на 31.10.2015г. да получат изборните книжа и материали, както и на 01.11.2015г. да се явят в секциоинните избирателни комисии за произвеждане на втори тур на местни избори 2015г.

При неизпълнение на своите задължения, членовете на секционните избирателни комисии носят наказателна отговорност като длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс.

28.10.2015

първи тур кмет на Община Перник

"Информационно обслужване" АД
27.10.2015 г. 04:45 ч.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОТОКОЛ
НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
община Перник
област Перник
за избиране на КМЕТ НА ОБЩИНА
първи тур 25.10.2015 г.

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА
ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК ОИК КОНСТАТИРА:
A. Брой на регистрираните кандидатски листи на П/К/ИК: ............... 12
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл.215, ал.1 от ИК: ....... 77490
В. Брой на секциите в изборния район: ................................ 141
Г. Брой на СИК, предали протокол: .................................... 141

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ
ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:
ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:
1. Общ брой на избирателите според избирателните списъци: ............ 82773
а) Избирателен списък – част І: ...................................... 80549
б) Избирателен списък – част ІІ: ..................................... 673
2. Брой на избирателите, вписани в допълн. стр.(под чертата) на изб.
списък: .............................................................. 325
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в изб.
списък: .............................................................. 38857

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА
ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:
4. Приложения към избирателните списъци:
а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК: ............................. 87
б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълн. страница: ....... 282
5. Бюлетини извън избирателната кутия:
а) Брой на неизползваните бюлетини: .................................. 38327
б) Брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи: .............. 173
в) Брой на недействителните бюлетини по чл.427, ал.6 от ИК: .......... 14
г) Брой на недействителните бюлетини по чл.227 от ИК: ................ 10
д) Брой на недействителните бюлетини по чл.228, ал.2 от ИК: .......... 10
е) Брой на сгрешените бюлетини по чл.267, ал.2 от ИК: ................ 99

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:
6. Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини: ................ 38857
7. Брой на недействителните гласове (бюлетини): ...................... 2597
8. Брой на действителните гласове (бюлетини): ....................... 36260

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
--------------------------------------------------------------------------------
| №| Име на кандидат, издигнат от |Действ.|Недейств.|
| | партия, коалиция или независим |гласове| гласове |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2|Петър Георгиев Трендафилов | 836| 16|
| |„партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ, ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”| | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4|Петър Кирилов Първанов | 2506| 11|
| |ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 5|Ерик Валентинов Рангелов | 7625| 29|
| |БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 6|Румен Атанасов Ваташки | 1201| 12|
| |ПП АТАКА | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 9|Петър Асенов Симов | 164| 4|
| |НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10|КАТЯ ИВАНОВА ИВАНОВА | 425| 1|
| |ПП България без цензура | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 11|Вихрен Георгиев Матев | 724| 5|
| |ПП ДЕОС | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 14|Вяра Михайлова Церовска | 14895| 62|
| |ПП ГЕРБ | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 15|Пламен Илиев Цветков | 347| 4|
| |СП Български път | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 16|Димитър Асенов Колев | 2800| 20|
| |„Народен съюз – ВМРО – Патриотично обединение” | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 19|София Петкова Георгиева | 1353| 6|
| |ПП ГЛАС НАРОДЕН | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 23|Мария Маринова Иванова | 3384| 25|
| |РЕФОРМАТОРИ И ДЕМОКРАТИ ЗА ПЕРНИК-ПП ЕНП, ПП НИКОЛА ПЕТКОВ| | |
--------------------------------------------------------------------------------
|Недействителни гласове за всички листи или за повече от една листа | 2402|
--------------------------------------------------------------------------------


Изготвил отговорник на ИП към ОИК:

(име,презиме, фамилия) ЕГН /подпис/

Упълномощен член на ОИК:............................................ ........
/подпис/

 

28.10.2015

Списък за класиране според преференциите

"Информационно обслужване" АД
27.10.2015 г. 04:45 ч.
СПРАВКА ЗА КЛАСИРАНЕ СПОРЕД ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ

община Перник
област Перник
за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ


Общинска избирателна квота(ОИК): 832; 7 процента от ОИК: 59


Кандидат No 4 ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/
Брой действителни гласове за този кандидат 2051; Брой избрани ОС: 3

СПИСЪК А

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|1 |Петър Кирилов Първанов |745 (664) | 89,54| 1| да|
|2 |Снежанка Георгиева Викторова |168 | 20,19| 4| да|
|3 |Илинка Миткова Никифорова |123 | 14,78| 3| да|
|4 |Александрина Георгиева Костадинова-Сл|121 | 14,54| 2| не|
|5 |Владимир Миланов Босев |119 | 14,30| 5| не|
|6 |Борис Богословов Йорданов |85 | 10,22| 7| не|
|7 |Явор Руменов Давидков |72 | 8,65| 8| не|
|8 |Росица Димитрова Стоянова |66 | 7,93| 12| не|
|9 |Кристиан Александров Георгиев |60 | 7,21| 9| не|

СПИСЪК Б

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|10 |Елза Георгиева Любенова |50 | 6,01| 6| не|
|11 |Марчела Тодорова Евтимова |26 | 3,13| 10| не|
|12 |Георги Георгиев Георгиев |1 | 0,12| 11| не|
|13 |Роза Методиева Лазарова |21 | 2,52| 13| не|
|14 |Калин Бойков Кирилов |48 | 5,77| 14| не|
|15 |Снежанка Крумова Стоева |15 | 1,80| 15| не|
|16 |Румен Първанов Димитров |16 | 1,92| 17| не|
|17 |Светослав Николаев Савов |11 | 1,32| 18| не|
|18 |Одринка Пламенова Дукатинова |58 | 6,97| 19| не|
|19 |Венетка Георгиева Василева |0 | 0,00| 20| не|
|20 |Боряна Стефанова Данаилова |25 | 3,00| 21| не|
|21 |Татяна Добринова Цонева |13 | 1,56| 22| не|
|22 |Данчо Асенов Данаилов |9 | 1,08| 23| не|
|23 |Иво Димитров Павлов |15 | 1,80| 24| не|
|24 |Асен Серафимов Асенов |41 | 4,93| 25| не|
|25 |Александрина Калинова Александрова |37 | 4,45| 26| не|
|26 |Магдалина Асенова Стефанова-Михайлова|6 | 0,72| 27| не|
|27 |Йордан Валентинов Йорданов |18 | 2,16| 28| не|
|28 |Валентин Костов Братованов |18 | 2,16| 29| не|
|29 |Мирослав Милчов Анков |13 | 1,56| 30| не|
|30 |Петър Емилов Велинов |13 | 1,56| 31| не|
|31 |Елена Данчева Иванова |5 | 0,60| 32| не|
|32 |Силвия Василева Тодорова |0 | 0,00| 33| не|
|33 |Павлина Георгиева Младенова |2 | 0,24| 34| не|
|34 |Валери Иванов Зафиров |2 | 0,24| 35| не|
|35 |Савина Йорданова Илиева |2 | 0,24| 37| не|
|36 |Бойко Кирилов Димитров |0 | 0,00| 38| не|
|37 |Десислава Петрова Драгомирова |13 | 1,56| 39| не|
|38 |Иван Русев Кьосев |7 | 0,84| 40| не|
|39 |Валентин Стоичков Деянски |6 | 0,72| 41| не|


Кандидат No 5 БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
Брой действителни гласове за този кандидат 5160; Брой избрани ОС: 7

СПИСЪК А

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|1 |Ерик Валентинов Рангелов |2317 (2159)| 278,49| 1| да|
|2 |Ралица Илиева Андреева - Любенова |333 | 40,02| 5| да|
|3 |Иван Лозанов Стоилов |203 | 24,40| 20| да|
|4 |Владислав Людмилов Сираков |181 | 21,75| 11| да|
|5 |Кирил Леонов Кирилов |149 | 17,91| 9| да|
|6 |Петър Анастасов Янков |145 | 17,43| 7| да|
|7 |Валентин Николчов Петков |134 | 16,11| 4| да|
|8 |Даниела Генадиева Янкова |131 | 15,75| 6| не|
|9 |Милена Руменова Милошева |125 | 15,02| 16| не|
|10 |Мариана Методиева Крумова |111 | 13,34| 31| не|
|11 |Ненко Викторов Темелков |109 | 13,10| 3| не|
|12 |Васил Асенов Васев |108 | 12,98| 24| не|
|13 |Аделина Ефремова Викторова |93 | 11,18| 30| не|
|14 |Валентин Павлов Варадинов |91 | 10,94| 15| не|
|15 |Радослав Иванов Райчев |77 | 9,25| 23| не|
|16 |Михаил Владимиров Михайлов |76 | 9,13| 2| не|
|17 |Мартин Мариов Жлябинков |72 | 8,65| 21| не|
|18-жр. |Мирослав Иванов Стоицев |60 | 7,21| 10| не|
|19-жр. |Станка Йорданова Рударска-Хинова |60 | 7,21| 14| не|

СПИСЪК Б

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|20 |Радослав Алексиев Петров |46 | 5,53| 8| не|
|21 |Анна Георгиева Петрова |55 | 6,61| 12| не|
|22 |Михаил Кирилов Михайлов |27 | 3,25| 13| не|
|23 |Гроздан Стефанов Михайлов |34 | 4,09| 17| не|
|24 |Евелина Емилова Венкова |37 | 4,45| 18| не|
|25 |Борис Николов Костадинов |33 | 3,97| 19| не|
|26 |Сабина Георгиева Кирилова |45 | 5,41| 22| не|
|27 |Симеон Георгиев Георгиев |18 | 2,16| 25| не|
|28 |Георги Стоянов Гусев |12 | 1,44| 26| не|
|29 |Милена Павлова Иванова |8 | 0,96| 27| не|
|30 |Иво Михайлов Михайлов |51 | 6,13| 28| не|
|31 |Вера Владимирова Банчева |53 | 6,37| 29| не|
|32 |Йордан Стамов Дичев |41 | 4,93| 32| не|
|33 |Любчо Харалампиев Костов |10 | 1,20| 33| не|
|34 |Катя Евтимова Христова |20 | 2,40| 34| не|
|35 |Кубрат Драгомиров Николов |6 | 0,72| 35| не|
|36 |Виолета Йорданова Мечкарска |10 | 1,20| 36| не|
|37 |Петър Николов Григоров |7 | 0,84| 37| не|
|38 |Борис Бориславов Огнянов |17 | 2,04| 38| не|
|39 |Боян Емилов Марков |12 | 1,44| 39| не|
|40 |Наташа Данаилова Дойчинова |21 | 2,52| 40| не|
|41 |Пламен Димов Момъков |22 | 2,64| 41| не|


Кандидат No 6 ПП АТАКА
Брой действителни гласове за този кандидат 871; Брой избрани ОС: 1

СПИСЪК А

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|1 |Румен Атанасов Ваташки |650 (606) | 78,13| 1| да|
|2 |Асен Захариев Антонов |97 | 11,66| 6| не|

СПИСЪК Б

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|3 |Павел Георгиев Павлов |33 | 3,97| 2| не|
|4 |Веска Тодорова Димитрова |10 | 1,20| 3| не|
|5 |Милослав Иванов Милчов |23 | 2,76| 4| не|
|6 |Мартин Димитров Златков |13 | 1,56| 5| не|
|7 |Филип Йорданов Войчин |10 | 1,20| 7| не|
|8 |Валентина Асенова Будинова |20 | 2,40| 8| не|
|9 |Стефан Кирилов Асенов |15 | 1,80| 9| не|


Кандидат No 14 ПП ГЕРБ
Брой действителни гласове за този кандидат 9470; Брой избрани ОС: 13

СПИСЪК А

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|1 |Вяра Михайлова Церовска |5521 (5165)| 663,58| 1| да|
|2 |Емил Ангелов Костадинов |788 | 94,71| 14| да|
|3 |Иво Данаилов Петров |323 | 38,82| 5| да|
|4-жр. |Александър Петров Александров |203 | 24,40| 8| да|
|5-жр. |Ивайло Кирилов Богданов |203 | 24,40| 7| да|
|6 |Денислав Виолинов Захариев |190 | 22,84| 2| да|
|7 |Атанас Йосифов Захариев |185 | 22,24| 33| да|
|8 |Любомир Александров Жотев |154 | 18,51| 10| да|
|9 |Румяна Тодорова Гьорева |123 | 14,78| 6| да|
|10 |Цветана Иванова Пиралкова |116 | 13,94| 11| да|
|11 |Мирослава Иванова Николова |108 | 12,98| 9| да|
|12 |Андрей Павлов Павлов |101 | 12,14| 20| да|
|13 |Клара Богословова Будинова |100 | 12,02| 27| да|
|14 |Румен Гергинов Станишев |99 | 11,90| 21| не|
|15 |Явор Илиев Рангелов |94 | 11,30| 18| не|
|16 |Любен Иванов Лазаров |91 | 10,94| 17| не|
|17 |Бойка Стоянова Иванова |90 | 10,82| 23| не|
|18 |Валентина Страхилова Генадиева-Димитр|83 | 9,98| 24| не|
|19 |Васко Христов Чушев |78 | 9,38| 16| не|
|20 |Здравка Стефанова Боянова |73 | 8,77| 22| не|
|21 |Иво Кирилов Иванов |69 | 8,29| 13| не|
|22 |Розалина Добрева Николова |68 | 8,17| 3| не|
|23 |Ася Красимирова Радуилова |63 | 7,57| 31| не|
|24 |Милена Методиева Миланова-Мартинова |60 | 7,21| 4| не|
|25 |Петър Огнянов Петров |59 | 7,09| 12| не|

СПИСЪК Б

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|26 |Симеон Кирилов Станков |45 | 5,41| 15| не|
|27 |Анка Асенова Йорданова |43 | 5,17| 19| не|
|28 |Виктор Валентинов Банов |21 | 2,52| 25| не|
|29 |Александрина Ивайлова Ризова |33 | 3,97| 26| не|
|30 |Светлин Емилов Иванов |25 | 3,00| 28| не|
|31 |Силвия Яворова Тодорова |39 | 4,69| 29| не|
|32 |Милена Красимирова Стоянова |24 | 2,88| 30| не|
|33 |Боряна Янева Иванова |26 | 3,13| 32| не|
|34 |Анелия Стоянова Стоянова |11 | 1,32| 34| не|
|35 |Александър Илиев Христов |13 | 1,56| 35| не|
|36 |Огнян Страхилов Крумов |12 | 1,44| 36| не|
|37 |Елка Тодорова Ранева |9 | 1,08| 37| не|
|38 |Зоя Борисова Николова |43 | 5,17| 38| не|
|39 |Християн Симеонов Алексов |26 | 3,13| 39| не|
|40 |Анжела Симеонова Божичкова |20 | 2,40| 40| не|
|41 |Виктор Данчов Викторов |38 | 4,57| 41| не|


Кандидат No 16 „Народен съюз – ВМРО – Патриотично обединение”
Брой действителни гласове за този кандидат 3816; Брой избрани ОС: 5

СПИСЪК А

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|1 |Димитър Асенов Колев |979 (711) | 117,67| 1| да|
|2 |Милан Войнов Миланов |601 | 72,24| 4| да|
|3 |Мартин Георгиев Илиев |596 | 71,63| 15| да|
|4 |Людмил Димитров Георгиев |411 | 49,40| 6| да|
|5 |Георги Петров Захариев |326 | 39,18| 3| да|
|6 |Хранимир Борисов Генчев |133 | 15,99| 5| не|
|7 |Георги Иванов Манов |106 | 12,74| 16| не|
|8 |Николай Любчев Драгомиров |99 | 11,90| 10| не|
|9 |Юлиян Любомиров Стоянов |88 | 10,58| 31| не|
|10 |Митко Стойнев Миланов |78 | 9,38| 12| не|
|11 |Кирил Александров Караманчев |61 | 7,33| 2| не|

СПИСЪК Б

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|12 |Карамфила Георгиева Цокова-Пенчева |13 | 1,56| 7| не|
|13 |Георги Димитров Канджилов |15 | 1,80| 8| не|
|14 |Иван Атанасов Петров |16 | 1,92| 9| не|
|15 |Стоил Вангелов Стоилов |51 | 6,13| 11| не|
|16 |Виолета Богомилова Борисова |5 | 0,60| 13| не|
|17 |Елеонора Валериева Христова |13 | 1,56| 14| не|
|18 |Моника Илиева Костадинова |15 | 1,80| 17| не|
|19 |Димитър Ромеов Ташев |16 | 1,92| 18| не|
|20 |Володя Стефанов Митов |48 | 5,77| 19| не|
|21 |Дончо Богданов Павлов |29 | 3,49| 20| не|
|22 |Владимир Николаев Ачев |4 | 0,48| 21| не|
|23 |Иван Кирилов Богданов |46 | 5,53| 22| не|
|24 |Георги Димитров Дурчев |11 | 1,32| 23| не|
|25 |Валентин Милков Лозанов |4 | 0,48| 24| не|
|26 |Елизабета Благоева Драгомирова-Зарева|6 | 0,72| 25| не|
|27 |Биляна Димитрова Богданова |1 | 0,12| 26| не|
|28 |Борислава Руменова Първанова |0 | 0,00| 27| не|
|29 |Диана Златкова Петрова |0 | 0,00| 28| не|
|30 |Радослав Людмилов Чайров |4 | 0,48| 29| не|
|31 |Тина Радмилова Ташева |1 | 0,12| 30| не|
|32 |Деян Димитров Ванков |40 | 4,81| 32| не|


Кандидат No 20 "За нашия Перник"
Брой действителни гласове за този кандидат 929; Брой избрани ОС: 1

СПИСЪК А

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|1 |Андрей Кирилов Андреев |356 (332) | 42,79| 1| да|
|2 |Димитър Мирчев Илиев |135 | 16,23| 5| не|
|3 |Иван Рангелов Манов |131 | 15,75| 2| не|
|4 |Емилияна Димитрова Илиева |81 | 9,74| 6| не|
|5 |Иван Стаменов Чупетловски |66 | 7,93| 12| не|

СПИСЪК Б

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|6 |Борислав Николаев Кьосовски |33 | 3,97| 3| не|
|7 |Славчо Миланов Вацев |21 | 2,52| 4| не|
|8 |Вероника Здравкова Кастрева |10 | 1,20| 7| не|
|9 |Калинка Георгиева Иванова |10 | 1,20| 8| не|
|10 |Венцислав Асенов Николов |34 | 4,09| 9| не|
|11 |Красимир Сотиров Сотиров |36 | 4,33| 10| не|
|12 |Асен Славчев Тонев |16 | 1,92| 11| не|


Кандидат No 21 БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ
Брой действителни гласове за този кандидат 4895; Брой избрани ОС: 7

СПИСЪК А

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|1 |Лазар Киров Вълчев |639 (540) | 76,80| 1| да|
|2 |Славолюб Николов Славчов |485 | 58,29| 21| да|
|3 |Светлозар Любенов Райков |478 | 57,45| 12| да|
|4 |Петър Йорданов Стоименов |412 | 49,52| 7| да|
|5 |Цветомир Славчев Николов |392 | 47,12| 22| да|
|6 |Десислав Стефчов Аспарухов |364 | 43,75| 15| да|
|7 |Иво Савов Иванов |352 | 42,31| 2| да|
|8 |Божидар Станимиров Живков |307 | 36,90| 3| не|
|9 |Борислав Гълъбов Бориславов |219 | 26,32| 6| не|
|10 |Костадин Лозанов Павлов |198 | 23,80| 25| не|
|11 |Евгени Николаев Герасимов |138 | 16,59| 8| не|
|12 |Стефан Стоилов Йорданов |89 | 10,70| 4| не|
|13 |Михал Маноилов Алексиев |81 | 9,74| 5| не|
|14 |Румен Максимов Кирилов |73 | 8,77| 11| не|
|15 |Васил Георгиев Кукушев |65 | 7,81| 33| не|

СПИСЪК Б

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|16 |Любомир Вангелов Спасов |58 | 6,97| 9| не|
|17 |Десислава Славчева Методиева |52 | 6,25| 10| не|
|18 |Милко Русимов Славчев |35 | 4,21| 13| не|
|19 |Георги Димитров Трохаров |57 | 6,85| 14| не|
|20 |Борислав Василев Борисов |9 | 1,08| 16| не|
|21 |Ирена Кирилова Котларова |4 | 0,48| 17| не|
|22 |Ясен Петков Кацаров |17 | 2,04| 18| не|
|23 |Стоян Савов Стоянов |53 | 6,37| 19| не|
|24 |Юрий Симеонов Алексов |7 | 0,84| 20| не|
|25 |Борислав Митков Борисов |40 | 4,81| 23| не|
|26 |Борислав Петров Тодоров |22 | 2,64| 24| не|
|27 |Росен Димитров Савов |55 | 6,61| 26| не|
|28 |Габриела Кирилова Симеонова |2 | 0,24| 27| не|
|29 |Мартин Спасов Маринов |27 | 3,25| 28| не|
|30 |Ивайло Младенов Василев |26 | 3,13| 29| не|
|31 |Тодор Цанов Йончев |0 | 0,00| 30| не|
|32 |Митко Иванов Димитров |48 | 5,77| 31| не|
|33 |Лидия Кирилова Николова |10 | 1,20| 32| не|
|34 |Харалампи Иванов Харалампиев |12 | 1,44| 34| не|
|35 |Людмил Симеонов Йорданов |29 | 3,49| 35| не|
|36 |Райчо Петров Райчев |18 | 2,16| 36| не|
|37 |Мартин Божидаров Стоянов |14 | 1,68| 37| не|
|38 |Красимир Димитров Перунин |8 | 0,96| 38| не|


Кандидат No 23 РЕФОРМАТОРИ И ДЕМОКРАТИ ЗА ПЕРНИК-ПП ЕНП, ПП НИКОЛА ПЕТКОВ, ПП БДФ, ПП БСДП
Брой действителни гласове за този кандидат 2654; Брой избрани ОС: 4

СПИСЪК А

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|1 |Мария Маринова Иванова |1021 (781) | 122,72| 1| да|
|2 |Бойко Иванов Астатков |232 | 27,88| 4| да|
|3 |Незабравка Стоянова Андреева |149 | 17,91| 10| да|
|4 |Симеон Желев Желев |118 | 14,18| 2| да|
|5 |Явор Любомиров Асенов |115 | 13,82| 11| не|
|6 |Димитър Милчев Георгиев |111 | 13,34| 23| не|
|7 |Роберта Георгиева Борисова |103 | 12,38| 5| не|
|8 |Петьо Донков Фетфов |83 | 9,98| 3| не|
|9 |Емануил Витков Сотиров |78 | 9,38| 22| не|
|10 |Валентина Георгиева Методиева |76 | 9,13| 25| не|
|11 |Станислав Иванов Костов |75 | 9,01| 9| не|
|12 |Ивета Тодорова Боянова |72 | 8,65| 8| не|

СПИСЪК Б

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|13 |Мануела Сергеева Първанова |40 | 4,81| 6| не|
|14 |Георги Недков Недев |44 | 5,29| 7| не|
|15 |Мариян Леонов Богданов |24 | 2,88| 12| не|
|16 |Алекс Иванов Балабанов |36 | 4,33| 13| не|
|17 |Севеслав Росенов Варадинов |46 | 5,53| 14| не|
|18 |Емануил Людмилов Димитров |54 | 6,49| 15| не|
|19 |Екатерина Евлогиева Милева |12 | 1,44| 16| не|
|20 |Богомил Викторов Захариев |29 | 3,49| 17| не|
|21 |Мартина Христова Йорданова |15 | 1,80| 18| не|
|22 |Елена Михайлова Михайлова |4 | 0,48| 19| не|
|23 |Станой Василев Станоев |6 | 0,72| 20| не|
|24 |Александър Юлианов Александров |32 | 3,85| 21| не|
|25 |Александър Митков Александров |4 | 0,48| 24| не|
|26 |Свилен Милчев Стаменов |16 | 1,92| 26| не|
|27 |Йордан Павлов Янков |12 | 1,44| 27| не|
|28 |Пламен Дукатинов Йорданов |9 | 1,08| 28| не|
|29 |Мирослав Митков Исаев |7 | 0,84| 29| не|
|30 |Галина Ангелова Гергинова-Асенова |31 | 3,73| 30| не|


================================================================================

Партии с гласове под квотата:


Кандидат No 1 Политическа партия Движение Напред България

СПИСЪК А

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|1 |Методи Валентинов Джамалов |111 (82) | 13,34| 1| не|

СПИСЪК Б

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|2 |Лъчезар Любомиров Момчилов |10 | 1,20| 2| не|
|3 |Ирина Николаева Кирилова-Ангелова |20 | 2,40| 3| не|
|4 |Румен Георгиев Янков |3 | 0,36| 4| не|
|5 |Юлиана Георгиева Стоянова |0 | 0,00| 5| не|


Кандидат No 2 „партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ, ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”

СПИСЪК А

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|1 |Петър Георгиев Трендафилов |205 (171) | 24,64| 1| не|
|2 |Ценко Петров Янакиев |67 | 8,05| 2| не|

СПИСЪК Б

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|3 |Кирил Александров Владимиров |28 | 3,37| 3| не|
|4 |Людмила Николова Велинова |13 | 1,56| 4| не|
|5 |Камен Георгиев Борисов |4 | 0,48| 5| не|
|6 |Кирчо Борисов Маринковски |16 | 1,92| 6| не|
|7 |Росица Любенова Колева |42 | 5,05| 7| не|
|8 |Надя Кънчева Стоилова |17 | 2,04| 8| не|
|9 |Михаил Добрев Стаменов |5 | 0,60| 9| не|
|10 |Алекс Йорданов Велков |2 | 0,24| 10| не|
|11 |Александър Велков Петров |27 | 3,25| 11| не|
|12 |Росица Петрова Иванова |13 | 1,56| 12| не|
|13 |Даниел Руменов Боянов |4 | 0,48| 13| не|
|14 |Ангел Иванов Новоселски |24 | 2,88| 14| не|
|15 |Кристина Петрова Костадинова |7 | 0,84| 15| не|
|16 |Велко Василев Величков |16 | 1,92| 16| не|
|17 |Рали Борисов Младенов |43 | 5,17| 17| не|
|18 |Роза Методиева Златкова |16 | 1,92| 18| не|
|19 |Елена Стоева Седевчева |0 | 0,00| 19| не|
|20 |Лучия Стоянова Лепоева |14 | 1,68| 20| не|
|21 |Павлина Колева Шимширова |21 | 2,52| 21| не|
|22 |Йордан Кирилов Димитров |10 | 1,20| 22| не|
|23 |Биляна Владиславова Ценкова |26 | 3,13| 23| не|


Кандидат No 3 Българска Социалдемокрация

СПИСЪК А

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|1 |Богданка Петрова Шестакова-Николова |96 (88) | 11,54| 1| не|

СПИСЪК Б

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|2 |Сашка Василева Михайлова |1 | 0,12| 2| не|
|3 |Анита Георгиева Шестакова |21 | 2,52| 3| не|


Кандидат No 7 БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА (БЛ, БРП/к/, БРСП)

СПИСЪК А

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|1 |Николай Любомиров Радулов |207 (186) | 24,88| 1| не|

СПИСЪК Б

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|2 |Любомир Христов Василев |8 | 0,96| 2| не|


Кандидат No 8 Движение 21

СПИСЪК А

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|1 |Антоанета Борисова Григорова |128 (117) | 15,38| 1| не|

СПИСЪК Б

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|2 |Евгения Милчова Ставрева |7 | 0,84| 2| не|
|3 |Антон Красимиров Постолов |28 | 3,37| 3| не|
|4 |Бойко Момчилов Теодосиев |7 | 0,84| 4| не|
|5 |Васил Благоев Георгиев |2 | 0,24| 5| не|


Кандидат No 9 НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ

СПИСЪК А

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|1 |Петър Асенов Симов |87 (78) | 10,46| 1| не|

СПИСЪК Б

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|2 |Росен Любомиров Иванов |2 | 0,24| 2| не|
|3 |Методи Йорданов Кирилов |4 | 0,48| 3| не|


Кандидат No 10 ПП България без цензура

СПИСЪК А

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|1 |КАТЯ ИВАНОВА ИВАНОВА |142 (121) | 17,07| 1| не|
|2 |ЗОРНИЦА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА |67 | 8,05| 3| не|

СПИСЪК Б

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|3 |ЛЮДМИЛ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ |10 | 1,20| 2| не|
|4 |ЕМИЛ КИРИЛОВ ДИМИТРОВ |17 | 2,04| 4| не|
|5 |ДЕНИСЛАВ ЕМИЛОВ ВЛАДИМИРОВ |14 | 1,68| 5| не|
|6 |ПЕТЪР ВАЛЕНТИНОВ ПЕТРОВ |36 | 4,33| 6| не|
|7 |АНЕЛИЯ СЛАВЧЕВА ДИНЕВА |30 | 3,61| 7| не|
|8 |ЛЮБОМИРА ЙОРДАНОВА ВЛАДИМИРОВА |5 | 0,60| 8| не|
|9 |ДИМИТЪР АНАНИЕВ ДИМИТРОВ |16 | 1,92| 9| не|


Кандидат No 11 ПП ДЕОС

СПИСЪК А

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|1 |Вихрен Георгиев Матев |375 (285) | 45,07| 1| не|

СПИСЪК Б

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|2 |Наталия Боянова Ангелова- Стоилова |25 | 3,00| 2| не|
|3 |Калин Цеков Каменов |43 | 5,17| 3| не|
|4 |Емил Николов Христов |15 | 1,80| 4| не|
|5 |Аделина Тодорова Иванова |8 | 0,96| 5| не|
|6 |Филип Пламенов Григоров |21 | 2,52| 6| не|
|7 |Даниел Василев Иванов |39 | 4,69| 7| не|
|8 |Елица Любомирова Енева |16 | 1,92| 8| не|
|9 |Красимир Андреев Иванов |9 | 1,08| 9| не|


Кандидат No 13 НОВА АЛТЕРНАТИВА

СПИСЪК А

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|1 |Димчо Симеонов Веселинов |184 (144) | 22,12| 1| не|

СПИСЪК Б

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|2 |Георги Владимиров Георгиев |2 | 0,24| 2| не|
|3 |Христо Валентинов Христов |10 | 1,20| 3| не|
|4 |Златка Димчева Будинова |4 | 0,48| 4| не|
|5 |Иванка Георгиева Христова |4 | 0,48| 5| не|


Кандидат No 15 СП Български път

СПИСЪК А

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|1 |Пламен Илиев Цветков |219 (199) | 26,32| 1| не|

СПИСЪК Б

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|2 |Антоанета Лазарова Ненкова |7 | 0,84| 2| не|
|3 |Николай Христов Арнаудски |11 | 1,32| 3| не|
|4 |Поли Николай Петкова |10 | 1,20| 4| не|
|5 |Сия Петрова Механджийска-Петкова |9 | 1,08| 5| не|
|6 |Евгени Павлов Петров |1 | 0,12| 7| не|
|7 |Димитър Алексиев Дунков |1 | 0,12| 8| не|


Кандидат No 17 Движение за права и свободи-ДПС

СПИСЪК А

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|1 |Боряна Симеонова Методиева |272 (187) | 32,69| 1| не|
|2 |Боряна Василева Велинова |59 | 7,09| 4| не|

СПИСЪК Б

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|3 |Георги Маринов Никодимов |57 | 6,85| 2| не|
|4 |Валери Василев Костадинов |53 | 6,37| 3| не|
|5 |Костадин Георгиев Алексов |6 | 0,72| 5| не|


Кандидат No 18 НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)

СПИСЪК А

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|1 |Симеон Миланов Първанов |169 (150) | 20,31| 1| не|
|2 |Ангел Симеонов Савов |96 | 11,54| 3| не|

СПИСЪК Б

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|3 |Иван Неделчев Йосифов |32 | 3,85| 2| не|
|4 |Гергана Георгиева Йорданова |6 | 0,72| 4| не|
|5 |Гергана Бориславова Рангелова |1 | 0,12| 5| не|
|6 |Даниела Райчева Милева |7 | 0,84| 6| не|
|7 |Тодор Крумов Стоилов |5 | 0,60| 7| не|
|8 |Емил Методиев Стефанов |7 | 0,84| 8| не|
|9 |Мариан Росенов Велинов |8 | 0,96| 9| не|


Кандидат No 19 ПП ГЛАС НАРОДЕН

СПИСЪК А

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|1 |София Петкова Георгиева |500 (384) | 60,10| 1| не|

СПИСЪК Б

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|2 |Румен Асенов Славчев |40 | 4,81| 2| не|
|3 |Йоана Руменова Алексова |13 | 1,56| 3| не|
|4 |Лилия Кирилова Радославова |26 | 3,13| 5| не|
|5 |Александър Пламенов Николов |18 | 2,16| 6| не|
|6 |Антонина Милчова Александрова |6 | 0,72| 7| не|
|7 |Петър Пламенов Ковачев |13 | 1,56| 8| не|


Кандидат No 22 ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-ДЗ

СПИСЪК А

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|1 |Евелина Венциславова Тодорова-Костади|116 (106) | 13,94| 1| не|

СПИСЪК Б

--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | | Префе- | % от |Номер|Избран|
| по | Имена | ренции | | в | за |
| ред | | | ОИК |лист.| ОС |
--------------------------------------------------------------------------------
|2 |Марио Пламенов Георгиев |10 | 1,20| 2| не|
|3 |Янко Венциславов Тодоров |1 | 0,12| 3| не|
|4 |Ален Николаев Бориславов |4 | 0,48| 4| не|
|5 |Цветелина Валериева Димитрова |4 | 0,48| 5| не|
|6 |Анелия Драгомирова Войнова |7 | 0,84| 6| не|

Изготвил отговорник на ИП към ОИК:
Юлияна Георгиева Михайлова 710727**** ..........
(име,презиме, фамилия) ЕГН /подпис/

Упълномощен член на ОИК:............................................ ........
/подпис/

 

28.10.2015

определяне на резултатите от гласуването за общински съветници община Перник


"Информационно обслужване" АД
27.10.2015 г. 04:45 ч.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
община Перник
област Перник
Брой мандати за общински съветници 41
Сума от всички действителни гласове:34094
Частното е: 34094/41=831,560975609756
Общинската избирателна квота е 832 гласа
Избрани за общински съветници независими кандидати:
НЯМА

Партии и коалиции, участващи в разпределението на мандатите:
--------------------------------------------------------------------------------
|No | Наименование на партията или коалиция | Брой |
|бюл| |гласове|
--------------------------------------------------------------------------------
| 4|ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ | 2051|
| 5|БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 5160|
| 6|ПП АТАКА | 871|
| 14|ПП ГЕРБ | 9470|
| 16|„Народен съюз – ВМРО – Патриотично обединение” | 3816|
| 20|"За нашия Перник" | 929|
| 21|БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ | 4895|
| 23|РЕФОРМАТОРИ И ДЕМОКРАТИ ЗА ПЕРНИК-ПП ЕНП, ПП НИКОЛА ПЕТКОВ, ПП БДФ| 2654|
--------------------------------------------------------------------------------

Брой мандати за разпределяне между партии и коалиции: 41
Сума от гласовете на партиите, участващи в разпределението на мандатите:29846
Квотата на Хеър е: 29846/41=727,951219512195

--------------------------------------------------------------------------------
|No | Брой | Частно/ | Остатък | Мандат | Мандат | Общ |Дължина |Брой |
| | | Брой | | по | по | брой | на |общ. |
|бюл| гласове | мандати | ~ | остатък | жребий | мандати |листата |съвет |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4| 2051| 2|0,817496 | 1| 0| 3| 39| 3|
| 21| 4895| 6|0,724352 | 1| 0| 7| 38| 7|
| 23| 2654| 3|0,645849 | 1| 0| 4| 30| 4|
| 20| 929| 1|0,276184 | 0| 0| 1| 12| 1|
| 16| 3816| 5|0,242109 | 0| 0| 5| 32| 5|
| 6| 871| 1|0,196509 | 0| 0| 1| 9| 1|
| 5| 5160| 7|0,0883871| 0| 0| 7| 41| 7|
| 14| 9470| 13|0,00911345| 0| 0| 13| 41| 13|
--------------------------------------------------------------------------------

Изготвил отговорник на ИП към ОИК:
(име,презиме, фамилия) ЕГН /подпис/

Упълномощен член на ОИК:............................................

28.10.2015

Разпределение на мандати в Общински съвет Перник


"Информационно обслужване" АД
27.10.2015 г. 04:45 ч.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
община Перник
област Перник
за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
първи тур 25.10.2015 г.

Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на
получените данни от протоколите на СИК
Р Е Ш И:


Брой мандати за общински съветници 41

I. Общинската избирателна квота е 832 гласа

II. Избрани за общински съветници независими кандидати:
НЯМА

III. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи
на политически партии и коалиции, получили действителни гласове не
по-малко от общинската избирателна квота, както следва:
--------------------------------------------------------------------------------
|Номер| Наименование на партията или коалиция | Брой |
|бюл. | |мандати|
--------------------------------------------------------------------------------
| 4|ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ | 3|
| 5|БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 7|
| 6|ПП АТАКА | 1|
| 14|ПП ГЕРБ | 13|
| 16|„Народен съюз – ВМРО – Патриотично обединение” | 5|
| 20|"За нашия Перник" | 1|
| 21|БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ | 7|
| 23|РЕФОРМАТОРИ И ДЕМОКРАТИ ЗА ПЕРНИК-ПП ЕНП, ПП НИКОЛА ПЕТКОВ, ПП Б| 4|
--------------------------------------------------------------------------------

IV. Обявява за избрани за общински съветници кандидати на партиите и коалициите:
1. Петър Кирилов Първанов 
2. Снежанка Георгиева Викторова 
3. Илинка Миткова Никифорова 
4. Ерик Валентинов Рангелов 
5. Ралица Илиева Андреева - Любенова 
6. Иван Лозанов Стоилов 
7. Владислав Людмилов Сираков 
8. Кирил Леонов Кирилов 
9. Петър Анастасов Янков 
10. Валентин Николчов Петков 
11. Румен Атанасов Ваташки 
12. Вяра Михайлова Церовска
13. Емил Ангелов Костадинов 
14. Иво Данаилов Петров 
15. Александър Петров Александров 
16. Ивайло Кирилов Богданов 
17. Денислав Виолинов Захариев 
18. Атанас Йосифов Захариев 
19. Любомир Александров Жотев 
20. Румяна Тодорова Гьорева 
21. Цветана Иванова Пиралкова 
22. Мирослава Иванова Николова 
23. Андрей Павлов Павлов 
24. Клара Богословова Будинова 
25. Димитър Асенов Колев 
26. Милан Войнов Миланов 
27. Мартин Георгиев Илиев 
28. Людмил Димитров Георгиев 
29. Георги Петров Захариев
30. Андрей Кирилов Андреев 
31. Лазар Киров Вълчев 
32. Славолюб Николов Славчов 
33. Светлозар Любенов Райков 
34. Петър Йорданов Стоименов 
35. Цветомир Славчев Николов 
36. Десислав Стефчов Аспарухов 
37. Иво Савов Иванов 
38. Мария Маринова Иванова 
39. Бойко Иванов Астатков 
40. Незабравка Стоянова Андреева 
41. Симеон Желев Желев

Изготвил отговорник на ИП към ОИК:

(име,презиме, фамилия) ЕГН /подпис/

Упълномощен член на ОИК:............................................ ........
/подпис/

 

17.10.2015

Съобщение

     С решение № 257-МИ/НР от 16.10.2015г. Общинска избирателна комисия - Перник УТВЪРДИ мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения  в придвижването да гласуват в изборния ден. Избирателните секции, предназначени за гласуване избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването на територията на Община Перник, са следните:

Място на гласуване

Номер на СИК


1

Кметство  ИЗТОК

Професионална гимназия по техника и строителство арх.”Й.Миланов”- ул.”Мл.Стоянов”-1

 

143200002


2

Кметство  ИЗТОК

ІV-то  СОУ „Кл.Охридски”- ул.”Рига „- 1

143200019


3

Кметство  ЦЪРКВА

Читалище „Просвета”- ул.”Д.Благоев”

143200040


4

Град ПЕРНИК

ОУ”Св.Иван Рилски”- кв.”Монте Карло”-1

143200116

      Заявки за помощ в изборния ден се правят на тел. 076 684 250 – Община Перник

17.10.2015

Съобщение

ГРАФИК

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 24.10.2018 г.

V I ЛЪЧ

Отговорник – Ирина Шадова, отговорник ОИК – Румяна Петрова, Димитър Томов, 076 684 216

Шофьора на ЛЪЧ VI идва 13.30ч., товари и тръгва 14.00ч. за  Бучино

 

 

 

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

VI

 

Л
Ъ
Ч

Бучино

Читалището

035

14.40 – 14.45

Кв. Мошино 1

Техникум по строителство

001,002,003

15.05 – 15.20

Мошино 2 и Мошино 3

XIII OУ

004,005,006,007,008,009

010

15.30 – 16.05

Изток 2 ,  Изток 4 и  Изток 7

   XI ОУ

015,016,017,018

021,022,023,024,025,033,034

16.15 – 17.10

Изток 3 , Изток 5 и  Изток 6

  IV ОУ

019,020,026,027,028,029

030,031,032

17.20 – 18.00

17.10.2015

Съобщение

ГРАФИК

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 24.10.2015 г.

V ЛЪЧ

Отговорник – Евелина Драганова , отговорник ОИК – Аделина Стоянова, 076 684 216

Шофьора на ЛЪЧ V идва 13.30ч., товари и тръгва 14.00ч. за  кв.Иван Вазов

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

V

 

 

Л

Ъ

Ч

 

        кв. Ив. Вазов 1 и Рено

Спортна зала ”Кракра”

081,082,084

14.10 – 14.25

Варош

VI СОУ

088

14.35 – 14.40

кв. Селото и кв.Иван Вазов 1 и 2

VI СОУ

079,080,083,085

086,087

14.45 – 15.15

СБАЛББ ”Панталей”

СБАЛББ ”Панталей”

137

15.35 – 15.40

Кв. В. Коларов 2

СОУ ”Петър Берон”

076,077,078

16.10 – 16.15

Кв. В. Коларов 1

ОМБ – Балетна зала

075

16.25 – 16.30

Кв. В. Коларов 1

Пенсионерски  клуб  на  железничаря

074

16.40 – 16.45

Кв. Монте  Карло

ОУ ”Св. Иван Рилски”

52,116,117,139

16.55 – 17.05

17.10.2015

Съобщение

ГРАФИК

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 24.10.2015 г.

IV ЛЪЧ

Отговорник – Даниела Ставриева , отговорник ОИК – Малин Стоилов, 076 684 216

Шофьора на ЛЪЧ IV идва 12.30ч., товари и тръгва 13.00ч. за кв. Тева.

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

 

IV

 

 

Л

Ъ

Ч

 

Кв. Тева

Училището

053,054,055,056,057

058,059,060,061

13.10 – 13.55

Железни заводи и            кв.В. Левски

Търговски обект кв. Куциян

(при бай Мето)

072

14.20 – 14.25

Калкас

Пенсионерски клуб

073

14.35 – 14.45

Христо Ботев 1 и

кв. Могиличе

XII ОУ

092,093,096

15.10 – 15.25

Христо Ботев 2

Пътен комбинат

094,095

15.35 – 15.45

Ралица 1 и Каменина

VII ОУ

089,090,091

097,098,099,100

16.05 – 16.40

Ралица 2

Профилакториум

101

16.50 – 16.55

Профилакториум

Профилакториум

138

16.55 – 17.00

17.10.2015

Съобщение

ГРАФИК

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 24.10.2015 г.

III ЛЪЧ

Отговорник – Милка Николова, отговорник ОИК – Дойко Доев, Полина Борикова, 076 684 216

Шофьора на ЛЪЧ III идва 12.00ч., товари и тръгва 12.30ч. за кв.Димова махала.

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

 

 

III

 

 

Л

Ъ

Ч

 

Кв. Димова махала

Техникум ”Хр. Ботев”

066,067,068

12.40 - 12.55

Кв. Хумни дол

V СОУ

064,065

13.05 – 13.10

Кв. Твърди ливади

IX СОУ

069,070,071

13.20 – 13.35

Кв. Рудничар

Клуб на ОФ

Спортна зала ”Миньор”

062

063

13.45 – 14.00

14.05 – 14.10

Кв. Байкушева

Спортна зала ”Миньор”

112,113,114

14.15 – 14.30

          Кметство Люлин

Читалището

118

14.50 – 14.55

Кметство Дивотино

Училището

Ресторант ”Ханчето”

119

120

15.05 – 15.10

15.30 – 15.35

Кметство Мещица

Читалището

121

15.55 – 16.00

Кметство Вискяр

Салон на кметството

124

16.20 – 16.25

Кметство Радуй

Салон на читалището

125

16.45 – 16.50

Кметство Расник

Кметството

123

17.10 – 17.15

17.10.2015

Съобщение

ГРАФИК

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 24.10.2015 г.

II ЛЪЧ

Отговорник – Екатерина Станимирова,отговорник ОИК – Надя Боянова, Вера Букарска 076 684 216

Шофьора на ЛЪЧ II идва 11.30ч., товари и тръгва 12.00ч. за Бела вода.

 

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

 

 

II

 

 

 

Л

Ъ

Ч

 

Бела вода

Читалището , Клуб на пенсионера

102,103

12.20 - 12.30

Батановци

Училището

126,127,128

12.40 – 12.55

Черна гора

Читалището

129

13.10 – 13.15

Лесковец  

Кметството

134

13.30 – 13.35

Богданов дол

Читалището; кметство

130, 137

13.55 – 14.00

Ярджиловци

Училището

131,132,138

14.15 – 14.25

Селищен дол

Кметството

135

14.35 – 14.40

Зидарци и Планиница

Ритуална зала

133

15.00 – 15.05

Витановци

Читалището

122

15.15 – 15.20

 

Клепало

 

VIII СОУ

106,107

 

15.40 – 16.10

108,109

110,111

МБАЛ ”Р. Ангелова”

Фоайе на детско отделение

136

16.20 – 16.25

Централна градска част

Читалище „Елин Пелин“

115

16.30 – 16.40

Драгановец

ОДК /Пионерски дом/

104,105

16.45 – 16.55

17.10.2015

Съобщение

 

 

ГРАФИК

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 24.10.2015 г.

I ЛЪЧ

Отговорник – Виолета Алексова, отговорник ОИК Николай Бранков ,076 684 216

Шофьора на ЛЪЧ I идва 12.00ч., товари и тръгва 12.30ч. за Боснек.

 

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

Боснек, Чуйпетлово

Салон на кметството

051

12.55 – 13.00

Студена

Училището

046,047

13.20 – 13.30

Кралев дол

Читалището

048

13.50 – 14.00

 

Църква

Помощно училище  

045

14.10 – 14.15

ХVI  СОУ

042,043,044

14.25 – 14.40

Читалище ”Просвета”

041

14.50 – 14.55

Читалище ”Просвета”

039,040

15.00 – 15.10

Кладница

Училището

050

15.30 – 15.35

Рударци

Кметството

049

15.45 – 15.50

Драгичево

Училището

036,037,038

16.00 – 16.15

Изток 1

X ОУ

011,012,013,014

16.35 – 16.55

15.10.2015

Съобщение

Съгласно чл. 39, ал. 1 от Изборния кодекс не по-късно от 10 дни преди изборния ден – 14 октомври 2015 г., на интернет страницата на съответната община кметът на общината публикува списъка на заличените лица. Списъкът се обявява и на видно и достъпно място в съответната община.

Всяко лице може да прави справка в списъка. В случай, че едно лице е вписано в списъка на заличените лица, но има право да гласува, може да поиска да се запознае с основанието за заличаване от избирателния списък и да поиска да бъде изключено от списъка на заличените лица. За целта лицето трябва да подаде писмено заявление до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник. Заявлението съдържа доказателства и документи, удостоверяващи правото на лицето да гласува.

Отказът за изключване от списъка на заличените лица се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва пред съответния административен съд в 24-часов срок от съобщаването.

 

15.10.2015

Съобщение

Регистрираните безработни лица , които ще участват в секционните избирателни комисии на местните избори на 25.10.2015г., са длъжни в срок от 7 работни дни, считано след 25.10.2015г., да заявят това обстоятелство при трудовите си посредници в Дирекция " Бюро по труда".

Съгласно чл. 18, ал. 3 от Избирателния кодекс " Членовете на избирателните комисии за времето, необходимо за работата им в съответната комисия, се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност"

12.10.2015

Съобщение

ДО

 МЕСТНА КОАЛИЦИЯ  „Народен съюз – ВМРО – Патриотично обединение”

ДО

ВСИЧКИ РЕГИСТРИРАНИ В ОИК -ПЕРНИК  политически партии, коалиции от партии , местни коалиции и инициативни комитети 

Общинска избирателна комисия -Перник

УКАЗВА

На местна коалиция  „Народен съюз – ВМРО – Патриотично обединение” , както и на всички политически партии, коалиции, местни коалиции и инициативния комитет да спазват стриктно разпоредбите на Изборния кодекс относно разпространението на агитационни материали в предизборната кампания.         

08.10.2015

Съобщение

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ  НА  СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

 

 

           ОИК Перник ще проведе обучения на членовете на  секционните избирателни комисии, както следва :

         15.10.2015г./четвъртък/ от 17.30 часа в зала ” Панорама”

         16.10.2015г./петък/ от 17.30 часа в зала ” Панорама”

          17.10.2015г./събота/ от 10.30 часа в зала „Панорама”

 

03.10.2015

Съобщение

 

Регистрация на застъпници - Решение № 2113-МИ от 11.09.201 г. на ЦИК.

Общият брой на застъпниците за всеки вид избор на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район. Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Заявленията /Приложение № 68-МИ/за регистрация се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel  формат до 23 октомври 2015 г. включително. Застъпниците се регистрират с решение на съответната ОИК до изборния ден.

Удостоверенията на застъпниците се създават от „Информационно обслужване“ АД и се изпращат по електронен път на ОИК, след проверка на заявените лица и приемане на решение за регистрация..

При произвеждане на втори тур за избор на кмет регистрираните за първия тур застъпници на кандидатите за кмет участващи във втори тур, запазват статута. Между двата тура могат да се регистрират нови застъпници на кандидатите участващи във втория тур.

 

Упълномощени представители

Представителите на инициативните комитети, партиите и коалициите, регистрирани в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2224-НР от 16.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирани в местните избори и издигнали кандидати, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партиите и коалициите, регистрирани за участие и издигнали кандидати в местните избори и регистрирани по реда на чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11 септември 2015 г. на ЦИК. Тези партии и коалиции предават на ОИК един списък на техни представители, упълномощени едновременно за местните избори и за националния референдум.

Списъците на упълномощените представители се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel  формат до 24.10.2015 г., включително и се публикуват на интернет страницата на комисията.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет, упълномощените за първия тур представители на кандидатите за кмет участващи във втория тур, запазват статута си. Между двата тура могат да се упълномощят и нови представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, чиито кандидати участват във втори тур.

29.09.2015

Съобщение

              Със Заповед от 25.09.2015г. на Кмета на община Перник, на осн. чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс са определни местата за поставяне на агитационни материали на регистрираните партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за общински съветници и кметове и за национален референдум на 25.10.2015г., както следва:

1. Пътен възел "Марина бара" - моста и подпорните стени на магистралата до моста;

2. Кв. "Христо Ботев" - пътен възел и подпорните стени на ул. "Софийско шосе" и пътя за кв. "Калкас";

3. Моста на Кооперативния пазар и при животинския пазар на външната магистрала;

4. Пътен възел "Църква" и подпорните  стени на магистралата;

5. Ж. п. моста при ТЕЦ - Перник и стената на спирката при ТЕЦ - Перник.

                Забранено е поставянето на агитационни материали на сгради общинска собственост, независимо от съгласието на наематели или концесионери, на електрически стълбове, на спирките и в превозните средства на обществения транспорт.

                Кметовете на кметства и кметските наместници ще определят със своя заповед местата за поставяне на агитационни материали на територията на населеното място.

           Съгласно чл. 186, ал. 3 от Изборния кодекс партиите, коалициите и инициативните комитети са длъжни в 7-дневен срок след изборния ден да премахнат поставените от тях агитационни материали.

                 Заповедта е публикувана на сайта на община Перник.

26.09.2015

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерството на регионалното развитие благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

- През  Интернет  на адрес http://www.grao.bg/elections/ Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път и да се регистрират издадените "Удостоверения за гласуване в определено населено място“ от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.

- Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Календар

Решения

  • № 539 / 16.11.2015

    относно: обявяване на следващ от листата на общинските съветници, предложена от ПП ГЕРБ

  • № 538 / 06.11.2015

    относно: обявяване следващ в листата на общински съветници на ПП ГЕРБ

  • № 537 / 05.11.2015

    относно: явна фактическа грешка

всички решения