№ 539 / 16.11.2015

ОТНОСНО : обявяване на следващ от листата на общинските съветници, предложена от ПП ГЕРБ

№ 538 / 06.11.2015

ОТНОСНО : обявяване следващ в листата на общински съветници на ПП ГЕРБ

№ 537 / 05.11.2015

ОТНОСНО : явна фактическа грешка

№ 536 / 04.11.2015

ОТНОСНО : обявяване на следващия в листата за общински съветници на ПП ГЕРБ

№ 535 / 04.11.2015

ОТНОСНО : относно обявяване на следващия в листата за общински съветници на ПП ГЕРБ

№ 534 / 04.11.2015

ОТНОСНО : относно обявяване следващия в листата за общински съветници на ПП ГЕРБ

№ 533 / 03.11.2015

ОТНОСНО : жалба, с вх. № 263 от 31.10.2015г., регистрирана под № 23/31.10.2015г. 19,40 часа в публичния регистър на жалбите.

№ 532 / 03.11.2015

ОТНОСНО : жалба, с вх. № 36 от 02.10.2015г., регистрирана под № 1/02.10.2015г. 10,16 часа в публичния регистър на жалбите.

№ 531 / 03.11.2015

ОТНОСНО : Определяне на членове но ОИК – Перник, които да представляват ОИК – Перник пред Административен съд гр. Перник по административни дела, образувани по повод на постъпили жалби срещу решения на ОИК – Перник за обявяване на резултатите от проведените избори за общински съветници и кметове на 25.10.2015г. и от проведения втори тур на изборите за кмет на община и кметове на кметства на 01.11.2015г.

№ 530 / 03.11.2015

ОТНОСНО : ОТНОСНО: сигнал с рег. № 21/29.10.2015г. от регистъра на жалбите.

№ 529 / 03.11.2015

ОТНОСНО : обявяване за избран за общински съветник следващия в листата на АБВ

№ 528 / 02.11.2015

ОТНОСНО : допълвене на решение № 425 – МИ от 27.10.2015г.на ОИК – Перник както следва

№ 527 / 02.11.2015

ОТНОСНО : Определяне на комисия, която по опис да предаде - избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите от проведените избори на ІІ тур за кметове на 01 ноември 2015г. на ТЗ на ГД „ГРАО” Перник за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК и други нарушения на ИК.

№ 526 / 02.11.2015

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЯРДЖИЛОВЦИ ОБЩИНА ПЕРНИК

№ 525 / 02.11.2015

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЧЕРНА ГОРА ОБЩИНА ПЕРНИК

№ 524 / 02.11.2015

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО СТУДЕНА ОБЩИНА ПЕРНИК

№ 523 / 02.11.2015

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО РАСНИК ОБЩИНА ПЕРНИК

№ 522 / 02.11.2015

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО КЛАДНИЦА ОБЩИНА ПЕРНИК

№ 521 / 02.11.2015

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ИЗТОК ОБЩИНА ПЕРНИК

№ 520 / 02.11.2015

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ДРАГИЧЕВО ОБЩИНА ПЕРНИК

Календар

Решения

  • № 539 / 16.11.2015

    относно: обявяване на следващ от листата на общинските съветници, предложена от ПП ГЕРБ

  • № 538 / 06.11.2015

    относно: обявяване следващ в листата на общински съветници на ПП ГЕРБ

  • № 537 / 05.11.2015

    относно: явна фактическа грешка

всички решения