Общинска избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 539
Перник, 16.11.2015

ОТНОСНО: обявяване на следващ от листата на общинските съветници, предложена от ПП ГЕРБ

Днес, 16.11.2015г. Общинската избирателна комисия – Перник, на основание чл.  458, ал. 1 от Изборния кодекс, във вр. с. чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА, писмо с вх. № 290/16.11.2015г. от Общински съвет – Перник и приложени към него – заявление от Александър Петров Александров  – обявен за избран общински съветник в Община Перник, решение № 887 от 11.11.2015г. на Минисктерски съвет и решение № 2901-МИ от 05.11.2015г. на ЦИК  

 

Р Е Ш И :

 

На мястото на обявения за избран за общински съветник АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРОВ, предложен от ПП ГЕРБ, ОБЯВЯВА  за избран за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК следващия в листата на общинските съветници, предложена от ПП ГЕРБ, а именно БОЙКА СТОЯНОВА ИВАНОВА, получила 90 преференции в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г.

 

 

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 459 от ИК.

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………………

                    

СЕКРЕТАР: ……………………

 

 

 

 

Решението е обявено на 16.11.2015г. в 17,30 часа

Председател: Румяна Николова Петрова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 16.11.2015 в 17:40 часа

Календар

Решения

  • № 539 / 16.11.2015

    относно: обявяване на следващ от листата на общинските съветници, предложена от ПП ГЕРБ

  • № 538 / 06.11.2015

    относно: обявяване следващ в листата на общински съветници на ПП ГЕРБ

  • № 537 / 05.11.2015

    относно: явна фактическа грешка

всички решения