Общинска избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 537
Перник, 05.11.2015

ОТНОСНО: явна фактическа грешка

                        Днес, 05.11.2015г. Общинската избирателна комисия – Перник, на основание чл. 87  от Изборния кодекс и решение № 536 – МИ/НР от 04.11.2015г.  на ОИК, Общинската избирателна комисия - Перник, 

След извъшена проверка от страна на ОИК-Перник се установи ,че в Решение № 536 е допусната фактическа грешка изразяваща се в обявяване на избран на  следващия в силсата общински съветник  , предложен от ПП ГЕРБ , а именно ЛЮБЕН ИВАНОВ ЛАЗАРОВ.

За ОИК-Перник не са били налице основанията за обявяване на мястото на  избрания общински съветник  следващия в листата на ПП ГЕРБ. По силата на Решение № 425 МИ/НР Александър Петров Александров е избран за общински съветник от ПП ГЕРБ, като за същия е проведен и жребий , поради получен равен брой преференции . За  Александър Петров Александров  не е подавал молба за отказ от листата, поради което и ОИК-Перник е допуснала фактическа грешка и при липса на законново основание е обявила за избран следващия в листата на ПП ГЕРБ.

На основание горното ОИК-Перник отменя  ИЗЦЯЛО свое Решение  № 536 – МИ/НР от 04.11.2015г.  , С КОЕТО Е обявила ЗА ИЗБРАН СЛЕДВАЩИЯ В ЛИСТАТА НА ПП ГЕРБ На мястото на избрания на законово основание общински съветник АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРОВ, предложен от ПП ГЕРБ, в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г.

 

Р Е Ш И :

 

 ОТМЕНЯ   решение № 536 – МИ/НР от 04.11.2015г.  на ОИК, Общинската избирателна комисия - Перник.

За избран общински съветник следва да се счита обявения с РЕШЕНИЕ № 425/27.10.2015г. на ОИК Перник  АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРОВ, предложен от ПП ГЕРБ, получил 203 преферанции .

 Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 459 от ИК.

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………………

                    

СЕКРЕТАР: ……………………

Председател: Румяна Николова Петрова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 06.11.2015 в 15:02 часа

Календар

Решения

  • № 539 / 16.11.2015

    относно: обявяване на следващ от листата на общинските съветници, предложена от ПП ГЕРБ

  • № 538 / 06.11.2015

    относно: обявяване следващ в листата на общински съветници на ПП ГЕРБ

  • № 537 / 05.11.2015

    относно: явна фактическа грешка

всички решения