Общинска избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 538
Перник, 06.11.2015

ОТНОСНО: обявяване следващ в листата на общински съветници на ПП ГЕРБ

             Днес, 06.11.2015г. Общинската избирателна комисия – Перник, на основание чл. 453   и чл. 454 от Изборния кодекс, молба с вх. № 285/29.10.2015г. от Денислав Виолинов Захариев – обявен за избран общински съветник в Община Перник и писмо изх. № МИ -15 – 1687/28.10.2015г. на ЦИК 

 

Р Е Ш И :

 

На мястото на обявения за избран за общински съветник ДЕНИСЛАВ ВИОЛИНОВ ЗАХАРИЕВ, предложен от ПП ГЕРБ, ОБЯВЯВА  за избран за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК следващия в листата на общинските съветници, предложена от ПП ГЕРБ, а именно ЛЮБЕН ИВАНОВ ЛАЗАРОВ, получил 91 преференции в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г.

 Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 459 от ИК.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………………

                    

СЕКРЕТАР: ……………………

 

 

 

 

Решението е обявено на 06.11.2015г. в 17,00 часа

Председател: Румяна Николова Петрова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 08.11.2015 в 16:07 часа

Календар

Решения

  • № 539 / 16.11.2015

    относно: обявяване на следващ от листата на общинските съветници, предложена от ПП ГЕРБ

  • № 538 / 06.11.2015

    относно: обявяване следващ в листата на общински съветници на ПП ГЕРБ

  • № 537 / 05.11.2015

    относно: явна фактическа грешка

всички решения