Заседания

Решения

№ 151-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в кметство Селищен дол в община Перник, област Перник за изборите за общински съветници и кметове на 27-ми октомври 2019 г.

№ 150-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК кметство Лесковец в община Перник, област Перник за изборите за общински съветници и кметове на 27-ми октомври 2019 г.

№ 149-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК кметство Зидарци в община Перник, област Перник за изборите за общински съветници и кметове на 27-ми октомври 2019 г.

№ 148-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК кметство Ярджиловци в община Перник, област Перник за изборите за общински съветници и кметове на 27-ми октомври 2019 г.

№ 147-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в кметство Богданов дол в община Перник, област Перник за изборите за общински съветници и кметове на 27-ми октомври 2019 г.

№ 146-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК кметство Черна гора в община Перник, област Перник за изборите за общински съветници и кметове на 27-ми октомври 2019 г.

№ 145-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК кметство Батановци в община Перник, област Перник за изборите за общински съветници и кметове на 27-ми октомври 2019 г.

№ 144-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в кметство Радуй в община Перник, област Перник за изборите за общински съветници и кметове на 27-ми октомври 2019 г.

№ 143-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в кметство Вскяр в община Перник, област Перник за изборите за общински съветници и кметове на 27-ми октомври 2019 г.

№ 142-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в кметство Расник в община Перник, област Перник за изборите за общински съветници и кметове на 27-ми октомври 2019 г.

№ 141-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в кметство Витановци в община Перник, област Перник за изборите за общински съветници и кметове на 27-ми октомври 2019 г.

№ 140-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в кметство Мещица в община Перник, област Перник за изборите за общински съветници и кметове на 27-ми октомври 2019 г.

№ 139-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в кметство Дивотино в община Перник, област Перник за изборите за общински съветници и кметове на 27-ми октомври 2019 г.

№ 138-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в кметство Люлин в община Перник, област Перник за изборите за общински съветници и кметове на 27-ми октомври 2019 г.

№ 137-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК кметство Бела вода в община Перник, област Перник за изборите за общински съветници и кметове на 27-ми октомври 2019 г.

№ 136-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в кметство Калкас в община Перник, област Перник за изборите за общински съветници и кметове на 27-ми октомври 2019 г.

№ 135-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в гр. Перник, община Перник, област Перник за изборите за общински съветници и кметове на 27-ми октомври 2019 г.

№ 134-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в кметство Боснек в община Перник, област Перник за изборите за общински съветници и кметове на 27-ми октомври 2019 г.

№ 133-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК кметство Кладница в община Перник, област Перник за изборите за общински съветници и кметове на 27-ми октомври 2019 г.

№ 132-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в кметство Рударци в община Перник, област Перник за изборите за общински съветници и кметове на 27-ми октомври 2019 г.

№ 131-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в кметство Кралев дол в община Перник, област Перник за изборите за общински съветници и кметове на 27-ми октомври 2019 г.

№ 130-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в кметство Студена в община Перник, област Перник за изборите за общински съветници и кметове на 27-ми октомври 2019 г.

№ 129-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в кметство Църква в община Перник, област Перник за изборите за общински съветници и кметове на 27-ми октомври 2019 г.

№ 128-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в кметство Драгичево в община Перник, област Перник за изборите за общински съветници и кметове на 27-ми октомври 2019 г.

№ 127-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в кметство Големо Бучино в община Перник, област Перник за изборите за общински съветници и кметове на 27-ми октомври 2019 г.

№ 126-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на СИК в кметство Изток в община Перник, област Перник за изборите за общински съветници и кметове на 27-ми октомври 2019 г.

№ 125-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : Вземане на решение за одобряване на графичния файл на предпечатния образец на бюлетината за гласуване за кмет на кметство Църква в община Перник в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г., провеждани в Община Перник, както и за одобряване на тиража на бюлетината.

№ 124-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : Вземане на решение за одобряване на графичния файл на предпечатния образец на бюлетината за гласуване за кмет на кметство Калкас в община Перник в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г., провеждани в Община Перник, както и за одобряване на тиража на бюлетината.

№ 123-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : Вземане на решение за одобряване на графичния файл на предпечатния образец на бюлетината за гласуване за кмет на кметство Изток в община Перник в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г., провеждани в Община Перник, както и за одобряване на тиража на бюлетината.

№ 122-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : Вземане на решение за одобряване на графичния файл на предпечатния образец на бюлетината за гласуване за кмет на кметство Бела вода в община Перник в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г., провеждани в Община Перник, както и за одобряване на тиража на бюлетината.

№ 121-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : Вземане на решение за одобряване на графичния файл на предпечатния образец на бюлетината за гласуване за кмет на кметство Ярджиловци в община Перник в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г., провеждани в Община Перник, както и за одобряване на тиража на бюлетината.

№ 120-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : Вземане на решение за одобряване на графичния файл на предпечатния образец на бюлетината за гласуване за кмет на кметство Батановци в община Перник в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г., провеждани в Община Перник, както и за одобряване на тиража на бюлетината.

№ 119-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : Вземане на решение за одобряване на графичния файл на предпечатния образец на бюлетината за гласуване за кмет на кметство Студена в община Перник в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г., провеждани в Община Перник, както и за одобряване на тиража на бюлетината.

№ 118-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : Вземане на решение за одобряване на графичния файл на предпечатния образец на бюлетината за гласуване за кмет на кметство Рударци в община Перник в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г., провеждани в Община Перник, както и за одобряване на тиража на бюлетината.

№ 117-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : Вземане на решение за одобряване на графичния файл на предпечатния образец на бюлетината за гласуване за кмет на кметство Мещица в община Перник в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г., провеждани в Община Перник, както и за одобряване на тиража на бюлетината.

№ 116-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : Вземане на решение за одобряване на графичния файл на предпечатния образец на бюлетината за гласуване за кмет на кметство Люлин в община Перник в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г., провеждани в Община Перник, както и за одобряване на тиража на бюлетината.

№ 115-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : Вземане на решение за одобряване на графичния файл на предпечатния образец на бюлетината за гласуване за кмет на кметство Кралев дол в община Перник в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г., провеждани в Община Перник, както и за одобряване на тиража на бюлетината.

№ 114-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : Вземане на решение за одобряване на графичния файл на предпечатния образец на бюлетината за гласуване за кмет на кметство Кладница в община Перник в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г., провеждани в Община Перник, както и за одобряване на тиража на бюлетината.

№ 113-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : Вземане на решение за одобряване на графичния файл на предпечатния образец на бюлетината за гласуване за кмет на кметство Драгичево в община Перник в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г., провеждани в Община Перник, както и за одобряване на тиража на бюлетината.

№ 112-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : Вземане на решение за одобряване на графичния файл на предпечатния образец на бюлетината за гласуване за кмет на кметство Дивотино в община Перник в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г., провеждани в Община Перник, както и за одобряване на тиража на бюлетината.

№ 111-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : Вземане на решение за одобряване на графичния файл на предпечатния образец на бюлетината за гласуване за кмет на кметство Големо Бучино в община Перник в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г., провеждани в Община Перник, както и за одобряване на тиража на бюлетината.

№ 110-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : Вземане на решение за одобряване на графичния файл на предпечатния образец на бюлетината за гласуване за кмет на кметство Богданов дол в община Перник в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г., провеждани в Община Перник, както и за одобряване на тиража на бюлетината.

№ 109-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : Вземане на решение за одобряване на графичния файл на предпечатния образец на бюлетината за гласуване за кмет на община Перник в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г., провеждани в Община Перник, както и за одобряване на тиража на бюлетината.

№ 108-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : Вземане на решение за одобряване на графичния файл на предпечатния образец на бюлетината за гласуване за общински съветници в община Перник в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г., провеждани в Община Перник, както и за одобряване на тиража на бюлетината.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 464-МИ / 11.12.2019

  относно: прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник и обявяване следващия в листата на общински съветници на ПП „ГЕРБ“

 • № 463-МИ / 22.11.2019

  относно: Определяне на реда на кандидатите на Местна коалиция БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ (ЗС„Александър Стамболийски“,РДП,БСДП)

 • № 462-МИ / 15.11.2019

  относно: упълномощаване на членове на ОИК – Перник, които да присъстват при отварянето на помещението, в което се съхраняват изборните книжа от местни избори 2019г.

всички решения