Общинска избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 126-МИ
Перник, 30.09.2019

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК в кметство Изток в община Перник, област Перник за изборите за общински съветници и кметове на 27-ми октомври 2019 г.

Постъпило е писмо от Кмета на Община Перник с изх. №19/СЛУ-6012-36  от 25.09.2019г., заведено в ОИК - Перник с вх. №23 от 25.09.2019 г. Към писмото е представен протокол от проведената на 18.09.2019г. среща с представителите на парламентарно  представените партии и коалиции, както и коалицията, която има избрани с нейната кандидатска листа членове на Европейския парламент от Република България, заедно с писмените им предложения за назначаване състава на всички СИК. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на квотното разпределение на състава на Секционните избирателни комисии на територията на община Перник.

 

На основание чл. 87 ал. 1, т.5 от Изборния кодекс и решение № 1029-МИ от 10.09.2019г.  на ЦИК, както и във връзка с  решения №13 –МИ от 12.09.2019г.   на ОИК-Перник, Общинска избирателна комисия – Перник

 

Р Е Ш И :

 

Назначава поименния състав на СИК в кметство Изток, Община Перник за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., както следва:

 

СИК  143200001

председател

Мартин Емилов Станоев

зам. председател

Светла Младенова Траянова

секретар

Криснтияна Красимирова Кирилова

член

Марио Валериев Пенчев

член

Василка Николова Златанова

член

Цветанка Иванова Ризова

член

Радка Кирилова Дупаринова

член

Жана Андонова Боянова

член

Атанаска Александрова Цветкова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИК  143200002

председател

Виолета Йорданова Мечкарска

зам.председател

Таня Петрова Аризанова

секретар

Цветанка Димитрова Антонова

член

Елена Георгиева Стоянова

член

Габриела Георгиева Пенчева

член

Симона Георгиева Петрова

член

Теодора Димитрова Евгениева

член

Радостина Тодорова Асенова

член

Вероника Сашкова Христова

 

 

 

 

 

СИК  143200003

председател

Бойка Николова Иванова

зам.председател

Даниела Василева Йорданова

секретар

Петър Страшимиров Петров

член

Вела Александрова Стоянова

член

Здравка Василева Иванова

член

Светослав Викторов Стойнев

член

Камелия Георгиева Методиева

член

Мартин Симеонов Асенов

член

Евдокия Костадинова Спасова

 

 

 

 

 

     

 

СИК  143200004

председател

Цветанка Христова Драгомирова

зам.председател

Снежанка Асенова Николова

секретар

Ирена Евгениева Петрова

член

Цветелина Иванова Методиева

член

Анжела Методиева Йорданова

член

Добромир Христов Ташев

член

Димитър Николов Димитров

член

Верка Велинова Миланова

член

Огнян Тончев Костадинов

 

 

 

 

 

  

 

 СИК  143200005

председател

Румяна Момчева Лазарова

зам.председател

Антония Иванова Динева

секретар

Мануела Мончова Славчева

член

Дияна Маринова Борисова

член

Албена Георгиева Сълова

член

Витоша Димитрова Симеонова

член

Стефан Илианов Михайлов

член

Людмила Тодорова Василева

член

Людмила Асенова Илиева-Нанкова

 

 

 

 

 

  

 

СИК  143200006

председател

Венелина Веселинова Петрова

зам.председател

Роза Евтимова Христова

секретар

Августина Аспарухова Стефанова

член

Антоанета Ангелова Седевчева

член

Даме Стойнев Таков

член

Милчо Герасимов Стоичков

член

Евгения Иванова Алексиева

член

Наталия Ставриевна Ставрева

член

Ирена Виткова Шаренкова

 

 

 

 

 

    

 

 СИК  143200007

председател

Людмила Юриевна Стойкова

зам.председател

Славка Борисова Александрова

секретар

Германа Петрова Мишова

член

Антоанета Николова Георгиева

член

Анелия Сашова Иванова

член

Иванка Петрова Вучкова

член

Диана Василева Димитрова

член

Драга Симеонова Терзийска

член

Ина Джорджева Михайлова

 

 

 

 СИК  143200008

председател

Емил Руменов Василев

зам.председател

Ели Павлова Алексиева

секретар

Методи Павлов Теофилов

член

Кръстинка Найденова Митова

член

Светла Кирилова Георгиева

член

Росен Славчев Младенов

член

Тодор Георгиев Стефанов

член

Антоанета Йорданова Александрова

член

Любка Генкова Жотева

 

 

 

 

 

СИК  143200009

председател

Елена Димитрова Дерлипанска

зам.председател

Величка Тодорова Янева

секретар

Галина Иванова Стоева

член

Евка Филипова Христова

член

Наталия Сотирова Радева

член

Цветанка Кирилова Давидкова

член

Биляна Николайчева Темелчова

член

Вера Симеонова Лозанова

член

Бойка Иванова Михайлова 

 

 

 

     

 

143200010

председател

Ралица Методиева Георгиева

зам.председател

Венета Георгиева Маркова

секретар

Адриана Красимирова Сегритова

член

Катрин Малинова Бойчева

член

Ралица Мартинова Велизарова

член

Бойка Любчова Милева

член

Елеонора Стефанова Давидкова

член

Елена Славчева Асенова

член

Таня Надкова Николова

 

 

 

СИК  143200011

председател

Мариела Георгиева Григорова

зам.председател

Орлин Симеонов Аврамов

секретар

Снежинка Георгиева Симова

член

Светла Методиева Михалкова

член

Кристиян Мирославов Петров

член

Елица Антонова Кънова

член

Симона Людмилова Богомилова

член

Капка Славчева Савова

член

Евтимка Алексиева Димитрова

 

 

 

СИК  143200012

председател

Венета Занова Миланова

зам.председател

Валентин Кирилов Каратов

секретар

Борис Димитров Михалков

член

Петя Аспарухова Кирилова

член

Цветанка Христова Димитрова

член

Димитринка Стоянова Добренова

член

Антоанета Велинова Михова

член

Георги Димитров Дурчев

член

Надя Петрова Александрова

 

 

 

СИК  143200013

председател

Миглена Василева Йорданова

зам.председател

Росица Милчева Александрова

секретар

Ирина Георгиева Костова

член

Михаела Георгиева Методиева

член

Лилия Йорданова Мицева

член

Габриела Емилова Любенова

член

Ива Кирилова Арсова

член

Иванка Маринова Игова

член

Георги Иванов Тодев 

   

 

СИК  143200014

председател

Ирена Стойчева Деянова

зам.председател

Георги Ивайлов Георгиев

секретар

Анка Стоянова Николова

член

Диана Кирилова Манолова

член

Веска Миткова Иванова

член

Петър Иванов Петров

член

Албена Стойнева Георгиева

 

 

 

 

 

 

 

СИК  143200015

председател

Добрина Димитрова Костова

зам.председател

Милена Любомирова Първанова

секретар

Десислава Иванова Георгиева

член

Цветелина Маринова Анастасова

член

Емилия Кръстева Боянова

член

Зоя Петрова Василева

член

Павлина Борисова Маринова

член

Валентина Асенова Будинова

член

Виктория Викторова Чакова

 

 

 

 

 

СИК  143200016

председател

Мила Славчева Такова

зам.председател

Силвия Григорова Джамова

секретар

Борис Стоилов Драганов

член

Десислава Маринова Анастасова

член

Стоянка Димитрова Георгиева-Петрова

член

Виолета Цветкова Кръстева

член

Анета Тодорова Василева

член

Марияна Петкова Владимирова

член

Анна Георгиева Савова

 

 

 

СИК  143200017

председател

Елица Стоянова Христова

зам.председател

Румяна Богомилова Георгиева

секретар

Калина Стефанова Петкова

член

Асен Драгомиров Димитров

член

Галина Ненчова Паракосова

член

Диана Руменова Иванова

член

Владимир Методиев Владимиров

член

Милена Райчева Тутулова

член

Валентина Стефанова Лазарова

 

 

 

СИК 143200018

председател

Георги Радославов Манолов

зам.председател

Здравко Павлов Наков

секретар

Памела Василева Иванова

член

Нора Стоименова Панайотова

член

Петър Валентинов Петков

член

Любка Иванова Ставрева

член

Даринка Ивайлова Шаламанова

член

Николинка Саздова Стоянова

член

Анни Иванова Младенова

 

 

 

СИК 143200019

председател

Валя Кирилова Сергиева

зам.председател

Владимир Боянов Марков

секретар

Вергиния Огнянова Георгиева

член

Снежина Бориславова Георгиева

член

Галина Ценева Станимирова

член

Любка Костадинова Манастирлиева

член

Валентина Стефанова Деянова

член

Камелия Василева Събева

член

Мариана Иванова Стрехарска 

 

 

   

 

  

 

СИК 143200020

председател

Илия Иванов Илиев

зам.председател

Тодор Христов Запрев

секретар

Величка Георгиева Кадийска

член

Михаела Емилова Иванова

член

Александра Юриева Стефанова

член

Павел Кирилов Павлов

член

Даниела Атанасова Манчева

член

Мариела Дангова Георгиева

член

Пенка Николова Владимирова

 

 

 

 

 

СИК 143200021

председател

Виолета Миланова Нанчева

зам.председател

Румяна Лозанова Димитрова

секретар

Людмила Петрова Костова

член

Стефка Иванова Александрова

член

Анка Боянова Атанасова

член

Катя Николова Йорданова

член

Пламен Ананиев Илиев

член

Магдалена Владимирова Сергиева

член

Десислава Валериева Тодорова

   
   

 

СИК 143200022

председател

Весела Георгиева Илиева

зам.председател

Симеон Георгив Георгиев

секретар

Лиляна Асенова Маркова

член

Елеонора Димитрова Илиева

член

Лиляна Райчева Васева

член

Невена Несторова Стоилова

член

Сашо Лозанов Георгиен

член

Лиляна Седевчова Андреева

член

Анастасия Николаева Лазарова

 

 
   

 

СИК 143200023

председател

Симона Маева Симеонова

зам.председател

Аксиния Димитрова Паскалева

секретар

Весела Драгомирова Благоева

член

Петранка Рачова Василева

член

Росица Григорова Николова

член

Лиляна Ивайлова Граховска

член

Веселина Колева Стоянова

член

Екатерина Калева

член

Роберт Ивайлов Станчев

 

 

 

 

 

СИК 143200024

председател

Анелия Милчева Боянова

зам.председател

Ивайло Илийчов Стоянов

секретар

Нели Христова Цветкова

член

Нели Момчилова Георгиева

член

Митко Владов Николов

член

Невена Велинова Методиева

член

Катинка Асенова Зарева

член

Юлиян Методиев Григоров

член

Вилиан Кирилов Борисов

 

 

 

СИК 143200025

председател

Александър Кирилов Борисов

зам.председател

Георги Димитров Иванов

секретар

Михала Иванова Ангелова

член

Снежана Иванова Груева

член

Виктор Драгомиров Драганов

член

Параскева Георгиева Татаркова

член

Антоанета Страхилова Димитрова

член

Ина Джорджева Михайлова

член

Вероника Иванова Георгиева

 

 

 

СИК 143200026

Председател

Ивайло Симеонов Захаринов

зам.председател

Григор Боянов Андонов

секретар

Адриана Георгиева Стоянова

член

Светлана Василева Темелкова

член

Йорданка Василева Лазарова

член

Лиляна Георгиева Крумова

член

Мария Христова Крайнева 

член

Радка Христова Чакалова

член

Елица Валериева Новкова-Стоянова

 

 

 

СИК 143200027

председател

Галина Георгиева Кирилова

зам.председател

Антоанета Стоилова Арсова

секретар

Николинка Любенова Запрева

член

Гергана Василева Димитрова

член

Здравка Георгиева Мирчева

член

Иванка Петрова Василева

член

Десислава Павлова Стоименова

член

Диана Василева Веселинова

член

Венцислав Витков Варадинов

   
   

 

СИК 143200028

председател

Марян Николаев Витанов

зам.председател

Тинка Борисова Милева

секретар

Лора Петрова Лазарова

член

Райна Богомилова Зарева

член

Вергиния Ангелова Методиева

член

Цвета Георгиева Ананкова

член

Надя Симеонова Любенова

член

Марияна Владимирова Станчева

член

Виктория Иванова Аспарухова

 

 

 

 

 

СИК 143200029

председател

Валентина Василева Славчева

зам.председател

Мариана Георгиева Владимирова

секретар

Нели Симеонова Христова

член

Велислава Милчова Венева

член

Даниела Петрова Стефанова

член

Радослав Иванов Маринов

член

Десислава Цанкова Асенова

 

 

 

 

 

СИК 143200030

председател

Сийка Николова Мануилова

зам.председател

Снежана Михайлова Владова

секретар

Правда Викторова Цветкова

член

Ивета Бойкова Стойнова

член

Йорданка Боянова Иванова

член

Славена Миодрагова Колева

член

Антоанета Рафаилова Миленова

 

 

 

СИК 143200031

председател

Лариса Антонова Андреева

зам.председател

Георги Димитров Георгиев

секретар

Милена Иванова Станимирова

член

Андрей Красимиров Огнянов

член

Любка Костадинова Кацова

член

Василка Евтимова Стойчева

член

Здравко Траянов Здравков

член

Роза Ангелова Борисова

член

Валентина Радославова Стоименова

 

 

 

 

 

  

 

СИК 143200032

председател

Карина Руменова Илиева

зам.председател

Нина Димитрова Янакиева

секретар

Ивайло Василев Лазаров

член

Лиляна Димитрова Тупанкова

член

Николина Аспарухова Стоилова

член

Александър  Иванов Христов

член

Иван Иванов Денов

член

Илиян Георгиев Христов

член

Боряна Иванова Газянова

 

 

 

 

 

СИК 143200033

председател

Елена Василева Асенова

зам.председател

Василка Стоянова Райчева

секретар

Стана Атанасова Андонова

член

Красимира Андреева Стоянова

член

Христина Рангелова Стоянова

член

Цветанка Първанова Миланова

член

Надежда Димитрова Дамянова

член

Анна Николова Велинова

член

Лиляна Симеонова Михайлова

 

 

 

 

 

СИК 143200034

председател

Юлиана Ефремова Серафимова

зам.председател

Александра Александрова Владимирова

секретар

Елена Методиева Тонева

член

Анелия Георгиева Кирилова

член

Даниела Русева Захова

член

Светлина Росенова Христова

член

Веселин Бисеров Веселинов

член

Зорница Костадинова Никова

член

Лиляна Борисова Найденовоа

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Надя Димитрова Боянова

Секретар: Станка Йорданова Рударска-Хинова

* Публикувано на 30.09.2019 в 18:24 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 464-МИ / 11.12.2019

  относно: прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник и обявяване следващия в листата на общински съветници на ПП „ГЕРБ“

 • № 463-МИ / 22.11.2019

  относно: Определяне на реда на кандидатите на Местна коалиция БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ (ЗС„Александър Стамболийски“,РДП,БСДП)

 • № 462-МИ / 15.11.2019

  относно: упълномощаване на членове на ОИК – Перник, които да присъстват при отварянето на помещението, в което се съхраняват изборните книжа от местни избори 2019г.

всички решения