Общинска избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 135-МИ
Перник, 30.09.2019

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК в гр. Перник, община Перник, област Перник за изборите за общински съветници и кметове на 27-ми октомври 2019 г.

Постъпило е писмо от Кмета на Община Перник с изх. №19/СЛУ-6012-36  от 25.09.2019г., заведено в ОИК - Перник с вх. №23 от 25.09.2019 г. Към писмото е представен протокол от проведената на 18.09.2019г. среща с представителите на парламентарно  представените партии и коалиции, както и коалицията, която има избрани с нейната кандидатска листа членове на Европейския парламент от Република България, заедно с писмените им предложения за назначаване състава на всички СИК. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на квотното разпределение на състава на Секционните избирателни комисии на територията на община Перник.

На основание чл. 87 ал. 1, т.5 от Изборния кодекс и решение № 1029-МИ от 10.09.2019г.  на ЦИК, както и във връзка с  решения №13 –МИ от 12.09.2019г.   на ОИК-Перник, Общинска избирателна комисия – Перник

Р Е Ш И :

Назначава поименния състав на СИК в гр. Перник, Община Перник за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., както следва:

 

 

 

ПСИК  143200052

председател

Гинка Мирчева Георгиева

зам.председател

Борислав Николов Политов

секретар

Васил Иванов Василев

член

Наталия Янкова Вълкова

член

Мирослав Никодимчев Мирчев

 

 

 

 

 

СИК  143200053

председател

Емилия Илиева Методиева

зам.председател

Иван Стоилов Стоичков

секретар

Мариана Славчева Василева

член

Светлана Петрова Богданова

член

Десислава Спасова Илиева

член

Красимира Иванова Кирилова

член

Ветка Стойнева Димитрова

член

Петя Антонова Кирилова

член

Здравка Бориславова Петрова

 

 

 

 

 

СИК  143200054

председател

Маргарита Петрова Димитрова

зам.председател

Марчела Пламенова Василева

секретар

Милка Димитрова Стоимирска

член

Татяна Славчева Виолетова

член

Вера Димитрова Теофилова

член

Бистра Колева Павлова

член

Костадинка Андреева Първанова

член

Виолета Кирилова Йотова

член

Деница Стоянова Димитрова

 

 

 

 

 

 

 

СИК  143200055

председател

Веселина Николова Теофилова

зам.председател

Йорданка Любомирова Василева

секретар

Аделина Йорданова Георгиева

член

Сашка Тодорова Велинова

член

Даниела Спасова Тронкова

член

Теодора Петрова Крумова

член

Искра Макариева Миланова

член

Виктория Петрова Вучева

член

Светослав Петров Василев

 

 

 

 

 

 

 

СИК  143200056

председател

Валентина Георгиева Пантева

зам.председател

Александър Руменов Димитров

секретар

Вили Здравков Димитров

член

Аделина Владимирова Пенева

член

Валери Борисов Георгиев

член

Радостина Николаева Стаматиева

член

Божидар Романов Кирилов

член

Антонио Емилов Антонов

член

Десислава Валентинова Чупетловска

 

 

 

 

 

 

 

СИК  143200057

председател

Румяна Александрова Николова

зам.председател

Ели Емилова Тронкова-Миланова

секретар

Роберто Ивайлов Славчев

член

Аделина Стоянова Танева

член

Бойчо Василев Захаринов

член

Кирил Николаев Стаматиев

член

Георги Любомиров Георгиев

член

Симеонка Драганова Кирилова

член

Живка Спасова Любенова

 

 

 

 

 

 

 

СИК  143200058

председател

Галина Георгиева Димитрова

зам.председател

Росица Григорова Станишева

секретар

Боян Динков Боянов

член

Валерияна Георгиева Павлова

член

Габриела Петрова Стефанова-Зиновиева

член

Лиляна Велчева Павлова

член

Кръстинка Борисова Башлиева

член

Нели Илиева Георгиева

член

Анжелина Симонова Тодорова

 

 

 

 

 

СИК  143200059

председател

Анна Кръстева Димитрова

зам.председател

Станислава Иванова Аспарухова

секретар

Милена Петрова Гонева

член

Тодорка Борисова Лилова

член

Валентина Темелчова Георгиева

член

Капка Спасова Станчева

член

Костанция Чавдарова Варадинова

член

Харалампи Иванов Харалампиев

член

Звезделина Драгомирова Сергиева

   
   

Длъжност

СИК  143200060

председател

Ивета Валентинова Кирилова

зам.председател

Ана Пламенова Момъкова

секретар

Валентина Руменова Димитрова

член

Анета Кирилова Петрова

член

Елена Петрова Романова

член

Станислав Валентинов Павлов

член

Гергана Бориславова Рангелова

член

Здравка Асенова Харалампиева

член

Калина Георгиева Борисова

 

 

 

 

 

СИК  143200061

председател

Жулиета Гергинова Веселинова

зам.председател

Десислава Георгиева Петрова

секретар

Татяна Нинова Борисова

член

Борислава Илиева Василева

член

Валентина Юлиянова Велкова

член

Сашка Кръстева Александрова

член

Валентин Павлов Варадинов

член

Васил Мирчев Сивриев

член

Галина Ванчова Манова

 

 

 

 

 

СИК  143200062

председател

Евелина Йорданова Лазарова

зам.председател

Христина Жечева Раденкова

секретар

Робертина Кирилова Петрова

член

Людмил Димитров Цикловски

член

Методи Милков Стефанов

член

Васка Георгиева Петрова

член

Жасмина Йорданова Димитрова

член

Илияна Йорданова Арсова

член

Росен Василев Белижанов

 

 

 

 

 

СИК  143200063

председател

Мариана Георгиева Стефанова

зам.председател

Анета Стоянова Бонева

секретар

Валентина Георгиева Джурова - Михайлова

член

Антон Иванов Денков

член

Николай Първанов Рашев

член

Даниела Иванова Младенова

член

Стоян Атанасов Петров

член

Маргарита Филипова Спирова

член

Десислава Ботева Тодорова 

 

 

   

 

СИК  143200064

председател

Диана Василева Гьорева

зам.председател

Силвия Велинова Петрова

секретар

Кристиян Манолов Трифонов

член

Виктория Петрова Велкова

член

Стефка Аксентиева Андонова

член

Росен Ангов Симеонов

член

Валентин Петрова Костадинов

член

Лиляна Костадинова Тонева

член

Милена Йорданова Чупетловска

 

 

 

 

 

СИК  143200065

председател

Мая Йорданова Симеонова

зам.председател

Наталия Росенова Якимова

секретар

Илияна Иванова Иванова

член

Златка Василева Станойкова

член

Елена Георгиева Сугарева

член

Павлина Йорданова Йосифова

член

Петър Григоров Петров

член

Екатерина Иванова Павлова

член

Адриана Недкова Борисова

 

 

 

 

 

СИК  143200066

председател

Кънчо Добрев Стоилов

зам.председател

Клавдия Славчева Евтимова

секретар

Анелия Николова Калинкова

член

Ивайло Ангелов Славов

член

Коена Иванова Крумова

член

Фердо Асенов Варадинов

член

Таня Иванова Кирова

член

Борка Аспарухова Димитрова

член

Александра Васкова Станкова

 

 

 

 

 

СИК  143200067

председател

Елена Борисова Григорова

зам.председател

Станка Найденова Панова

секретар

Боряна Йорданова Динчева

член

Красимир Томов Мирчев

член

Анна Миткова Методиева

член

Цветелина Василева Петрова

член

Станислав Петров Станков

 

 

 

 

 

СИК  143200068

председател

Албена Методиева Джамбазова

зам.председател

Веселина Димитрова Велинова

секретар

Светла Ненкова Сотирова

член

Димитрина Кирилова Стоилкова

член

Анна Михайлова Борисова

член

Йорданка Стоянова Недева

член

Мариана Маринова Варадинова

член

Мариана Луканова Михайлова

член

Теменужка Христова Господинова

 

 

 

 

 

СИК  143200069

председател

Лъчезар Паскалев Сотиров

зам.председател

Лиляна Пънтова Антова

секретар

Любка Цветанова Стаменова

член

Валентин Гошов Димитров

член

Михаела Миленова Димитрова

член

Наташа Арсова Йорданова

член

Красимир Асенов Любомиров

член

Анна Паскалева Топалова-Иванова

член

Симеон Радков Григоров

 

 

 

 

 

СИК  143200070

председател

Йордан Сашов Андонов

зам.председател

Снежана Владимирова Дункова

секретар

Теменужка Ставриева Миленова

член

Анета Огнянова Бабунска

член

Веска Мирчева Василева

член

Емилия Стефанова Бориславова

член

Надя Александрова Янева

член

Анелия Иванова Стефанова

член

Полина Данчева Грозданова

 

 

 

  

 

СИК  143200071

председател

Иванка Любомирова Романова

зам.председател

Силвана Емилова Ценкова

секретар

Нели Петкова Георгиева

член

Иванка Славова Златанова

член

Пенка Тодорова Вълчкова

член

Цецка Борисова Грънчарова

член

Пенка Никодимова Игнатова

член

Надка Георгиева Златкова

член

Еленка Сергиева Димитрова

 

 

 

СИК  143200072

председател

Кирил Първанов Кирилов

зам.председател

Иво Кирилов Любенов

секретар

Петър Йорданов Петров

член

Зоя Станкова Иванова

член

Лушка Гешова Станчева

член

Изабел Енчева Александрова

член

Борис Иванов Рангелов

член

Богослов Кирилов Богословов

член

Калоян Николаев Кальонски

 

 

 

СИК  143200074

председател

Катя Димитрова Първанова

зам.председател

Димитър Димов Димов

секретар

Евелина Георгиева Янева

член

Марио Василев Марианов

член

Снежана Асенова Георгиева-Урдева

член

Кирил Борисов Фердинандов

член

София Георгиева Мичева

член

Василиса Бориславова Илиева

член

 Дафинка Борисова Теофилова

 

 

 

 

 

СИК  143200075

председател

Роза Стефанова Гаджова

зам.председател

Мартин Цветанов Велков

секретар

Александра Любомирова Колева

член

Йоланта Павлова Станчева

член

Цветанка Павлова Котева

член

Христо Младенов Христов

член

Боряна Свиленова Ганчева

 

 

 

СИК  143200076

председател

Христна Владимирова Стоянова-Василева

зам.председател

Дочка Георгиева Чапразова

секретар

Вера Велинова Димитрова

член

Мария Димитрова Ненова

член

Енгелсина Донкова Златанова

член

Галина Бойкова Джамбазова

член

Детелина Методиева Денчева

член

Мария Иванова Михайлова

член

Румяна Иванова Иванова

 

 

 

СИК  143200077

председател

Величка Георгиева Зарева

зам.председател

Искра Любомирова Григорова

секретар

Десислава Милчева Стефанова

член

Ванеса Иванова Пашалийска

член

Станка Борисова Радкова

член

Силвия Евтимова Градинарова

член

Венка Ерменчова Вацева

член

Георги Димитров Георгиев

член

Надя Борисова Иванова

 

 

 

СИК  143200078

председател

Бистра Николова Соколова

зам.председател

Лилия Венкова Димова

секретар

Наташа Данаилова Дойчинова

член

Зорница Александрова Стойнева

член

Параскева Михайлова Иванова

член

Роза Милачкова Стаменкова

член

Пенка Йорданова Димитрова

член

Зоя Борисова Георгиева-Ачева

член

Светла Иванова Темелкова

 

 

 

 

 

 

 

СИК  143200079

председател

Тереза Светославова Илиева

зам.председател

Атанас Богомилов Атанасов

секретар

Елинка Преславова Христова

член

Русиана Русева Тодорова

член

Николай Иванов Сивков

член

Юлияна Иванова Лазарова

член

Галина Иванова Георгиева

 

 

 

 

 

СИК  143200080

председател

Ирина Симеонова Атанасова

зам.председател

Рая Илиева Зикатанова

секретар

Маруся Новачкова Стаменова

член

Ангелина Борисова Михайлова

член

Стефан Иванов Асенов

член

Теодора Георгиева Котупанова

член

Станислава Йорданова Стратиева

член

Лили Венциславова Лимонова

член

Станислава Георгиева Стратиева

 

 

 

 

 

СИК  143200081

председател

Надежда Иванова Гълъбова

зам.председател

Мирослава Симеонова Владова

секретар

Марияна Стоянова Стойкова

член

Георги Станков Митов

член

Светлана Георгиева Димитрова

член

Лидия Иванова Миланова

член

Джулия Венциславова Симова

член

Христина Петрова Шатровска

член

Катя Миткова Стоянова

 

 

 

СИК  143200082

председател

Зоя Борисова Димитрова

зам.председател

Малина Петрова Йорданова

секретар

Лиляна Кръстева Зафирова

член

Гинка Павлова Методиева

член

Адриана Илиева Николова

член

Мартин Олегов Йорданов

член

Цветелина Радославова Влайкова

член

Станислава Методиева Попова

член

Мария Владимирова Русева

 

 

 

СИК  143200083

председател

Даниела Лъчезарова Богданова

зам.председател

Наско Ивайлов Шапков

секретар

Светлана Миткова Мирчева

член

Василка Методиева Петрова

член

Йорданка Герасимова Николова

член

Неделка Първанова Монева

член

Кристина Асенова Траянова

член

Росица Кирилова Тодорова

член

Цветанка Мирославова Арнаудова

 

 

 

 

 

СИК  143200084

председател

Радостина Руменова Василева

зам.председател

Павлина Петрова Евтимова

секретар

Влада Симеонова Захариева

член

Миглена Георгиева Никифорова

член

Камелия Любенова Шутева

член

Благородка Маринова Лилова

член

Милена Георгиева Стаменова

член

Камен Стоичков Изворски

член

Марияна Радославова Симеонова

 

 

 

 

 

СИК  143200085

председател

Георги Костадинов Гълъбов

зам.председател

Еленка Георгиева Андреева-Стоева

секретар

Анка Ангелова Смричкова

член

Георги Николов Шутев

член

Елизабета Методиева Иванова

член

Росица Иванова Станимирова

член

Параскева Момчилова Георгиева

член

Малинка Борисова Борисова

член

Елена Павлова Андреева 

 

 

 

СИК  143200086

председател

Робертино Стоилов Стоилов

зам.председател

Моника Радославова Георгиева

секретар

Юлия Боянова Костадинова

член

Калина Георгиева Никифорова

 член

Елка Йорданова Иванова

член

Петя Въчкова Джамалова

член

Димитра Асенова Рачева

член

Румяна Стоянова Слишкова

член

Росица Боянова Панова

 

 

 

    

 

СИК  143200087

председател

Соня Иванова Маркова - Георгиева

зам.председател

Милена Петрова Велинова

секретар

Лидия Асенова Петрова

член

Снежана Първанова Георгиева

член

Емил Георгиев Станков

член

Десислава Боянова Костадинова

член

Чавдар Руменов Михайлов

член

Петрана Иванова Костова

член

Йордан Павлов Янков

 

 

 

 

 

СИК  143200088

председател

Георги Асенов Пиринлиев

зам. председател

Ана Георгиева Николова

секретар

Роза Цветанова Христова

член

Вяра Аспарухова Рангелова

член

Стамена Павлова Пенева

член

Румяна Георгиева Павлова

член

Йоана Валериева Йотова

член

Елена Тодорова Малинчова

член

Венцислав Симеонов Костов

 

 

 

 

 

 

 

СИК  143200089

председател

Венета Стоянова Стойнева

зам.председател

Калинка Ганева Минчева

секретар

Валерия Михайлова Такева

член

Цветанка Темелчова Миланова

член

Йорданка Огнянова Боянова

член

Мирослав Руменов Костадинов

член

Лилия Методиева Стоянова

 

 

 

 

 

СИК  143200090

председател

Лидия Здравкова Милева

зам.председател

Емилия Ивова Иванова

секретар

Даниела Дончева Андонова

член

Ефросима Станиславова Николова

член

Иванка Асенова Стоичкова

член

Борислав Бисеров Величков

член

Даниела Христова Георгиева

член

Виолета Стефанова Георгиева

член

Лиляна Първанова Манасиева

 

 

 

 

 

СИК  143200091

председател

Татяна Страхилова Радославова

зам.председател

Антоанета Валентинова Митова

секретар

Стефка Пенева Петрова

член

Татяна Петрова Христова

член

Людмила Иванова Савева

член

Мрена Крумова Тодорова

член

Емилия Георгиева Илиева

член

Давид Димитров Тодоров

член

Феодор Йорданов Николов

 

 

 

 

 

СИК  143200092

председател

Богомил Стоянов Иванов

зам.председател

Лидия Илиева Енчева

секретар

Марияна Иванова Борисова

член

Фееодора Борисова Симова

член

Цветелина Огнянова Димитрова

член

Еленка Виденова Петрова

член

Красимир Любенов Миленов

член

Божил Тодоров Борисов

член

Росица Иванова Стоянова

 

 

 

СИК  143200093

председател

Владислава Методиева Любенова

зам.председател

Велислав Валериев Иванов

секретар

Семо Павликов Павлов

член

Милка Стаменова Тюфекчиева

член

Елена Петрова Божкова

член

Румил Стефанов Жотев

член

Денислав Владимиров Денчев

член

Валентин Георгиев Енчев

член

Десислава Мариова Иванова

 

 

 

 

 

 

 

СИК  143200094

председател

Елена Стефанова Асенова-Костадинова

зам.председател

Гюргена Сергиева Рангелова

секретар

Димитър Данаилов Михайлов

член

Виолета Стойчева Якимова

член

Росица Мирчева Митова

член

Цветелина Кирилова Генадиева

член

Цветомила Антонова Тодорова

член

Жива Георгиева Стоименова

член

Евелина Кирилова Зарева

 

 

 

 

 

СИК  143200095

председател

Иванка Методиева Димитрова

зам.председател

Гергана Петрова Костадинова

секретар

Десислава Делчева Калистратова 

член

Антоанета Василева Станчева

член

Бойко Петров Костадинов

член

Людмила Любенова Динчева

член

Стоянка Войнова Сотирова

член

Кирил Петров Вацев

член

Миглена Боянова Дамянова

 

 

 

 

 

 

СИК 143200096

председател

Диана Валентинова Димитрова

зам.председател

Еленка Тодорова Йорданова

секретар

Стоян Иванов Стоянов

член

Албена Александрова Георгиева

член

Васил Петров Стоилков

член

Веселин Любенов Миленов

член

Габриела Емилова Симова

член

Александра Бориславова Асенова

член

Албена Зашева Ванкова

 

 

 

 

 

 

 

СИК 143200097

председател

Десислава Бориславова Деспотова

зам.председател

Стоянка Кръстева Гаджева-Костадинова

секретар

Петър Миленов Милушев

член

Габриела Ивайлова Василева

член

Теменужка Иванова Димитрова

член

Димитрина Евгениева Димитрова

член

Зоя Борисова Иванова

член

Снежанка Кирилова Иванова

член

Екатерина Емилова Стоянова

 

 

 

 

 

 

 

СИК  143200098

председател

Валери Арсенов Митрев

зам.председател

Йордан Колев Йорданов

секретар

Здравка Руменова Панева

член

Мая Василева Първанова

член

Тихомир Николаев Божков

член

Силян Асенов Иванов

член

Пена Кръстева Цветкова

член

Анелия Ангелова Симеонова

член

Михаела Стефанова Георгиева

 

 

 

 

 

СИК  143200099

председател

Марияна Добринова Новева

зам.председател

Гергана Лозанова Николова

секретар

Антоанета Стефанова Йорданова

член

Георги Михайлов Асенов

член

Грозданка Василева Асенова

член

Корнелия Павлова Огнянова

член

Павлинка Борисова Маринова

член

Михаела Донкова Асенова

член

Стефка Миленова Жотева

 

 

 

 

 

  

 

СИК  143200100

председател

Детелина Венциславова Янкова

зам.председател

Евдокия Генчева Михайлова

секретар

Ирена Василева Почекайна

член

Ирена Димитрова Стоилкова

член

Цветанка Ангелова Николова

член

Мирослава Цветанова Бойчева

член

Елка Кирилова Първанова

член

Людмила Живкова Михалкова

член

Боряна Василева Кирилова

   
   

 

СИК  143200101

председател

Силвия Христова Андонова

зам.председател

Роберто Методиев Рангелов

секретар

Иванка Боянова Младенова

член

Теменужка Мирчева Антова

член

Силвана Иванова Аспарухова

член

Веска Йорданова Стоилова

член

Сузана Йорданова Димитрова

член

Станислава Боянова Дамянова

член

Кристина Иванова Кирилова-Райчова

 

 

  

 

СИК  143200104

председател

Евелина Йорданова Велинова

зам.председател

Силвия Георгиева Борисова

секретар

Живка Борисова Цветкова

член

Тодорка Петкова Стефанова

член

Детелин Иванов Ставрев

член

Виктория Михайлова Василева

член

Жана Иванова Методиева

член

Венелина Цветанова Стефанова

член

Латинка Стефанова Пенчева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИК  143200105

председател

Венцислав Георгиев Петров

зам.председател

Лиляна Стефанова Лозанова

секретар

Емилия Венкова Савова

член

Десислава Георгиева Ставрева

член

Лиляна Иванова Неделкова

член

Пламен Коцев Ананиев

член

Стефанка Асенова Георгиева

член

Недялка Николова Костадинова

член

Лиляна Стаменкова Арсова

 

 

 

 

Длъжност

СИК  143200106

председател

Мариета Ангелова Стефанова

зам.председател

Катя Георгиева Панева

секретар

Албена Богомилова Миленова

член

Минчо Малинов Владимиров

член

Сийка Костадинова Кръстева

член

Бойка Славчева Павлова

член

Соня Райкова Гълъбова

член

Петър Фиданчов Петров

член

Мая Илиева Стойнева

 

 

 

 

 

СИК  143200107

председател

Милена Иванова Никова

зам.председател

Сашка Вергилова Сергева

секретар

Василка Юриева Миланова

член

Валентина Иванова Димитрова

член

Йордан Благоев Щреков

член

Евгения Здравкова Стефанова

член

Йордан Витков Томов

член

Ани Емилова Иванова

член

Стефка Иванова Миланова

 

 

 

 

 

СИК  143200108

председател

Стоян Георгиев Стоянов

зам.председател

Наташа Василева Димитрова

секретар

Димитрина Иванова Георгиева

член

Кръстинка Цветанова Атанасова

член

Зоя Кирилова Аначкова

член

Станислава Атанасова Христова

член

Иво Кирилов Стефанов

член

Невена Найденова Велинова

член

Диана Владимирова Иванова

 

 

 

 

 

СИК  143200109

председател

Любка Василева Симеонова

зам.председател

Даниел Богданов Йорданов

секретар

Наташа Цанкова Георгиева

член

Емилия Миркова Николова

член

Румяна Руменова Стефанова

член

Росица Велкова Михайлова

член

Емилия Асенова Николова

член

Ива Димитрова Цекова

член

Диляна Сотирова Вуковска

   
   

 

СИК  143200110

председател

Красимира Вертерова Борисова

зам.председател

Емилия Лазарова Лазарова

секретар

Бистра Стаматиева Владимирова

член

Йорданка Драганова Стоева

член

Невена Алесксандрова Анева

член

Даниела Павлова Стаменова

член

Адела Симеонова Котева

член

Юлия Стефанова Янкова

член

Теменуга Благоева Георгиева

 

 

 

 

Длъжност

СИК  143200111

председател

Милена Иванова Миланова

зам.председател

Десислава Георгиева Димитрова

секретар

Росица Цанкова Ковачева

член

Милка Ставрева Богданова

член

Венета Иванова Василева

член

Валентина Ставрева Богоева

член

Светлана Чавдарова Владимирова

член

Дафинка Иванова Димитрова

член

Мирослава Пламенова Петрунова

 

 

 

 

 

СИК  143200112

председател

Васил Михайлов Златков

зам.председател

Маргарита Малинова Николова

секретар

Мария-Йоана Богомилова Иванова

член

Станислав Димитров Хаджиев

член

Катрин Иннова Здравкова

член

Снежанка Димитрова Константинова

член

Даниела Стефанова Николаева

член

Юлиана Иванова Генадиева

член

Мая Фиданова Димитрова

 

 

 

 

 

 

 

СИК  143200113

председател

Боряна Славчева Иванова

зам.председател

Олга Иванова Евстатиева

секретар

Браян Мариов Цветанов

член

Десислава Антонова Аспарухова

член

Кирил Велчев Митев

член

Емилия Димитрова Петрова

член

Румен Мирославов Стилянов

 

 

 

 

 

СИК  143200114

председател

Невяна Димитрова Димитрова

зам.председател

Симона Антонова Аспарухова

секретар

Таня Стойчова Митева

член

Красимира Георгиева Асенова

член

Нонка Станкова Богданова

член

Христо Борисов Пенчев

член

Маргарита Бориславова Владимирова Арсова

член

Румяна Анастасова Василева

член

Веска Асенова Николова

 

 

   

 

СИК  143200115

председател

Ирина Тончева Тонева

зам.председател

Еленка Сергиева Димитрова

секретар

Александър Иванов Томов

член

Катя Цветанова Георгиева

член

Иванка Иванова Пенкова

член

Донка Велинова Ваклиева

член

Ива Богомилова Кръстева

член

Венцислав Иванов Велинов

член

Лиляна Атанасова Хаджиева

 

 

 

 

 

СИК  143200116

председател

Христо Красимиров Цанков

зам.председател

Мариана Любомирова Петрова

секретар

Павлина Христова Иванова

член

Лиляна Николова Янева

член

Станка Станимирова Величкова

член

Здравка Миленова Аврамова

член

Радка Борисова Евтимова

 

 

 

 

 

СИК  143200117

председател

Румяна Силвесторова Гюрова

зам.председател

Благовест Олегов Борисов

секретар

Ваня Георгиева Антонова

член

Валентина Георгиева Томова

член

Славка Стефанова Харизанова

член

Соня Найчева Станишева

член

Стоилка Манолова Йорданова

член

Калин Руменов Михайлов

член

Веселин Любенов Иванов

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Надя Димитрова Боянова

Секретар: Станка Йорданова Рударска-Хинова

* Публикувано на 30.09.2019 в 18:32 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 464-МИ / 11.12.2019

  относно: прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник и обявяване следващия в листата на общински съветници на ПП „ГЕРБ“

 • № 463-МИ / 22.11.2019

  относно: Определяне на реда на кандидатите на Местна коалиция БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ (ЗС„Александър Стамболийски“,РДП,БСДП)

 • № 462-МИ / 15.11.2019

  относно: упълномощаване на членове на ОИК – Перник, които да присъстват при отварянето на помещението, в което се съхраняват изборните книжа от местни избори 2019г.

всички решения