№ 491-МИ / 02.06.2023

ОТНОСНО : констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет.

№ 490-ЧМИ / 23.10.2022

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

№ 489-ЧМИ / 18.10.2022

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в кметство Богданов дол, община Перник, област Перник

№ 488-ЧМИ / 18.10.2022

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в кметство Богданов дол, община Перник, област Перник

№ 487-ЧМИ / 18.10.2022

ОТНОСНО : публикуване на представител на коалиция „БСП за България“, регистрирана за участие в частичния избор за кмет на кметство на 23 октомври 2022 г.

№ 486-ЧМИ / 18.10.2022

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в кметство Богданов дол, община Перник, област Перник

№ 485-ЧМИ / 18.10.2022

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в кметство Богданов дол, община Перник, област Перник

№ 484-ЧМИ / 18.10.2022

ОТНОСНО : Упълномощаване член на ОИК-Перник за предаване на изборни книжа и материали на СИК №143200130 на 22.10.2022 г. при произвеждане на частичния избор за кмет на кметство Богданов дол на 23 октомври 2022 г.

№ 483-ЧМИ / 18.10.2022

ОТНОСНО : публикуване на представител на кандидата за кмет на км.Богданов дол, издигнат от инициативен комитет, регистрирана за участие в частичния избор за кмет на кметство на 23 октомври 2022 г.

№ 482-ЧМИ / 18.10.2022

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в кметство Богданов дол, община Перник, област Перник

№ 481-ЧМИ / 18.10.2022

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в кметство Богданов дол, община Перник, област Перник

№ 480-ЧМИ / 06.10.2022

ОТНОСНО : Вземане на решение за одобряване графичния файл на предпечатния образец на бюлетината за гласуване за кмет на кметство Богданов дол в община Перник в частичния избор за кмет на кметство на 23 октомври 2022г., както и за одобряване на тиража на бюлетината.

№ 479-ЧМИ / 27.09.2022

ОТНОСНО : Определяне на упълномощени представители на ОИК - Перник за приемане на отпечатаните хартиени бюлетини за гласуване в частичния избор за кмет на км.Богданов дол на 23 октомври 2022 г. и осъществяване контрол при транспортирането и доставката им.

№ 478-ЧМИ / 27.09.2022

ОТНОСНО : Oбявяване на кандидатите за кмет на кметство с. Богданов дол, община Перник в частичния избор за кмет на кметство, насрочен за 23 октомври 2022 г.

№ 477-ЧМИ / 27.09.2022

ОТНОСНО : Определяне на номера в бюлетината на независимият кандидат, издигнат от инициативен комитет и регистриран в ОИК - Перник за участие в частичния избор за кмет на кметство Богданов дол на 23 октомври 2022 г.

№ 476-ЧМИ / 27.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване поименния състав на СИК 143200130 в кметство Богданов дол в община Перник, област Перник за частичния избор за кмет на кметство на 23 октомври 2022 г.

№ 475-ЧМИ / 27.09.2022

ОТНОСНО : регистрация на кандидат за кмет на кметство Богданов дол в Община Перник, издигнат от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в избора за кмет на кметство Богданов дол в Община Перник на 23 октомври 2022.

№ 474- ЧМИ / 22.09.2022

ОТНОСНО : регистрация на ПП ГЕРБ за участие в частичните избори за кмет на кметство с. Богданов дол, на 23 октомври 2022 г.

№ 473-ЧМИ / 22.09.2022

ОТНОСНО : регистрация на коалиция БСП за България за участие в частичните избори за кмет на кметство с. Богданов дол, на 23 октомври 2022 г.

№ 472-ЧМИ / 20.09.2022

ОТНОСНО : регистрация на независим кандидат за участие в избора за кмет на кметство Богданов дол в Община Перник на 23 октомври 2022.

Календар

Решения

  • № 491-МИ / 02.06.2023

    относно: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет.

  • № 490-ЧМИ / 23.10.2022

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

  • № 489-ЧМИ / 18.10.2022

    относно: промяна в състава на СИК в кметство Богданов дол, община Перник, област Перник

всички решения