Общинска избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 491-МИ
Перник, 02.06.2023

ОТНОСНО: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет.

                     В ОИК - Перник на 02.06.2023г., с вх.№ 240/02.06.2023г.са получени документи - писмо от Председателя на Общинския съвет – гр. Перник с приложено към същото заявление от Радослав Иванов Динев, че желае да му бъдат прекратени правомощията на законно избран кмет на кметство с. Църква, общ. Перник. Получените документи удостоверят настъпили факти и обстоятелства, на основание на които по закон (ex lege) предсрочно са прекратeни пълномощията на кмета на кметство Църква – Радослав Иванов Динев - основание по чл. 42, ал. 1, т. 1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

 

                    На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 463 от Изборния кодекс и чл. 42, ал. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1,  т. 1 от ЗМСМА

 

Р Е Ш И:

 

                      Констатира и обявява предсрочното прекратяване на пълномощията на Радослав Иванов  Динев– кмет на кметство Църква.

                       Копие от решението да се изпрати на Общински съвет – град Перник за сведение и изпълнение.

                       Да се уведоми Централната избирателна комисия, като се изпраща копие от това решение, заедно с документите, установяващи основанието за предсрочното прекратяване.

                      Решението на основание чл. 42, ал. 5 ЗМСМА не подлежи на оспорване.

Председател: Надя Димитрова Боянова

Секретар: Станка Йорданова Рударска-Хинова

* Публикувано на 02.06.2023 в 15:56 часа

Календар

Решения

  • № 491-МИ / 02.06.2023

    относно: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет.

  • № 490-ЧМИ / 23.10.2022

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

  • № 489-ЧМИ / 18.10.2022

    относно: промяна в състава на СИК в кметство Богданов дол, община Перник, област Перник

всички решения