Общинска избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 472-ЧМИ
Перник, 20.09.2022

ОТНОСНО: регистрация на независим кандидат за участие в избора за кмет на кметство Богданов дол в Община Перник на 23 октомври 2022.

           Постъпило е предложение от Марина Владимирова Кузманова в качеството й на  представляващ инициативния комитет за регистрация на независимия кандидат Людмила Стефанова Симеонова, за участие в избора за кмет на кметство Богданов дол в Община Перник на 23 октомври 2022 . Предложението е заведено под № 1 от 20.09.2022г. във входящия регистър за кандидатите за кмет на кметство Богданов дол в община Перник.

        Към предложението са приложени:

 1. списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат на хартиен и на електронен носител - 34 стр. със 102 избиратели;
 2. заявление – декларация /приложение 64-МИ-НЧ/ от кандидата.

         Инициативния комитет е регистриран с решение №471-ЧМИ от 14.09.2022г. на ОИК – Перник. 

            Предвид  изложеното и  на  основание чл. 87, ал. 1, т. 14  и  Решение № 1846-МИ/21.07.2020 г. на ЦИК,  ОИК - Перник

Р Е Ш И:

        РЕГИСТРИРА  ЛЮДМИЛА СТЕФАНОВА СИМЕОНОВА,  издигната от Инициативен комитет  като кандидат за кмет на кметство Богданов дол в Община Перник в частичния избор на 23 октомври 2022.  

        Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Надя Димитрова Боянова

Секретар: Станка Йорданова Рударска-Хинова

* Публикувано на 20.09.2022 в 17:28 часа

Календар

Решения

 • № 491-МИ / 02.06.2023

  относно: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет.

 • № 490-ЧМИ / 23.10.2022

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

 • № 489-ЧМИ / 18.10.2022

  относно: промяна в състава на СИК в кметство Богданов дол, община Перник, област Перник

всички решения