Общинска избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 476-ЧМИ
Перник, 27.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване поименния състав на СИК 143200130 в кметство Богданов дол в община Перник, област Перник за частичния избор за кмет на кметство на 23 октомври 2022 г.

     Постъпило е писмо от Кмета на Община Перник с изх. № 22/СЛУ-6118-1  от 23.09.2022г., заведено в ОИК - Перник с вх. № 216 от 24.09.2022 г. Към писмото е представен протокол от проведената на 23.09.2022г. среща с представителите на парламентарно  представените партии и коалиции, заедно с писмените им предложения за назначаване състава на СИК 143200130. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на квотното разпределение на състава и ръководството.

       На основание чл. 87 ал. 1, т.5 от Изборния кодекс и решение № 1281-МИ от 16.08.2022г.  на ЦИК, както и във връзка с  решения №469-ЧМИ от 13.09.2022г.   на ОИК-Перник, ОИК – Перник

Р Е Ш И :

       Назначава поименния състав на СИК  143200130  в кметство Богданов дол, Община Перник за частичния избор за кмет на кметство на 23 октомври 2022 г., както следва:

председател

Виолета Кирилова Методиева

зам.председател

Инна Руменова Николова

секретар

Борислав Николаев Стоянов

член

Малийца Кирилова Малинова

член

Михаела Добренова Валентинова

член

Милка Димитрова Андреева

член

Марияна Ангелова Александрова

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Надя Димитрова Боянова

Секретар: Станка Йорданова Рударска-Хинова

* Публикувано на 27.09.2022 в 17:43 часа

Календар

Решения

  • № 491-МИ / 02.06.2023

    относно: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет.

  • № 490-ЧМИ / 23.10.2022

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

  • № 489-ЧМИ / 18.10.2022

    относно: промяна в състава на СИК в кметство Богданов дол, община Перник, област Перник

всички решения