Общинска избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 475-ЧМИ
Перник, 27.09.2022

ОТНОСНО: регистрация на кандидат за кмет на кметство Богданов дол в Община Перник, издигнат от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в избора за кмет на кметство Богданов дол в Община Перник на 23 октомври 2022.

          Постъпило е предложение на хартиен и технически носител от Стефан Стефанов Кръстев, упълномощен представител на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ", регистрирана за участие в избора за кмет на кметство Богданов дол в Община Перник на 23 октомври 2022г. с решение на ОИК №473-ЧМИ от 22.09.2022 г., за регистрация на кандидат за кмет на кметство Богданов дол в община Перник.

            Предложението е   заведено под №2 от 26.09.2022г. във входящия регистър на кандидатите за кметове на кметства .

    Към предложението са приложени:

- Заявление-декларация от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го коалиция /приложение №62-МИ-НЧ/- 1 бр.;

- Пълномощно на Стефан Стефанов Кръстев;

             Налице са изискванията на чл.414, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 1846-МИ от 21.07.2020 г. на ЦИК, за регистрация на кандидат за кмет на кметство Богданов дол  в община Перник, издигнат от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ", за участие в избора за кмет на кметство Богданов дол в Община Перник на 23 октомври 2022.        

              Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т.14  във вр. с чл. 156, ал. 1, във вр. с чл.414, ал.3 от Изборния кодекс и Решение № 1846-МИ от 21.07.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия -Перник

Р Е Ш И:

                РЕГИСТРИРА  издигнатия  от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" ИЛИЯН ЕВГЕНИЕВ ИВАНОВ  като кандидат  за кмет  на кметство Богданов дол  в Община Перник   за участие в избора за кмет на кметство Богданов дол в Община Перник на 23 октомври 2022.         

   Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Надя Димитрова Боянова

Секретар: Станка Йорданова Рударска-Хинова

* Публикувано на 27.09.2022 в 17:42 часа

Календар

Решения

  • № 491-МИ / 02.06.2023

    относно: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет.

  • № 490-ЧМИ / 23.10.2022

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

  • № 489-ЧМИ / 18.10.2022

    относно: промяна в състава на СИК в кметство Богданов дол, община Перник, област Перник

всички решения