Заседания

Заседание от дата 12.10.2023 от 17:00 часа.

Решения

№ 198-МИ / 12.10.2023

ОТНОСНО : постъпил сигнал вх. № 60/11.10.2023г. 15.40ч., рег. № 14/11.10.2023г. в регистъра на жалбите и сигналите

№ 197-МИ / 12.10.2023

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в община Перник, област Перник

№ 196-МИ / 12.10.2023

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в община Перник, област Перник

№ 195-МИ / 12.10.2023

ОТНОСНО : промяна в състава на СИК в община Перник, област Перник

№ 194-МИ / 12.10.2023

ОТНОСНО : Одобряване на Протокола на СИК хартия за кмет на община в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г., както и за одобряване на тиража му.

№ 193-МИ / 12.10.2023

ОТНОСНО : Одобряване на Протокола на СИК хартия за общински съветници в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г., както и за одобряване на тиража му.

№ 192-МИ / 12.10.2023

ОТНОСНО : Одобряване на Протокола на ОИК Перник за кмет на кметство Люлин в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г., както и за одобряване на тиража му.

№ 191-МИ / 12.10.2023

ОТНОСНО : Одобряване на Протокола на СИК хартия и машина за кмет на кметство Люлин в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г., както и за одобряване на тиража му.

№ 190-МИ / 12.10.2023

ОТНОСНО : Одобряване на Протокола на ОИК Перник за кмет на кметство Ярджиловци в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г, както и за одобряване на тиража му.

№ 189-МИ / 12.10.2023

ОТНОСНО : Одобряване на Протокола на СИК хартия машина за кмет на кметство Ярджиловци в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г., провеждани в Община Перник, както и за одобряване на тиража му.

№ 188-МИ / 12.10.2023

ОТНОСНО : Одобряване на Протокола на СИК харитя за кмет на кметство Черна гора в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г., както и за одобряване на тиража му.

№ 187-МИ / 12.10.2023

ОТНОСНО : Одобряване на Протокола на ОИК за кмет на кметство Черна гора в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г., както и за одобряване на тиража му.

№ 186-МИ / 12.10.2023

ОТНОСНО : : Одобряване на Протокола на ОИК Перник за кмет на кметство Батановци в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г., както и за одобряване на тиража му.

№ 185-МИ / 12.10.2023

ОТНОСНО : Одобряване на Протокола на СИК хартия и машина за кмет на кметство Батановци в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г., както и за одобряване на тиража му.

№ 184-МИ / 12.10.2023

ОТНОСНО : Одобряване на Протокола на ОИК Перник за кмет на кметство Студена в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г., както и за одобряване на тиража му.

№ 183-МИ / 12.10.2023

ОТНОСНО : Одобряване на Протокола на СИК хартия и машина за кмет на кметство Студена в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г., както и за одобряване на тиража му.

№ 182-МИ / 12.10.2023

ОТНОСНО : Одобряване на Протокола на ОИК Перник за кмет на кметство Рударци в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г., както и за одобряване на тиража му.

№ 181-МИ / 12.10.2023

ОТНОСНО : Одобряване на Протокола на СИК хартия машина за кмет на кметство Рударци в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г., както и за одобряване на тиража му

№ 180-МИ / 12.10.2023

ОТНОСНО : Одобряване на Протокола на СИК хартия за кмет на кметство Расник в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г., както и за одобряване на тиража му.

№ 179-МИ / 12.10.2023

ОТНОСНО : Одобряване на Протокола на ОИК за кмет на кметство Расник в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г.,както и за одобряване на тиража му

№ 178-МИ / 12.10.2023

ОТНОСНО : Одобряване на Протокола на ОИК Перник за кмет на кметство Мещица в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г., както и за одобряване на тиража му.

№ 177-МИ / 12.10.2023

ОТНОСНО : Одобряване на Протокола на СИК хартия и машина за кмет на кметство Мещица в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г., провеждани в Община Перник, както и за одобряване на тиража му.

№ 176-МИ / 12.10.2023

ОТНОСНО : Одобряване на Протокола на ОИК Перник за кмет на кметство Кралев дол в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г, както и за одобряване на тиража му.

№ 175-МИ / 12.10.2023

ОТНОСНО : Одобряване на Протокола на СИК хартия и машина за кмет на кметство Кралев дол в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г., както и за одобряване на тиража му.

№ 174-МИ / 12.10.2023

ОТНОСНО : Одобряване на Протокола на ОИК Перник за кмет на кметство Кладница в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г, както и за одобряване на тиража му.

№ 173-МИ / 12.10.2023

ОТНОСНО : Одобряване на Протокола на СИК хартия и машина за кмет на кметство Кладница в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г., както и за одобряване на тиража му

№ 172-МИ / 12.10.2023

ОТНОСНО : : Одобряване на Протокола на ОИК Перник за кмет на кметство Драгичево в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г., както и за одобряване на тиража му.

№ 171-МИ / 12.10.2023

ОТНОСНО : Одобряване на Протокола на СИК хартия и машина за кмет на кметство Драгичево в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г, както и за одобряване на тиража му.

№ 170-МИ / 12.10.2023

ОТНОСНО : Одобряване на Протокола на ОИК Перник за кмет на кметство Дивотино в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г., както и за одобряване на тиража му.

№ 169-МИ / 12.10.2023

ОТНОСНО : : Одобряване на Протокола на СИК хартия и машина за кмет на Дивотино на тиража му.

№ 168-МИ / 12.10.2023

ОТНОСНО : Одобряване на Протокола на ОИК Перник за кмет на кметство Големо Бучино в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г., както и за одобряване на тиража му. На основание

№ 167-МИ / 12.10.2023

ОТНОСНО : Одобряване на Протокола на СИК хартия /машина за кмет на кметство Големо Бучино в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г., както и за одобряване на тиража му.

№ 166-МИ / 12.10.2023

ОТНОСНО : Одобряване на Протокола на СИК хартия за кмет на Кметство Витановци в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г., както и за одобряване на тиража му.

№ 165-МИ / 12.10.2023

ОТНОСНО : Одобряване на Протокола на ОИК за кмет на кметство Витановици в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г., провеждани в Община Перник, както и за одобряване на тиража му.

№ 164-МИ / 12.10.2023

ОТНОСНО : Одобряване на Протокола на СИК хартия за кмет на Кметство Богданов дол в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г., както и за одобряване на тиража му

№ 163-МИ / 12.10.2023

ОТНОСНО : Одобряване на Протокола на ОИК за кмет на кметство Богданов дол в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г., както и за одобряване на тиража му.

№ 162-МИ / 12.10.2023

ОТНОСНО : Одобряване на Протокола на ОИК за кмет на Община Перник в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г., както и за одобряване на тиража му.

№ 161-МИ / 12.10.2023

ОТНОСНО : Одобряване на Протокола на СИК за кмет на Община Перник хартия и машина в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г, както и за одобряване на тиража им.

№ 160-МИ / 12.10.2023

ОТНОСНО : Одобряване на Протокола на ОИК Перник за общински съветници в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г.,както и за одобряване на тиража им.

№ 159-МИ / 12.10.2023

ОТНОСНО : Вземане на решение за одобряване на протокола на СИК за гласуване за общински съветници Х/М в община Перник в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г., както и за одобряване на тиража им.

Календар

Решения

  • № 281-МИ / 06.11.2023

    относно: ОТНОСНО: отваряне на чувалите на СИК 143200129 ,Черна гора

  • № 282-МИ / 05.11.2023

    относно: сигнал от Валери Елинчов Атанасов-упълномощен представител на МК "Движение за просперитет на Перник.

  • № 280-МИ / 05.11.2023

    относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВИТАНОВЦИ

всички решения