Заседания

Заседание от дата 04.10.2023 от 17:00 часа.

Заседание от дата 04.10.2023 от 08:00 часа.

Решения

№ 152-МИ / 04.10.2023

ОТНОСНО : сигнал от местна коалиция „ БСП за БЪЛГАРИЯ (ПП БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ, ПП МИР)“

№ 151-МИ / 04.10.2023

ОТНОСНО : Определяне на упълномощени представители на ОИК - Перник за приемане на отпечатаните хартиени бюлетини и ролки със специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. за Община Перник и осъществяване контрол при транспортирането и доставката им.

№ 150-МИ / 04.10.2023

ОТНОСНО : Вземане на решение за одобряване на тиража на бюлетините за гласуване за кмет на кметство Ярджиловци в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г., провеждани в Община Перник.

№ 149-МИ / 04.10.2023

ОТНОСНО : Вземане на решение за одобряване на тиража на бюлетините за гласуване за кмет на кметство Черна гора в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г., провеждани в Община Перник.

№ 148-МИ / 04.10.2023

ОТНОСНО : Вземане на решение за одобряване на тиража на бюлетините за гласуване за кмет на кметство Батановци в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г., провеждани в Община Перник.

№ 147-МИ / 04.10.2023

ОТНОСНО : Вземане на решение за одобряване на тиража на бюлетините за гласуване за кмет на кметство Студена в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г., провеждани в Община Перник.

№ 146-МИ / 04.10.2023

ОТНОСНО : Вземане на решение за одобряване на тиража на бюлетините за гласуване за кмет на кметство Рударци в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г., провеждани в Община Перник.

№ 145-МИ / 04.10.2023

ОТНОСНО : Вземане на решение за одобряване на тиража на бюлетините за гласуване за кмет на кметство Расник в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г., провеждани в Община Перник.

№ 144-МИ / 04.10.2023

ОТНОСНО : Вземане на решение за одобряване на тиража на бюлетините за гласуване за кмет на кметство Мещица в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г., провеждани в Община Перник.

№ 143-МИ / 04.10.2023

ОТНОСНО : Вземане на решение за одобряване на тиража на бюлетините за гласуване за кмет на кметство Люлин в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г., провеждани в Община Перник.

№ 142-МИ / 04.10.2023

ОТНОСНО : Вземане на решение за одобряване на тиража на бюлетините за гласуване за кмет на кметство Кралев дол в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г., провеждани в Община Перник.

№ 141-МИ / 04.10.2023

ОТНОСНО : Вземане на решение за одобряване на тиража на бюлетините за гласуване за кмет на кметство Кладница в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г., провеждани в Община Перник.

№ 140-МИ / 04.10.2023

ОТНОСНО : Вземане на решение за одобряване на тиража на бюлетините за гласуване за кмет на кметство Драгичево в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г., провеждани в Община Перник.

№ 139-МИ / 04.10.2023

ОТНОСНО : Вземане на решение за одобряване на тиража на бюлетините за гласуване за кмет на кметство Дивотино в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г., провеждани в Община Перник.

№ 138-МИ / 04.10.2023

ОТНОСНО : Вземане на решение за одобряване на тиража на бюлетините за гласуване за кмет на кметство Големо Бучино в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г., провеждани в Община Перник.

№ 137-МИ / 04.10.2023

ОТНОСНО : Вземане на решение за одобряване на тиража на бюлетините за гласуване за кмет на кметство Витановци в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г., провеждани в Община Перник.

№ 136-МИ / 04.10.2023

ОТНОСНО : Вземане на решение за одобряване на тиража на бюлетините за гласуване за кмет на кметство Богданов дол в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г., провеждани в Община Перник.

№ 135-МИ / 04.10.2023

ОТНОСНО : Вземане на решение за одобряване на тиража на бюлетините за гласуване за кмет на община Перник в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г., провеждани в Община Перник.

№ 134-МИ / 04.10.2023

ОТНОСНО : ОТНОСНО: Вземане на решение за одобряване на тиража на бюлетините за гласуване за общински съветници в община Перник в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г., провеждани в Община Перник,.

№ 133-МИ / 04.10.2023

ОТНОСНО : заличаване на регистрация на кандидатите за кмет на кметство Църква Община Перник , издигната от листата на местна КОАЛИЦИЯ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ(ПП БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ, ПП МИР) за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. и издигане на кандидат за общински съветник

№ 132-МИ / 04.10.2023

ОТНОСНО : заличаване на регистрация на кандидатите за кмет на кметство Църква Община Перник , издигната от листата на ЛЕВИЦАТА! за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. и издигане на кандидат за общински съветник

№ 131-МИ / 04.10.2023

ОТНОСНО : заличаване на регистрация на кандидатите за кмет на кметство Църква Община Перник , издигната от листата на ПП ГЕРБ з а участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. и издигане на кандидат за общински съветник

№ 130-МИ / 04.10.2023

ОТНОСНО : заличаване на регистрация на кандидатите за кмет на кметство Калкас Община Перник , издигната от листата на ПП ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. и издигане на кандидат за общински съветник

№ 129-МИ / 04.10.2023

ОТНОСНО : : заличаване на регистрация на кандидатите за кмет на кметство Калкас Община Перник , издигната от листата на Коалиция Продължаваме промяната-Демократична България за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. и издигане на кандидат за общински съветник

№ 128-МИ / 04.10.2023

ОТНОСНО : заличаване на регистрация на кандидатите за кмет на кметство Бела вода Община Перник , издигната от листата на Възраждане за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. и издигане на кандидат за общински съветник

№ 127-МИ / 04.10.2023

ОТНОСНО : заличаване на регистрация на кандидатите за кмет на кметство Бела вода Община Перник , издигната от листата на ПП ГЕРБ з а участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. и издигане на кандидат за общински съветник

№ 126-МИ / 04.10.2023

ОТНОСНО : заличаване на регистрация на кандидатите за кмет на кметство Бела вода Община Перник , издигната от листата на Движение за просперитет на Перник за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. и издигане на кандидат за общински съветник

№ 125-МИ / 04.10.2023

ОТНОСНО : заличаване на регистрация на кандидатите за кмет на кметство Изток Община Перник , издигната от листата на местна коалиция „КОД“/БЗНС/ з а участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. и издигане на кандидат за общински съветник

№ 124-МИ / 04.10.2023

ОТНОСНО : ОТНОСНО: заличаване на регистрация на кандидатите за кмет на кметство Изток Община Перник , издигната от листата на ПП “ИМА ТАКЪВ НАРОД“ з а участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. и издигане на кандидат за общински съветник

№ 123-МИ / 04.10.2023

ОТНОСНО : ОТНОСНО: заличаване на регистрация на кандидатите за кмет на кметство Изток Община Перник , издигната от листата на коалиция „ ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРОСПЕРИТЕТ НА ПЕРНИК“ з а участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. и издигане на кандидат за общински съветник

№ 122-МИ / 04.10.2023

ОТНОСНО : ОТНОСНО: заличаване на регистрация на кандидатите за кмет на кметство Изток Община Перник , издигната от листата на ПП ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. и издигане на кандидат за общински съветник

№ 121-МИ / 04.10.2023

ОТНОСНО : ОТНОСНО: заличаване на регистрация на кандидатите за кмет на кметство Изток Община Перник , издигната от листата на ПП ГЕРБ з а участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. и издигане на кандидат за общински съветник

№ 120-МИ / 04.10.2023

ОТНОСНО : изменение на Решение № 6/11.09.2023г. относно определяне номерата на изборните райони в община Перник за произвеждане изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г

Календар

Решения

  • № 281-МИ / 06.11.2023

    относно: ОТНОСНО: отваряне на чувалите на СИК 143200129 ,Черна гора

  • № 282-МИ / 05.11.2023

    относно: сигнал от Валери Елинчов Атанасов-упълномощен представител на МК "Движение за просперитет на Перник.

  • № 280-МИ / 05.11.2023

    относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВИТАНОВЦИ

всички решения