Общинска избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 421-МИ
Перник, 02.11.2019

ОТНОСНО: промени в съставите на СИК в община Перник, област Перник

                    Постъпило е заявление с вх. № 182/02.11.2019 г. от Радосвета Кирова – упълномощен представител на ДПС , за промени в съставите на СИК на територията  км.Ярджиловци, област Перник.  

                  

              На основание чл. 87, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс във вр. с Решение 148 – МИ от 30.09.2019г. на ОИК – Перник, Общинската избирателна комисия – Перник

Р Е Ш И:

                    ОСВОБОЖДАВА  ИЛКА  ГЕОРГИЕВА  ИВАНОВА като ЧЛЕН на  СИК 143200131, км.Ярджиловци,  община Перник, област Перник    и анулира издаденото  удостоверение.

                    НАЗНАЧАВА  ТИНА РАДМИЛОВА ТАШЕВА като ЧЛЕН на  СИК 143200131, км.Ярджиловци,  община Перник, област Перник    

        Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Надя Димитрова Боянова

Секретар: Станка Йорданова Рударска-Хинова

* Публикувано на 02.11.2019 в 20:22 часа

Календар

Решения

  • № 466 / 11.07.2022

    относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

  • № 465 / 11.07.2022

    относно: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет и уведомява ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет

  • № 464-МИ / 11.12.2019

    относно: прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник и обявяване следващия в листата на общински съветници на ПП „ГЕРБ“

всички решения