Общинска избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 417-МИ
Перник, 02.11.2019

ОТНОСНО: : промяна в състава на СИК в кметство кв. Изток, община Перник, област Перник

Постъпило е заявление с вх. № 179/02.10.2019г.  от Наталия Петрова  – упълномощен представител на ПП ВОЛЯ за община Перник, за промяна в състава на   СИК на територията кметство кв. Изток,  община Перник, област Перник.                    

                    На основание чл. 87, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс, във вр. с  Решение 126 – МИ от 30.09.2019г. на ОИК - Перник Общинската избирателна комисия - Перник

 

Р Е Ш И:

                    ОСВОБОЖДАВА СТАНИСЛАВА БОЯНОВА ДАМЯНОВА  като ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ  на  СИК 143200002, кметство кв. Изток, община Перник, област Перник и анулира издаденото  удостоверение.

                    ОСВОБОЖДАВА ЛИЛЯНА СИМЕОНОВА МИХАЙЛОВА   като ЧЛЕН  на  СИК 143200033, кметство кв. Изток, община Перник, област Перник и анулира издаденото  удостоверение.

                    ОСВОБОЖДАВА ЕВЕЛИНА СИМЕОНОВА КОСТОВА   като ЧЛЕН на  СИК 143200034, кметство кв. Изток, община Перник, област Перник и анулира издаденото  удостоверение.

                       НАЗНАЧАВА  ГЕОРГИ ПЕТРОВ ДЖЕДЖЕВ като ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ на  СИК 143200002, кметство кв. Изток,  община Перник, област  Перник.

                         НАЗНАЧАВА  АНЖЕЛА СТОИЛОВА МИРЧЕВА като ЧЛЕН на  СИК 143200033, кметство кв. Изток,  община Перник, област  Перник.

                         НАЗНАЧАВА  БОРИСЛАВ ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ  като ЧЛЕН на  СИК 143200034, кметство кв. Изток,  община Перник, област  Перник.

                           

Председател: Надя Димитрова Боянова

Секретар: Станка Йорданова Рударска-Хинова

* Публикувано на 02.11.2019 в 20:19 часа

Календар

Решения

  • № 464-МИ / 11.12.2019

    относно: прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник и обявяване следващия в листата на общински съветници на ПП „ГЕРБ“

  • № 463-МИ / 22.11.2019

    относно: Определяне на реда на кандидатите на Местна коалиция БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ (ЗС„Александър Стамболийски“,РДП,БСДП)

  • № 462-МИ / 15.11.2019

    относно: упълномощаване на членове на ОИК – Перник, които да присъстват при отварянето на помещението, в което се съхраняват изборните книжа от местни избори 2019г.

всички решения