Общинска избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 412-МИ
Перник, 01.11.2019

ОТНОСНО: промени в съставите на СИК в община Перник в изборния ден, област Перник

Постъпило е заявление с вх. № 170/01.11.2019 г. от Радосвета Кирова – упълномощен представител на ДПС , за промени в съставите на СИК на територията  км.Изток, област Перник.  

                  

              На основание чл. 87, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс във вр. с Решение 288 – МИ от 19.10.2019г. на ОИК – Перник, Общинската избирателна комисия – Перник

Р Е Ш И:

                    ОСВОБОЖДАВА  КРИСТИЯНА КРАСИМИРОВА  КИРИЛОВА като СЕКРЕТАР на  СИК 143200001, км.Изток,  община Перник, област Перник    и анулира издаденото  удостоверение.

                     ОСВОБОЖДАВА  ВЕРОНИКА САШКОВА ХРИСТОВА като ЧЛЕН на  СИК 143200002 км.Изток,  община Перник, област Перник    и анулира издаденото  удостоверение.

                 ОСВОБОЖДАВА  ТОДОР ХРИСТОВ ЗАПРЕВ като ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ на  СИК 143200020, км.Изток,  община Перник, област Перник    и анулира издаденото  удостоверение.

                    ОСВОБОЖДАВА  ВИЛИАН КИРИЛОВ БОРИСОВ като ЧЛЕН на  СИК 143200024, км.Изток,  община Перник, област Перник    и анулира издаденото  удостоверение.

                    ОСВОБОЖДАВА  АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ БОРИСОВ като ПРЕДСЕДАТЕЛ на  СИК 143200025, град Перник,  община Перник, област Перник    и анулира издаденото  удостоверение.

                    НАЗНАЧАВА  БОЙКО АСЕНОВ ПЕТРОВ като СЕКРЕТАР на  СИК 143200001, км.Изток,  община Перник, област Перник    

            НАЗНАЧАВА  КРИСТИЯН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ като ЧЛЕН на  СИК 143200002 км.Изток,  община Перник, област Перник   

            НАЗНАЧАВА  ЛЮДМИЛА МАКАРИЕВА ВЕЛИНОВА като ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ на  СИК 143200020, км.Изток,  община Перник

            НАЗНАЧАВА  МАРИЙКА МИРЧЕВА РАЙЧЕВА като ЧЛЕН на  СИК 143200024, км.Изток,  община Перник, област Перник

            НАЗНАЧАВА СТЕФАН  ХРИСТОВ  СТАНЧЕВ като ПРЕДСЕДАТЕЛ на  СИК 143200025, град Перник

        Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Надя Димитрова Боянова

Секретар: Станка Йорданова Рударска-Хинова

* Публикувано на 01.11.2019 в 23:18 часа

Календар

Решения

  • № 466 / 11.07.2022

    относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

  • № 465 / 11.07.2022

    относно: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет и уведомява ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет

  • № 464-МИ / 11.12.2019

    относно: прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник и обявяване следващия в листата на общински съветници на ПП „ГЕРБ“

всички решения