Общинска избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 383-МИ
Перник, 29.10.2019

ОТНОСНО: Насрочване на втори тур на изборите за кмет на община Перник и кметове на кметства

             Въз основа на получените данни от протоколите на СИК в община Перник и на основание на чл. 452 вр. с чл.87,ал.1,т.26 и т.29 от Изборния кодекс, при спазване на законоустановения кворум, Общинската избирателна комисия Перник

 

РЕШИ

 

             Насрочва втори тур на избори за кмет на община Перник и кметове и кметове на кметства в община Перник на 03.11.2019г., както следва : кметство  Батановци;  кметство Дивотино; кметство кв. Изток; кметство   Люлин; кметство Студена; кметство кв.  Църква; кметство Ярджиловци .

Решението подлежи на обжалване пред съответния административен съд на основание чл.459,ал.1 от ИК.    

Председател: Надя Димитрова Боянова

Секретар: Станка Йорданова Рударска-Хинова

* Публикувано на 30.10.2019 в 21:28 часа

Календар

Решения

  • № 466 / 11.07.2022

    относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

  • № 465 / 11.07.2022

    относно: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет и уведомява ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет

  • № 464-МИ / 11.12.2019

    относно: прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник и обявяване следващия в листата на общински съветници на ПП „ГЕРБ“

всички решения