Общинска избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 282-МИ
Перник, 05.11.2023

ОТНОСНО: сигнал от Валери Елинчов Атанасов-упълномощен представител на МК "Движение за просперитет на Перник.

Постъпила  е  жалба с вх. №  127/ 05.11.2023г. в  23:10 часа

                  В жалбата се твърди за  нарушение на чл. 437, ал. 1 и ал. 2 от т. 1 до т. 9 от ИК представляващо неправилно отчитане на бюлетините за кандидата за кмет на кметство Черна гора , Диана Василева Атанасова издигната от МК "Движение за просперитет на Перник. ОИК-Перник със свое Решение № 281-МИ /05.11.2023г. е взела решение за отваряне на чувала с бюлетини на СИК 143200129  и  извършване на ново преброяване на основание чл. 445, ал. 3. При осъществяването на новото преброяване не бе установено да са налице наведените в жалбата оплаквания.

Гласовете отчетени от СИК като не подкрепям никого, бяха с безспорно отбелязване в квадратчето „ Не подкрепям  никого“.

              Предвид горното и на основание чл. 87 ,ал.1, т.22 от ИК, Общинската избирателна комисия Перник

РЕШИ

ОТХВЪРЛЯ жалба с рег № 127/05.11.2023г. в 23,10 ч. -    в Регистъра на жалбите подаден от   Валери Елинчов Атанасов-упълномощен представител на МК "Движение за просперитет на Перник.

        Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Румяна Николова Петрова

Секретар: Галина Радева Никодимова

* Публикувано на 06.11.2023 в 12:36 часа

Календар

Решения

  • № 281-МИ / 06.11.2023

    относно: ОТНОСНО: отваряне на чувалите на СИК 143200129 ,Черна гора

  • № 282-МИ / 05.11.2023

    относно: сигнал от Валери Елинчов Атанасов-упълномощен представител на МК "Движение за просперитет на Перник.

  • № 280-МИ / 05.11.2023

    относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВИТАНОВЦИ

всички решения