Общинска избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 277-МИ
Перник, 03.11.2023

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в община Перник, област Перник

Постъпили са заявление от Петя Димитрова – упълномощен представител на ПП „Има такъв народ“, за промяна в състава на  СИК на територията община Перник, област Перник.                    

                    На основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Изборния кодекс, във връзка с  Решение  № 98 МИ от 28.09.2023г. на ОИК - Перник Общинската избирателна комисия - Перник

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА Златка Михайлова Стоянова, като член на ПСИК143200052 на територията на община Перник. 

АНУЛИРА издаденото удостоверение на освободеното лице.  

НАЗНАЧАВА Мартин Руменов Димитров , като член на ПСИК143200052 на територията на  община Перник. 

ИЗДАВА удостоверение на новоназначения член на СИК.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.         

Председател: Румяна Николова Петрова

Зам. председател: Ирена Виткова Шаренкова

* Публикувано на 04.11.2023 в 09:52 часа

Календар

Решения

  • № 281-МИ / 06.11.2023

    относно: ОТНОСНО: отваряне на чувалите на СИК 143200129 ,Черна гора

  • № 282-МИ / 05.11.2023

    относно: сигнал от Валери Елинчов Атанасов-упълномощен представител на МК "Движение за просперитет на Перник.

  • № 280-МИ / 05.11.2023

    относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВИТАНОВЦИ

всички решения