Общинска избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 276-МИ
Перник, 02.11.2023

ОТНОСНО: Упълномощаване на членове на ОИК-Перник за предаване на изборни книжа и материали на СИК на втори тур на 05.11.2023г. на изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

На основание  чл. 87, ал. 1, т. и т. 20, чл.215  от ИК   Общинската  избирателна комисия  - Перник

Р Е Ш И :

 1. I Упълномощава : Галина Радева Никодимова и Ирена Виткова Шаренкова    – зам.-председател на ОИК – Перник, да  предадат на председателя на СИК, в присъствието на останалите членове на СИК бюлетините и другите изборни книжа и материали, както и да подписват плика с печата за СИК и съответните протоколи за предаване и приемане, по ред и процедура, подробно описани в Методически указания на ЦИК по прилагане на ИК за СИК , както следва :
 2. За ПСИК от № 143200052  СИК № 143200143200129 и   СИК  от  № 143200122- упълномощава с правата по т. I – Галин Радева Никодимова– секретар на ОИК - Перник.
 3. За СИК от №143200046  и СИК № 14320047;   упълномощава с правата по т. I – Ирена Виткова Шаренкова    – зам.-председател на ОИК – Перник.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Румяна Николова Петрова

Зам. председател: Ирена Виткова Шаренкова

* Публикувано на 02.11.2023 в 16:46 часа

Календар

Решения

 • № 281-МИ / 06.11.2023

  относно: ОТНОСНО: отваряне на чувалите на СИК 143200129 ,Черна гора

 • № 282-МИ / 05.11.2023

  относно: сигнал от Валери Елинчов Атанасов-упълномощен представител на МК "Движение за просперитет на Перник.

 • № 280-МИ / 05.11.2023

  относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВИТАНОВЦИ

всички решения