Общинска избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 274-МИ
Перник, 02.11.2023

ОТНОСНО: Определяне на упълномощени представители на ОИК - Перник за приемане на отпечатаните хартиени бюлетини и ролки със специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване за втори тур на 05.11.2023г. в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. за Община Перник и осъществяване контрол при транспортирането и доставката им.

На основание чл. 87, ал.1, т.1  от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение № 1979-МИ/18.08.2023 г. на ЦИК-София Общинска избирателна комисия Перник

Р Е Ш И

 1.  ОПРЕДЕЛЯ И УПЪЛНОМОЩАВА свои представители да приемат отпечатаните хартиени бюлетини за  втори тур на 05.11.2023г. в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 ,  ролки със специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване  и изборни книжа от печатницата на Българска народна банка или от всяка печатница подизпълнител, да съпроводят транспортното средство, което ги превозва до Областна администрация – Перник, както и да осъществяват контрол върху транспортирането, съхранението и разпределението на бюлетините, и ролките за гласуване със СУМГ както следва: 

- ИВО МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ, с ЕГН ................. – зам.-председател на ОИК - Перник;

- МАРТИН  ЦВЕТАНОВ ВЕЛКОВ, ЕГН ......................- член на ОИК – Перник. 

 1.  ОПРЕДЕЛЯ и упълномощава резервни членове на мястото и с правата на посочените в т.1 лица, както следва: 

- МАГДАЛЕНА ВЛАДИМИРОВА СЕРГИЕВА  с ЕГН .................................... член на ОИК – Перник;

- ИРЕНА ВИТКОВА ШАРЕНКОВА с ЕГН 7...................................... - зам.-председател на ОИК - Перник

 1.  Упълномощава Иво Михайлов Михайлов, ЕГН: и МАРТИН  ЦВЕТАНОВ ВЕЛКОВ, ЕГН:  както и резервните членове МАГДАЛЕНА ВЛАДИМИРОВА СЕРГИЕВА  , ЕГН и ИРЕНА ВИТКОВА ШАРЕНКОВА, ЕГН   да подпишат приемо-предавателния протокол за получените хартиени бюлетини,   ролки със специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване и изборни книжа. 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от момента на обявяването му.

Председател: Румяна Николова Петрова

Зам. председател: Ирена Виткова Шаренкова

* Публикувано на 02.11.2023 в 16:43 часа

Календар

Решения

 • № 281-МИ / 06.11.2023

  относно: ОТНОСНО: отваряне на чувалите на СИК 143200129 ,Черна гора

 • № 282-МИ / 05.11.2023

  относно: сигнал от Валери Елинчов Атанасов-упълномощен представител на МК "Движение за просперитет на Перник.

 • № 280-МИ / 05.11.2023

  относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВИТАНОВЦИ

всички решения