Общинска избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 273-МИ
Перник, 02.11.2023

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в община Перник, област Перник

Постъпили са заявления с вх. № 122/01.11.2023г.  от Александър Несторов – упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“, за промяна в състава на  СИК на територията община Перник, област Перник.                    

                    На основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Изборния кодекс, във връзка с  Решение  № 98 МИ от 28.09.2023г. на ОИК - Перник Общинската избирателна комисия - Перник

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА Денис Росенов Георгиев, като член на  СИК143200129 на територията на община Перник. 

АНУЛИРА издаденото удостоверение на освободеното лице.  

НАЗНАЧАВА Лилия Стефанова Станкова, като член на  СИК143200129 на територията на  община Перник. 

ИЗДАВА удостоверение на новоназначения член на СИК.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.         

Председател: Румяна Николова Петрова

Зам. председател: Ирена Виткова Шаренкова

* Публикувано на 02.11.2023 в 16:41 часа

Календар

Решения

  • № 281-МИ / 06.11.2023

    относно: ОТНОСНО: отваряне на чувалите на СИК 143200129 ,Черна гора

  • № 282-МИ / 05.11.2023

    относно: сигнал от Валери Елинчов Атанасов-упълномощен представител на МК "Движение за просперитет на Перник.

  • № 280-МИ / 05.11.2023

    относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВИТАНОВЦИ

всички решения