Общинска избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 272-МИ
Перник, 02.11.2023

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатската листа, издигната от инициативен комите за издигане на кмет на кметство Черна гора регистрирана за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

Постъпило е заявление рег. № 6 от 02.11.2023 г. от  Павлина Петрова   представляващ инициативен комитет за издигане на Димитър Васков Димитров, за кмет на кметство Черна гора за регистрация на  1 застъпник.

             Към заявлението (Приложение № 72-МИ от изборните книжа) са приложени: списък с името и единните граждански номера на предложеното лице. Списъкът е представен а електронен носител. Приложени са декларации - Приложение № 74-МИ – 1броя.. Извършена е  проверка и е получено потвърждение   за всички предложени лица.  

           На основание чл. 87, ал. 1, т. 18, във вр. с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2    от ИК и  Решение № 2594- МИ от 04.10.2023г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия - Перник

Р Е Ш И:

             РЕГИСТРИРА като ЗАСТЪПНИК НА Димитър Васков Димитров, независим кандидат за кмет на кметство Черна гора, общ.Перник  предложеното лице

  1. Райка Дамянова Димитрова

 Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Румяна Николова Петрова

Зам. председател: Ирена Виткова Шаренкова

* Публикувано на 02.11.2023 в 16:40 часа

Календар

Решения

  • № 281-МИ / 06.11.2023

    относно: ОТНОСНО: отваряне на чувалите на СИК 143200129 ,Черна гора

  • № 282-МИ / 05.11.2023

    относно: сигнал от Валери Елинчов Атанасов-упълномощен представител на МК "Движение за просперитет на Перник.

  • № 280-МИ / 05.11.2023

    относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВИТАНОВЦИ

всички решения