Общинска избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 270-МИ
Перник, 31.10.2023

ОТНОСНО: Определяне на упълномощени представители на ОИК - Перник за предаване на избирателните списъци на ТЗ ГРАО – Перник.

                 На основание чл. 87, ал.1, т.1  от Изборния кодекс   Общинска избирателна комисия Перник

Р Е Ш И

 1. ОПРЕДЕЛЯ И УПЪЛНОМОЩАВА свои представители да предадат избирателните списъци на ТЗ ГРАО - Перник, както следва: 

Румяна Петрова - председател на ОИК - Перник;

Ирена Шаренкова- зам. председател на ОИК – Перник.           

Мартин Велков– член на ОИК - Перник

 1. 2. Упълномощава лицата по т. 1   да подпишат приемателно-предавателен протокол за предадените избирателни списъци. 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от момента на обявяването му.

                    Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

        Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Румяна Николова Петрова

Зам. председател: Ирена Виткова Шаренкова

* Публикувано на 31.10.2023 в 17:25 часа

Календар

Решения

 • № 281-МИ / 06.11.2023

  относно: ОТНОСНО: отваряне на чувалите на СИК 143200129 ,Черна гора

 • № 282-МИ / 05.11.2023

  относно: сигнал от Валери Елинчов Атанасов-упълномощен представител на МК "Движение за просперитет на Перник.

 • № 280-МИ / 05.11.2023

  относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВИТАНОВЦИ

всички решения