Общинска избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 266-МИ
Перник, 31.10.2023

ОТНОСНО: сигнал от Валери Елинчов Атанасов-упълномощен представител на МК "Движение за просперитет на Перник.

Постъпил  е  сигнал с вх. № 15/ 29.10.2023г. в  23:10 часа

                  В сигнала се твърди   нарушение на чл. 437, ал. 1 и ал. 2 от т. 1 до т. 9 от ИК представляващо неправилно отчитане на бюлетините за кандидата за кмет на кметство Черна гора , Диана Василева Атанасова издигната от МК "Движение за просперитет на Перник. ОИК-Перник със свое Решение № 247-МИ /29.10.2023г. е взела решение за отваряне на чувала с бюлетини на СИК 143200 129  и  извършване на ново преброяване на основание чл. 445, ал. 3. При осъществяването на новото преброяване не бе установено да са налице наведените в жалбата оплаквания. ОИК –Перник констатира ,че за кандидата Диана В. Атанасова е налице бюлетина ,която е определена правилно като недействителна от страна на членовете на СИК, тъй като  в квадратчето с номера на кандидата  е поставен знак, който не е Х или V, а избирателя е заградил номер 68 с кръгче ,другите недействителни бюлетини също са определени правилно  от СИК като недействителни ,тъй като същите съдържат отбелязване в бюлетината извън квадратчето  с номера на кандидатите , а именно в полето на бюлетината в което е изписано името на кандидата Димитър Насков Димитров , както и бюлетини ,които не съдържат никакво отбелязване  - празни бюлетини.

При преброяването се установи и наличие на бюлетини ,които СИК е определила като действителни за кандидата  Диана Василева Атанасова, в които е избирателят е гласувал със знак Х ,като знакът Х е  повторен няколко пъти .

 Гласовете отчетени от СИК като не подкрепям никого, бяха с безспорно отбелязване в квадратчето „ Не подкрепям  никого“.

              Предвид горното и на основание чл. 87 ,ал.1, т.22 от ИК, Общинската избирателна комисия Перник

РЕШИ

ОТХВЪРЛЯ сигнал с рег № 15/29.10.2023г. в 23,10 ч. -    в Регистъра на жалбите подаден от   Валери Елинчов Атанасов-упълномощен представител на МК "Движение за просперитет на Перник.

        Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Румяна Николова Петрова

Зам. председател: Ирена Виткова Шаренкова

* Публикувано на 31.10.2023 в 17:18 часа

Календар

Решения

  • № 281-МИ / 06.11.2023

    относно: ОТНОСНО: отваряне на чувалите на СИК 143200129 ,Черна гора

  • № 282-МИ / 05.11.2023

    относно: сигнал от Валери Елинчов Атанасов-упълномощен представител на МК "Движение за просперитет на Перник.

  • № 280-МИ / 05.11.2023

    относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВИТАНОВЦИ

всички решения