Общинска избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 265-МИ
Перник, 31.10.2023

ОТНОСНО: Насрочване на втори тур за избор на кметове на кметства.

ОИК – Перник констатира, че в три кметства на територията на община Перник няма избран кандидат за кмет на кметство на първи тур, който да е получил повече от половината от действителните гласове на изборите, проведени на 29 октомври 2023 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 29 ИК, Общинската избирателна комисия – Перник

 

РЕШИ:

НАСРОЧВА за 05 ноември 2023 г. втори тур за избор на кмет на кметство Витановци, Студена  и Черна гора, в които няма избран кмет  на първи тур, проведен на 29 октомври 2023 г.

        Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Румяна Николова Петрова

Зам. председател: Ирена Виткова Шаренкова

* Публикувано на 31.10.2023 в 17:16 часа

Календар

Решения

  • № 281-МИ / 06.11.2023

    относно: ОТНОСНО: отваряне на чувалите на СИК 143200129 ,Черна гора

  • № 282-МИ / 05.11.2023

    относно: сигнал от Валери Елинчов Атанасов-упълномощен представител на МК "Движение за просперитет на Перник.

  • № 280-МИ / 05.11.2023

    относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВИТАНОВЦИ

всички решения