Общинска избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 461-МИ
Перник, 14.11.2019

ОТНОСНО: обявяване следващ в листата на общински съветници на коалиция „БСП за България“

В ОИК-Перник е постъпило писмо от председателя на Общински съвет-Перник с вх.№ 205/14.11.2019 г., с приложено към него заявление  от 14.11.2019 г. от общинския съветник Мирослав Иванов Стоицев,  с което моли да му бъдат прекратени пълномощията като общински съветник.

         С оглед горното и на основание  чл.458, ал.1 от Изборния кодекс и чл.30, ал.4, т.3  и ал.7 от ЗМСМА, Общинската избирателна комисия – Перник

Р Е Ш И :

Прекратява предсрочно пълномощията на общинския съветник Мирослав Иванов Стоицев, предложен от коалиция „БСП за България“ и ОБЯВЯВА  за избран за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК следващия в листата на общинските съветници, предложена от коалиция „БСП за България“, а именно :

ПЕТЪР ИВАНОВ ТЕОФИЛОВ, получил 121 преференции в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.

         Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 459 , ал.1 от ИК пред Административен съд – град Перник.

Председател: Надя Димитрова Боянова

Секретар: Станка Йорданова Рударска-Хинова

* Публикувано на 14.11.2019 в 18:34 часа

Календар

Решения

  • № 466 / 11.07.2022

    относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

  • № 465 / 11.07.2022

    относно: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет и уведомява ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет

  • № 464-МИ / 11.12.2019

    относно: прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник и обявяване следващия в листата на общински съветници на ПП „ГЕРБ“

всички решения