Общинска избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 458-МИ
Перник, 08.11.2019

ОТНОСНО: ОТНОСНО: обявяване следващ в листата на общински съветници на ПП „ГЕРБ“

В ОИК-Перник е постъпило заявление с вх.№ 199/08.11.2019 г. от Вяра Михайлова Церовска,  с което заявява, че не желае да встъпи в пълномощията на общински съветник в Общински съвет- Перник.

         

       

С оглед горното и на основание  чл.453 и чл.454 от Изборния кодекс , както и писмо изх.№ МИ-15-1403/02.11.2019 г. на ЦИК, Общинската избирателна комисия – Перник

Р Е Ш И :

           ОБЯВЯВА  за избран за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК следващия в листата на общинските съветници, издигната от ПП „ГЕРБ“, а именно :

Симеон Желев Желев, получил 70 преференции в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.

        Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 459 , ал.1 от ИК пред Административен съд – град Перник.

Председател: Надя Димитрова Боянова

Секретар: Станка Йорданова Рударска-Хинова

* Публикувано на 08.11.2019 в 17:19 часа

Календар

Решения

  • № 466 / 11.07.2022

    относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

  • № 465 / 11.07.2022

    относно: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет и уведомява ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет

  • № 464-МИ / 11.12.2019

    относно: прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник и обявяване следващия в листата на общински съветници на ПП „ГЕРБ“

всички решения