Общинска избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 457-МИ
Перник, 06.11.2019

ОТНОСНО: обявяване следващ в листата на общински съветници на ПП Български съюз „РАДИКАЛИ“

В ОИК-Перник е постъпило заявление-декларация с вх.№ 196/05.11.2019 г. от Иво Серафимов Ангелов,  с което заявява, че няма да положи клетва като общински съветник в бъдещия общински съвет на Община Перник. Предвид изричния отказ на лицето да встъпи в пълномощията на общински съветник, ОИК-Перник следва да обяви за избран следващия кандидат от листата на ПП Български съюз „РАДИКАЛИ“

         С оглед горното и на основание  чл.453 и чл.454 от Изборния кодекс , както и писмо изх.№ МИ-15-1403/02.11.2019 г. на ЦИК, Общинската избирателна комисия – Перник

Р Е Ш И :

На мястото на обявения за избран за общински съветник Иво Серафимов Ангелов, предложен от ПП Български демократичен съюз „РАДИКАЛИ“, ОБЯВЯВА  за избран за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК следващия в листата на общинските съветници, предложена от ПП Български демократичен съюз „РАДИКАЛИ“, а именно :

ПЕТЪР ХРИСТОВ БАСМАДЖИЕВ, получил 112 преференции в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.

         Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 459 , ал.1 от ИК пред Административен съд – град Перник.

Председател: Надя Димитрова Боянова

Секретар: Станка Йорданова Рударска-Хинова

* Публикувано на 06.11.2019 в 13:17 часа

Календар

Решения

  • № 466 / 11.07.2022

    относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

  • № 465 / 11.07.2022

    относно: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет и уведомява ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет

  • № 464-МИ / 11.12.2019

    относно: прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник и обявяване следващия в листата на общински съветници на ПП „ГЕРБ“

всички решения