Общинска избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 427-МИ
Перник, 02.11.2019

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в кметство кв. Църква, община Перник, област Перник

Постъпило е заявление с вх. № 186-МИ/02.11.2019г. от Наталия Петрова  – упълномощен представител на ПП ВОЛЯ за община Перник, за промяна в състава на   СИК на територията кметство кв. Църква,  община Перник, област Перник.                    

                    На основание чл. 87, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс, във вр. с  Решение 129 – МИ от 30.09.2019г. на ОИК - Перник Общинската избирателна комисия - Перник

 

Р Е Ш И:

                    ОСВОБОЖДАВА ДЕСИЛАВА ЦАНКОВА АСЕНОВА   като ЧЛЕН  на  СИК 143200040, кметство кв. Църква, община Перник, област Перник и анулира издаденото  удостоверение.

                    

                    

                     НАЗНАЧАВА  СТАНИСЛАВА ИВАНОВА СИМОВА като ЧЛЕН на  СИК 143200040, кметство кв. Църква,  община Перник, област  Перник.

 

 

 

                                      Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Надя Димитрова Боянова

Секретар: Станка Йорданова Рударска-Хинова

* Публикувано на 02.11.2019 в 20:27 часа

Календар

Решения

  • № 466 / 11.07.2022

    относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

  • № 465 / 11.07.2022

    относно: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет и уведомява ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет

  • № 464-МИ / 11.12.2019

    относно: прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник и обявяване следващия в листата на общински съветници на ПП „ГЕРБ“

всички решения