Общинска избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 420-МИ
Перник, 02.11.2019

ОТНОСНО: : промяна в състава на СИК в кметство Изток, община Перник, област Перник

                    Постъпило е заявление с вх. № 182/02.10.2019г. от Радосвета Кирова – упълномощен представител на партия ДПС  за община Перник, за промяна в състава на   СИК на територията кметство Изток,  община Перник, област Перник.                    

                    На основание чл. 87, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс, във вр. с  Решение 126 – МИ от 30.09.2019г. на ОИК - Перник Общинската избирателна комисия - Перник

 

Р Е Ш И:

                  ОСВОБОЖДАВА  ГЕОРГИ ИВАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ  като ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ на  СИК 143200014, кметство Изток , община Перник, област Перник  и анулира издаденото му удостоверение.

                  ОСВОБОЖДАВА  ВАЛЕНТИНА СТЕФАНОВА ДЕЯНОВА  като ЧЛЕН на  СИК 143200019, кметство Изток , община Перник, област Перник  и анулира издаденото му удостоверение.                   

                НАЗНАЧАВА  ГАЛЯ ЙОРДАНОВА МИХОВА - ИВАНОВА   като ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ на  СИК 143200014, кметство Изток, община Перник, област Перник. 

                НАЗНАЧАВА  СВЕТЛИНА БОРИСОВА СТОИЛОВА   като ЧЛЕН на  СИК 143200019, кметство Изток, община Перник, област Перник.                    

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Надя Димитрова Боянова

Секретар: Станка Йорданова Рударска-Хинова

* Публикувано на 02.11.2019 в 20:21 часа

Календар

Решения

  • № 466 / 11.07.2022

    относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

  • № 465 / 11.07.2022

    относно: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет и уведомява ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет

  • № 464-МИ / 11.12.2019

    относно: прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник и обявяване следващия в листата на общински съветници на ПП „ГЕРБ“

всички решения