Общинска избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 418-МИ
Перник, 02.11.2019

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в град Перник, община Перник, област Перник

Постъпило е заявление с вх. № 179/02.10.2019г.  от Наталия Петрова  – упълномощен представител на ПП ВОЛЯ за община Перник, за промяна в състава на   СИК на територията град Перник,  община Перник, област Перник.                    

                    На основание чл. 87, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс, във вр. с  Решение 135 – МИ от 30.09.2019г. на ОИК - Перник Общинската избирателна комисия - Перник

 

Р Е Ш И:

                    ОСВОБОЖДАВА МАРИЯНА ДОБРИНОВА НОВЕВА  като ПРЕДСЕДАТЕЛ  на  СИК 143200099, град Перник, община Перник, област Перник и анулира издаденото  удостоверение.

                    ОСВОБОЖДАВА КАЛОЯН НИКОЛАЕВ КАЛЬОНСКИ   като ЧЛЕН  на  СИК 143200072, град Перник, община Перник, област Перник и анулира издаденото  удостоверение.

                    ОСВОБОЖДАВА ЯСЕН КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ   като ЧЛЕН на  СИК 143200101, град Перник, община Перник, област Перник и анулира издаденото  удостоверение.

                    ОСВОБОЖДАВА РОСИЦА ПЕТРОВА БОЯНОВА   като ЧЛЕН на  СИК 14320086, град Перник, община Перник, област Перник и анулира издаденото  удостоверение.

                    НАЗНАЧАВА  РОСИЦА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА  като ПРЕДСЕДАТЕЛ на  СИК 143200099, град Перник,  община Перник, област  Перник.

                         НАЗНАЧАВА  ЯСЕН КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ   като ЧЛЕН на  СИК 143200072, град Перник,  община Перник, област  Перник.

                         НАЗНАЧАВА  КАЛОЯН НИКОЛАЕВ КАЛЬОНСКИ   като ЧЛЕН на  СИК 143200101, град Перник,  община Перник, област  Перник.

                         НАЗНАЧАВА  ВИКТОРИЯ ИВАНОВА АСПАРУХОВА   като ЧЛЕН на  СИК 143200086, град Перник,  община Перник, област  Перник.

                           

                    

                                      Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Надя Димитрова Боянова

Секретар: Станка Йорданова Рударска-Хинова

* Публикувано на 02.11.2019 в 20:19 часа

Календар

Решения

  • № 466 / 11.07.2022

    относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

  • № 465 / 11.07.2022

    относно: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет и уведомява ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет

  • № 464-МИ / 11.12.2019

    относно: прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник и обявяване следващия в листата на общински съветници на ПП „ГЕРБ“

всички решения