Общинска избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 414-МИ
Перник, 01.11.2019

ОТНОСНО: промени в съставите на СИК в община Перник, област Перник

Постъпило е заявление с вх. № 170/01.11.2019 г. от Радосвета Кирова – упълномощен представител на ДПС , за промени в съставите на СИК на територията  гр.Перник, област Перник.  

                  

              На основание чл. 87, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс във вр. с Решение 285 – МИ от 19.10.2019г. на ОИК – Перник, Общинската избирателна комисия – Перник

Р Е Ш И:

                    ОСВОБОЖДАВА  ЦВЕТЕЛИНА РАДОСЛАВОВА ВЛАЙКОВА като ЧЛЕН на  СИК 143200082, град Перник,  община Перник, област Перник    и анулира издаденото  удостоверение.

                   ОСВОБОЖДАВА  РОСИЦА ИВАНОВА СТОЯНОВА като ЧЛЕН на  СИК 143200092 град Перник,  община Перник, област Перник    и анулира издаденото  удостоверение.

                    НАЗНАЧАВА  ХРИСТИАНА КИРИЛОВА ТОДОРОВА като ЧЛЕН на  СИК 143200082, град Перник,  община Перник, област Перник      

            НАЗНАЧАВА  СОНЯ ИВАНОВА ГОСПОДИНОВА като ЧЛЕН на  СИК 143200092 град Перник,  община Перник           

        Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Надя Димитрова Боянова

Секретар: Станка Йорданова Рударска-Хинова

* Публикувано на 01.11.2019 в 23:20 часа

Календар

Решения

  • № 466 / 11.07.2022

    относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

  • № 465 / 11.07.2022

    относно: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет и уведомява ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет

  • № 464-МИ / 11.12.2019

    относно: прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник и обявяване следващия в листата на общински съветници на ПП „ГЕРБ“

всички решения