Общинска избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 334-МИ
Перник, 27.10.2019

ОТНОСНО: Сигнал за работата на СИК № 28 и № 29 в кв. Изток, община Перник относно подаване бюлетините на избирателите

В ОИК Перник е постъпил сигнал в 9.30 ч. с  вх. № 2 от 27.10.2019 г. в регистъра на жалбите, наш вх.№.152/27.10.2019 г. , от  Петър Кирилов Първанов – председател на ПП АБВ-област Перник, относно това, че в СИК 143200028 и 143200029 в кв.Изток питат предварително избирателите за кой вид избор ще гласуват и след това им подават съответната бюлетина.

След получаване на цитираният сигнал, ОИК – Перник сформира комисия, която извърши проверка в посочените в сигнала избирателни секции. Комисията е дала указание на секционните комисии да се дават бюлетини за трите вида избори.

Предвид горното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от ИК, Общинска избирателна комисия Перник                                                                                                                                           

                                                      РЕШИ

               След извършената проверка и дадените указания от ОИК е преустановено  нарушението на методическите  указания на ЦИК.

     Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Надя Димитрова Боянова

Секретар: Станка Йорданова Рударска-Хинова

* Публикувано на 27.10.2019 в 15:30 часа

Календар

Решения

  • № 466 / 11.07.2022

    относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

  • № 465 / 11.07.2022

    относно: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет и уведомява ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет

  • № 464-МИ / 11.12.2019

    относно: прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник и обявяване следващия в листата на общински съветници на ПП „ГЕРБ“

всички решения