Общинска избирателна комисия Перник


РЕШЕНИЕ
№ 315-МИ
Перник, 24.10.2019

ОТНОСНО: Сигнал за поставени агитационни материали в нарушение на чл. 183, ал.3 от ИК на територията км.Изток, ул.“Р.Димитров“ бл.91.

В ОИК Перник е постъпила жалба/сигнал/ с  вх. № 1 от 24.10.2019 г.569/14.10.2019 г. в 11.58 ч., от от д-р Вяра Михайлова Церовска - Областен координатор на ПП ГЕРБ-Перник, относно поставен в нарушение на Заповед № 1440 от 11.09.2019 г на кмета на община Перник агитационен материал на ул.“Р.Димитров“, бл.91, кметство Изток.

Към сигнала е приложена една снимка на плакат на кандидата за кмет на община Перник“ г-н Станислав Владимиров от коалиция „БСП за България „, положен на спирка, зад която се вижда сграда с надпис : Р.Димитров“ бл.91.

След получаване на цитираната жалба, ОИК – Перник сформира комисия, която извърши проверка на посоченото в жалбата място, а така също и на близката до блок 91 спирка. Комисията докладва, че няма поставени агитационни материали на кандидата за кмет на коалиция БСП за България -  както на бл.91 на ул.“Р.Димитров“, км.Изток, така и на близката до блока спирка.

Предвид горното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от ИК, чл. 183 ал. 3 от ИК, Общинска избирателна комисия Перник                                                                                                                                          

                                                      РЕШИ

               ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА , регистрирана под № 1/24.10.2019г. 11,58 часа в публичния регистър на жалбите подадена от д-р Вяра Михайлова Церовска – Областен координатор на ПП ГЕРБ-Перник, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Надя Димитрова Боянова

Секретар: Станка Йорданова Рударска-Хинова

* Публикувано на 24.10.2019 в 18:26 часа

Календар

Решения

  • № 466 / 11.07.2022

    относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

  • № 465 / 11.07.2022

    относно: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет и уведомява ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет

  • № 464-МИ / 11.12.2019

    относно: прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник и обявяване следващия в листата на общински съветници на ПП „ГЕРБ“

всички решения